Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Projekty badawcze ogromną szansą dla firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 25 kwietnia 2019, 14:19

  • 0
  • Tagi: Biznes gospodarka Innowacje
  • Powiększ tekst

Przed częścią negatywnych skutków zbliżającego się spowolnienia mogą uchronić przedsiębiorców projekty badawczo-rozwojowe wspierane przez fundusze UE - uważają eksperci firmy doradczej A1 Europe Kraków .

Zgodnie z najnowszymi prognozami Banku Światowego, Polską gospodarkę czeka hamowanie, a nasza sytuacja fiskalna będzie się pogarszać. Wpłynie na to osłabiająca się koniunktura na świecie oraz w strefie euro, która jest największym partnerem handlowym Polski; przed negatywnymi skutkami pogarszającej się sytuacji gospodarczej mogą uchronić nas projekty badawczo-rozwojowe (B+R)” - czytamy w czwartkowym komunikacie firmy.

Jak wskazano, ze wsparcia UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych korzysta coraz więcej firm, m.in. z branży informatycznej, maszyn i urządzeń, środków transportu, materiałów budowlanych, chemicznej czy farmaceutycznej, opracowując i wdrażając nowe produkty do swojej oferty.

Projekty badawczo-rozwojowe dają wiele możliwości przedsiębiorcom decydującym się na ich realizację. Finansowany ze środków UE projekt tego typu, poza szansą wprowadzenia nowych produktów i technologii, a tym samym zwiększenia konkurencyjności, daje właścicielom firm możliwość utrzymania kosztownych etatów - głównie technicznych i specjalistycznych, które w przypadku kryzysu gospodarczego musiałyby zostać zlikwidowane” - podkreśla, cytowany w czwartkowym komunikacie Robert Pawlak z A1 Europe.

Jak wyjaśnił, finansowane są bowiem koszty kadry technicznej i zarządzającej, materiały oraz podzespoły niezbędne do budowy prototypów, materiały eksploatacyjne do testów, koszty podwykonawców, amortyzacja użytego sprzętu, czy koszty mediów. „Dzięki temu firma otrzymuje fundusze pozwalające na utrzymanie najcenniejszego personelu, a także realny rozwój własnych produktów i usług, co daje jej doskonały punkt startu na czas po kryzysie” - ocenił Pawlak.

Polska jest na 19 miejscu wśród 28 krajów Unii Europejskiej pod względem nakładów na działalność badawczą i rozwojową - przypomniano. „Stosunkowo niska pozycja w światowych rankingach i związany z tym brak produktów mogących konkurować na rynkach światowych potwierdza zasadnośćď podejmowania działań na rzecz zwiększania innowacyjności polskich firm” - wskazano.

Do 1 lipca, jak dodano, prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z działania POIR 1.1.1. dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw; kolejny nabór rozpocznie się 16 września.

Eksperci firmy A1 Europe Kraków wskazują, że działalnośćď badawczo-rozwojowa i wprowadzanie na rynek własnych technologii są ważnym narzędziem w rozwoju potencjału gospodarczego kraju. „Prowadzone na szeroka? skale? inwestycje w sferę B+R pozwalają polskiej gospodarce staćď się konkurencyjna? i atrakcyjna? na arenie międzynarodowej” - podkreślono. Dodano, że innowacje są także najważniejszym czynnikiem wzrostu biznesu. „Dobrze przemyślane i zarządzane projekty finansowane z Funduszy Europejskich zapewniają rozwijającym się przedsiębiorcom płynność finansową, a także obniżają ich ryzyko finansowe” - oceniono.

Według GUS z roku na rok wzrasta zaangażowanie kapitałowe polskich przedsiębiorców w działalność badawcza? i rozwojowa?; w 2017 roku Polska wydała na projekty B+R 20,6 mld zł i było to więcej o 14,7 proc. w porównaniu do 2016 r. - przypomnieli eksperci firmy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotowano wzrost tych nakładów o 42,7 proc. (co jest wynikiem między innymi finansowania z Unii) - podkreślono. (PAP)

Komentarze