Informacje

10 procent miast nastawiło się na turystów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 czerwca 2019, 11:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Obecnie już 10 procent miast w Polsce (94) to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną, przy czym najmniej jest ich w centrum kraju, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Dynamiczny wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków sprawił, że coraz więcej miast czynnikiem rozwoju uczyniło zapewnianie turystom warunków do spędzania wolnego czasu. Z analizy PIE wynika, że 10% miast w Polsce (94) to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną. Do tak wyodrębnionego zbioru nie weszły miasta powszechnie uważane za turystyczne, które pełnią też inne funkcje (ośrodki wielofunkcyjne) - czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Prawie 1/5 miast turystycznych znajduje się w województwie dolnośląskim, aż 16% w województwie zachodniopomorskim, 13% w województwie warmińsko-mazurskim, a zdecydowanie najmniej w centralnej Polsce. Miasta turystyczne to przede wszystkim niewielkie ośrodki od nieco ponad 1 tys. do prawie 33 tys. mieszkańców, przy czym w przypadku połowy z nich ich ludność nie przekraczała 5,7 tys. mieszkańców - czytamy dalej.

Jak wynika z porównania danych, miasta turystyczne są zamożniejsze niż nieturystyczne, a także charakteryzują się większą aktywnością gospodarczą. Zróżnicowanie analizowanych zmiennych w miastach turystycznych było większe niż w innych, co oznacza, że stanowią one niejednorodną grupę.

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na podstawie analizy czynników rozwoju miast turystycznych w Polsce, ustalili, że generalnie ich silne strony dominują nad słabymi, a w otoczeniu szanse przeważają nad zagrożeniami. Czynnikami zdecydowanie pozytywnie wpływającymi na rozwój miast turystycznych są: wzrost dochodów ludności w Polsce, wzrost liczby Polaków w wyjazdach turystycznych, a także wzrost liczby przyjeżdżających cudzoziemców, m.in. dzięki promocji turystycznych walorów Polski przez biura podróży. Zidentyfikowane zagrożenia rozwoju polskich miast turystycznych, takie jak rosnąca liczba wyjazdów Polaków na urlop za granicę, ograniczone środki na promocję miast turystycznych w Polsce czy zmiany klimatu, nie spotęgują słabych stron rozwoju miast turystycznych i nie osłabią ich mocnych stron - napisano także w Tygodniku.

Wśród słabych stron rozwoju miast turystycznych w Polsce znalazły się: niedostateczna sieć parkingów i nie zawsze dostosowana struktura obiektów noclegowych do potrzeb turystów, rosnące w sezonie ceny usług turystycznych. Natomiast mocnymi stronami rozwoju polskich miast turystycznych są: walory środowiska naturalnego i atrakcyjność zabytków, gościnność mieszkańców i profesjonalna kadra turystyczna oraz dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa i oferta gastronomiczna, wymienił także Instytut.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze