Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Minister rolnictwa zapewnia, że rolnicy dostaną więcej pieniędzy z UE

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 1 września 2013, 18:41

  • 0
  • Powiększ tekst

W latach 2014-2020 polskie rolnictwo i wieś otrzymają o 12 proc. więcej pieniędzy z budżetu UE niż w poprzednim okresie - powiedział w niedzielę na Jasnej Górze podczas głównych uroczystości dożynek jasnogórskich minister rolnictwa Stanisław Kalemba (PSL).

"Z budżetu UE w latach 2007-2013 rolnictwo i wieś otrzyma ok. 28,6 mld euro. W latach 2014-2020 będzie to ok. 32,1 mld euro na Wspólną Politykę Rolną - tyle otrzymają beneficjenci, to jest wzrost o 12 proc." - mówił minister do uczestników uroczystości, w tym tysięcy zgromadzonych u stóp Jasnej Góry rolników.

W sobotę klub PiS na wyjazdowym posiedzeniu w Mielcu przyjął stanowisko dotyczące wniosku o odwołanie Kalemby z funkcji ministra rolnictwa. Zdaniem polityków PiS Kalemba wprowadził w błąd Sejm i oszukał polskich rolników oraz opinię publiczną w sprawie zwiększenia środków na unijną Wspólna Politykę Rolną.

Według PiS Kalemba "wielokrotnie zapewniał, że dzięki bardzo dobremu dla Polski wynikowi negocjacji", środki na WPR dla Polski będą znacząca wyższe w porównaniu z unijnym budżetem na lata 2007-2013. Tymczasem - stwierdzają politycy PiS - w świetle danych przekazanych przez ministra finansów w rządowym projekcie nowelizacji budżetu na 2013 r. "wielkość nakładów na WPR, w 2015 roku w porównaniu do 2013 roku ma być o ponad 9 miliardów złotych niższa".

Podczas niedzielnych uroczystości dożynek jasnogórskich minister rolnictwa nie odniósł się wprost do stanowiska klubu PiS. Podsumował jednak rezultaty negocjacji ws. nowego budżetu UE, mówił też o tegorocznych zbiorach i działaniach swojego resortu. Jego zdaniem kompromis osiągnięty w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 "daje realną szansę na kontynuację rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce".

Jak zaznaczył Kalemba, Polska będzie na 5 miejscu wśród 28 państw Unii pod względem budżetu na Wspólną Politykę Rolną, pozostaje też największym w UE beneficjentem tzw. drugiego filara, który wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. "Dodatkowo na obszary wiejskie zostanie skierowany strumień środków z polityki spójności" - przypomniał.

Minister rolnictwa przekazał, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został już przygotowany. Wspierane będą różne typy gospodarstw - pomoc będzie udzielana też gospodarstwom małym i średnim, a większym niż dotychczas wsparciem będą objęci młodzi rolnicy. Przewidywane jest dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, w tym dróg lokalnych.

Jak mówił minister, 2012 r. był rokiem urodzajów, podobnie rok bieżący; w ub. roku były dobre zbiory i rekordowo wysokie ceny; w tym roku zbiory zbóż utrzymały się na poziomie z 2012 r., a zbiory rzepaku okazały się rekordowo wysokie: o 38 proc. wyższe niż w ub. roku.

Ponieważ jednak zbiory zbóż i rzepaku w Europie i świecie, są w tym roku o ok. 10 proc. wyższe, dużo niższe są też ceny. "Nie było, nie ma i nie przewiduje się interwencji na rynku rzepaku w UE. Spada zainteresowanie instytucji finansowych w inwestycje, zakupy na rynku zbóż i rzepaku" - mówił minister. Z tego względu gospodarstwa zajmujące się tymi uprawami osiągają niższe dochody. "Może to obniżyć też ceny pasz i wzmocnić produkcję zwierzęcą" - ocenił. Wskazał jednocześnie, że ceny bieżące utrzymują się na poziomie cen światowych, europejskich i wykazują tendencję wzrostową. "Prognozy na najbliższe miesiące są korzystne" - powiedział Kalemba.

Minister zaapelował do rolników o organizowanie się. "Im lepsze będzie zorganizowanie w grupy producenckie, spółdzielczość, federacje, tym większy będzie wpływ na odpowiednie planowanie, zawieranie umów kontraktacyjnych, umów handlowych. Tym silniejsza będzie pozycja negocjacyjna. Wspieram i będę wspierał spółdzielczość" - zadeklarował.

Podkreślił też, że w tym roku ok. 120 tys. gospodarstw poniosło straty na ok. 700 tys. ha spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wymieniał podjęte działania pomocowe, m.in. w ramach rządowego programu pomocy dla poszkodowanych: preferencyjne i uproszczone kredyty klęskowe, ulgi w KRUS, podatkach rolnych i spłatach zobowiązań w ANR, a także dofinansowania do uszkodzonych upraw czy szklarni. Wskazał też na możliwość skorzystania z pomocy do 300 tys. zł na przywracanie zniszczonego potencjału produkcji rolnej.

Kalemba zwrócił uwagę na dużą dynamikę eksportu (w I półroczu o ok. 14 proc.) i nadwyżkę w handlu zagranicznym (wzrost o ponad 50 proc.). "Około jedna czwarta produkowanej w Polsce żywności i artykułów rolno-spożywczych wyjeżdża za granicę, a miejsca pracy pozostają tutaj" - podkreślił. "Jesteśmy w tym zakresie najbardziej efektywnym działem gospodarki" - dodał.

Przypomniał też o wprowadzonym programie "Zero tolerancji" w zakresie jej bezpieczeństwa, szczególnie w przetwórstwie mięsa. Zaapelował w tym kontekście o przestrzeganie norm i standardów oraz o rzetelny nadzór. "Zbyt to cenny obszar gospodarki - nie może być tu przyzwolenia na gorszą jakość" - wyjaśnił. Zapowiedział również wsparcie działań prowadzących do zwiększenia sprzedaży bezpośredniej, m.in. poprzez program budowy targowisk.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze