Informacje

autor: fot. Sejm.gov.pl
autor: fot. Sejm.gov.pl

Sejm zajmie się nowelizacją Karty Nauczyciela

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 czerwca 2019, 10:37

    Aktualizacja: 12 czerwca 2019, 10:38

  • 0
  • Powiększ tekst

W środę, po godz. 10 zebrał się trzydniowy Sejm; zajmie się m.in. rządową nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego i projektem PiS nowelizacji Karty Nauczyciela. Ślubowanie złożą nowi posłowie; wybrany zostanie też nowy wicemarszałek Sejmu.

Nowi posłowie zastąpią w ławach na Wiejskiej polityków wybranych do Parlamentu Europejskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka Izby; kandydatką na to stanowisko jest posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. Ma ona zastąpić Beatę Mazurek, która uzyskała mandat europosła.

Sejm ma przyjąć przez aklamację uchwałę w 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sejmie i Senacie.

Izba niższe zajmie się także rządowym projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przepisy dotyczą wprowadzenia do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej (PSA). Uregulowanie jej działalności w Kodeksie - jak przekonują projektodawcy - ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów obowiązujących w innych krajach.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem noweli Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych.

W porządku obrad jest również rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Sejm będzie też debatować nad rządową nowelizacją Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym; ma ona umożliwić m.in prowadzenie drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Izba będzie też pracować nad rządowym projektem ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Nowe przepisy mają być podstawą dla stosowania w okresie przejściowym europejskiego nakazu aresztowania wystawionego w Zjednoczonym Królestwie.

W głosowaniu posłowie zdecydują też, czy zajmą się rządowym projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju - Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. System instytucji rozwoju posiadałby pięć kluczowych obszarów działalności: inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny oraz rozwój przedsiębiorczości.

Sejm zajmie się też poselskim projektem nowelizacji Prawa energetycznego, przygotowanym przez PiS. Proponowane przepisy przewidują zmiany w cenach prądu; projekt zamraża na poziomie z czerwca 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych, JST, szpitali, mikro- i małych firm. Większe firmy od 1 lipca mają płacić ceny rynkowe i ubiegać się o pomoc de minimis.

Izba zajmie się też poselskim projektem zmian w przepisach dotyczących podatku akcyzowego, ustawie o efektywności energetycznej oraz ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie „ustawą o cenach energii”.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem noweli ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, rządowym projektem nowelizacji Prawa upadłościowego i nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze