Informacje

Cyfryzacja trafi teraz pod strzechy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2019, 14:40

  • 2
  • Powiększ tekst

Dostęp do szerokopasmowego internetu, szkolenia w Gminnych Ośrodkach Kultury i wyposażenie tych ośrodków w sprzęt - to elementy programu cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w konsultacji z MKiDN, który rusza w czwartek.

W czwartek w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa nt. Programu Gminne Cyfrowe Ośrodki Kultury, który przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji w konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program posiada trzy filary: podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego internetu, przeznaczenie maksymalnie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, doposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy (komputery, tablety).

Cyfryzacja to podstawa jakiegokolwiek rozwoju kulturowego, cywilizacyjnego, to się po prostu należy wszystkim w Polsce. Nie może być tak, że jedni mają dostęp do szerokopasmowego internetu, a inni nie mają, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli w zasadzie w ciągu krótkiego czasu ten problem rozwiązać” - powiedział wicepremier Gliński. Jak mówił, to jest „zasilenie w now-how, w sprzęt informatyczny i po prostu przejście do kolejnego etapu cywilizacyjnego pod względem cyfrowym dla ponad 2 tys. Gminnych Ośrodków Kultury w Polsce.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział , że program łączy ze sobą dwie kwestie „szalenie istotne z punktu widzenia informatyzacji państwa”.

Łączy w sobie zapewnienie niezbędnej infrastruktury, czyli światłowodu, który jest podstawą do tego, żeby w ogóle myśleć o prowadzeniu jakichkolwiek działalności, opartej o nowe technologie, nowe media i nowe metody. Drugi element - też niezmiernie istotny z tym powiązany - to są kompetencje cyfrowe w różnych obszarach” - wskazał minister cyfryzacji. Poinformował, że program jest rozpisany na dwa, trzy lata.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk poinformowała na konferencji, że program cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury ma trzy filary - infrastrukturę szerokopasmową, budowanie kompetencji cyfrowych w Gminnych Ośrodkach Kultury i wyposażenie tych ośrodków w sprzęt.

Organizatorem konkursu na przeprowadzenie cyklicznych szkoleń w Gminnych Ośrodkach Kultury jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W dniu dzisiejszym Centrum ogłasza nabór na dofinansowanie wniosków, właśnie na przeprowadzenie szkoleń i wyposażenie ośrodków w sprzęt informatyczny” - tłumaczyła wiceszefowa resortu cyfryzacji.

Dodała, że na ten cel zostało przeznaczone 100 mln zł. „Zakładamy, że w ramach planowanej interwencji od 50 do 75 tys. osób zostanie przeszkolonych, a realizowanych projektów będzie 73, dlatego że podzieliliśmy Polskę na 73 obszary konkursowe. To oznacza, że NGO-sy będą mogły się starać o dofinansowanie po to, żeby mogły prowadzić szkolenia w tych jednostkach” - mówiła Buk.

Poinformowała też, że jednym z elementów całego programu będzie wyposażenie GOK-ów w sprzęt informatyczny, niezbędny do prowadzenia szkoleń i realizacji programu. „Po zakończonych szkoleniach, które będą trwały rok, sprzęt zostanie na wyposażeniu wszystkich ośrodków kultury, w których były prowadzone te zajęcia”.

Jak mówiła, „wszystkich Ośrodków Kultury w Polsce, rozumianych szeroko nie tylko jako gminnych, ale też świetlice i inne tego typu instytucje, jest 4 tys.”. Liczba Gminnych Ośrodków Kultury to ponad 2 tys. 100. „Z czego niewiele ponad 1 tys. pozostaje w sieci szerokopasmowej, pozostałe niestety nie” - powiedziała wiceszefowa MC.

Postanowiliśmy poprosić operatorów o wsparcie, (…) dzięki zawartym porozumieniom operatorzy podłączą (do internetu - PAP) ze środków własnych 450 GOK-ów. Pozostałe Gminne Ośrodki Kultury, których zostaje ok. 500, planowane będą do objęcia interwencją w ramach nadchodzącego konkursu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” - tłumaczyła wiceminister cyfryzacji. (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze