Informacje

Żarówka / autor: Pixabay
Żarówka / autor: Pixabay

Na ten algorytm czekały firmy energetyczne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2019, 15:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Energii opublikowało i przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach prądu. Projekt zawiera m.in. wzory i sposoby wyliczania zwrotów różnicy ceny energii elektrycznej, o których mowa w ustawie.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Konsultacje publiczne mają potrwać do 10 lipca br.

W piśmie zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji szef resoru energii tłumaczy, że krótki termin konsultacji „jest podyktowany przepisami art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, które nakładają na Ministra Energii obowiązek wydania rozporządzenia w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy”. ME przypomina, że nowela ustawy weszła w życie 29 czerwca br.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia napisano, że „wypełnia delegację do ustawy, która zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r.” „Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu i odbiorcami końcowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy a Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny” - czytamy.

Rozporządzenie ma określić m.in. sposoby obliczania różnicy ceny, rekompensaty finansowej, średnioważonych cen na rynku oraz cen obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Projektowana regulacja zawiera wzory do obliczania kwoty zwrotu różnicy ceny, oddzielnie dla pierwszego i drugiego półrocza tego roku. W przypadku pierwszego półrocza - jak zaznaczono w uzasadnieniu - ceny na rynku już się ustaliły, dlatego była możliwość konstrukcji odpowiednich wzorów w oparciu o ceny i koszty już znane.

Dla drugiego półrocza 2019 r. kwoty będą kalkulowane co miesiąc, biorąc pod uwagę wyznaczane średnioważone ceny na rynku hurtowym, obowiązujące w danym miesiącu.

Projekt zawiera wzory do kalkulowania średnioważonych cen energii na rynku hurtowym, używanych do dalszych obliczeń. Zawiera także formuły do obliczania kosztów jednostkowych, takich jak koszty własne funkcjonowania, koszty pozyskania i umorzenia „zielonych certyfikatów” oraz marży.

Projektowana regulacja zawiera również sposób kalkulowania cen energii obowiązujących 30 czerwca 2018 r., także w przypadku, gdy odbiorca końcowy danego sprzedawcy korzystał ze sprzedaży rezerwowej.

Zgodnie z projektem sprzedawcy do odbiorców końcowych oraz odbiorcy końcowi samodzielnie kupujący energię na rynku składają wniosek o wypłatę różnicy ceny po opublikowaniu przez Prezesa URE odpowiednich cen średnioważonych oraz pozostałych kosztów.

Znowelizowana w czerwcu ustawa o cenach prądu zakłada, że za pierwsze półrocze 2019 r. sprzedawcy energii elektrycznej będą ubiegać się o zwrot różnicy między ceną zakupu a zamrożoną ceną sprzedaży do odbiorców końcowych na zasadach określonych w pierwotnej wersji ustawy - z grudnia 2018 r. Za drugie półrocze wypłata różnicy ceny będzie dotyczyć sprzedaży do odbiorców końcowych z zamrożoną ceną - gospodarstw domowych, szpitali, jednostek finansów publicznych, mikro- i małych firm. Pozostałe firmy będą kupować energię na rynku i mogą starać się o zwrot w innym trybie - na zasadach pomocy de minimis.

PAP, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze