Informacje

129 mln euro z funduszy norweskich na badania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2019, 14:44

    Aktualizacja: 7 czerwca 2019, 14:45

  • 1
  • Powiększ tekst

129 mln euro trafi do Polski w ramach trzeciej transzy Funduszy Norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na wsparcie badań naukowych. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust.

To największy program badawczy współfinansowany ze środków norweskich, Lichtensteinu i Islandii, który wspólnie realizujemy - powiedział minister.

Dodał, że zarządzać środkami w wysokości 129 mln euro będą dwie instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Podkreślił, że w ramach programu wspierane będą tzw. badania podstawowe (laboratoryjne) i badania zmierzające do powstania konkretnego produktu i jego komercjalizacji.

Pieniądze z funduszy pozwolą na rozwinięcie międzynarodowej współpracy badawczej pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem - mówił dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Dyrektor NCN Zbigniew Błocki podkreślił, że kierowana przez niego instytucja ma m.in. wspierać „doskonałe naukowo projekty”, dążyć do „umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz zwiększenia jej transparentności i otwartości”.

MIiR informuje, że z programu mogą skorzystać np. uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także naukowcy i przedsiębiorcy, którzy podejmują badania i prace przygotowawcze do ich wdrożenia. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100 proc. wartości projektu. Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, m.in. na prowadzenie badań polarnych, metod wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz w obszarze nauk społecznych. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet - naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców. Duży nacisk położony jest na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z państw - darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

NCN pierwsze nabory przewiduje w czerwcu br., natomiast NCBR - we wrześniu br.

Fundusze Norweskie i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) są tworzone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Obejmują bezzwrotną pomoc finansową świadczoną dla kilkunastu państw członkowskich Unii Europejskiej. W zamian państwo-darczyńca zyskuje wolny dostęp do rynku wewnętrznego Unii, pomimo braku członkostwa w jej strukturach.

Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy - 2009-2014 - pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy Polska, z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze