Informacje

1,6 mld zysku Grupy Orlen

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lipca 2019, 08:12

    Aktualizacja: 19 lipca 2019, 09:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy Orlen w II kwartale 2019 r. wyniósł 1,6 mld zł przy wyniku ponad 1,7 mld zł w tym samym okresie 2018 r. Przychody Grupy Orlen w II kwartale 2019 r. osiągnęły 29,2 mld zł, a w analogicznym okresie 2018 r. było to 26,7 mld zł - wynika z danych koncernu.

Jak podał w piątek PKN Orlen, w II kwartale 2019 r. EBITDA LIFO Grupy Orlen wyniosła ponad 2,7 mld zł, podczas gdy w tym samym czasie rok wcześniej osiągnęła poziom 2,1 mld zł.

Wynik ten, jak zaznaczył PKN Orlen, został osiągnięty „pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego” związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału ropy Brent/Ural o 1,7 USD/bbl (baryłce - PAP) rok do roku. „Na rezultat EBITDA wg LIFO złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki segmentu downstream (rafineria, petrochemia, energetyka - PAP), na poziomie blisko 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 400 mln zł rok do roku, jak i segmentu detalicznego, który wypracował 859 mln zł” - podkreślił koncern.

PKN Orlen zaznaczył, iż „pomimo czasowego wstrzymania dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, koncern w II kwartale przerobił 8,3 mln ton ropy dzięki czemu odnotował wzrost wykorzystania mocy o 9 punktów procentowych (pp) rok do roku”. „Było to możliwe m.in. dzięki konsekwentnej dywersyfikacji kierunków dostaw umożliwiającej elastyczność zakupową” - oceniła spółka.

Jak podał PKN Orlen, „wysoki przerób ropy oraz wzrost konsumpcji rok do roku przełożyły się na wzrost sprzedaży o 2 proc. rok do roku”. Przypomniał zarazem, iż na początku lipca koncern złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos.

Kolejny kwartał, w którym PKN Orlen wypracował bardzo dobre wyniki finansowe, pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym” - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Jak zaznaczył, „co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy”, zakłady Grupy Orlen „działały bez zakłóceń”.

Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni” - dodał prezes PKN Orlen. Obajtek podkreślił, iż było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez koncern konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala „na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe”, także państwa.

PKN Orlen podał, iż segment downstream koncernu w II kwartale 2019 r. wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 2 mld zł, „odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc. rok do roku”, w tym benzyny o 11 proc., oleju napędowego o 2 proc., a olefin o 30 proc. Spółka oceniła, że „pozytywny wpływ” na ten wynik miała m.in. poprawa marż rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach i nawozach, liczona rok do roku.

Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która kontrybuowała do wyniku segmentu na poziomie ok. 200 mln zł” - podkreślił PKN Orlen.

Koncern przypomniał, że w II kwartale 2019 r. uruchomił instalację metatezy w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku, „umacniając pozycję lidera na rynku wytwórczym propylenu”, a także oddał do użytku w Orlen Lietuva instalację PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu.

Inwestycja jest pierwszym strumieniem petrochemicznym w litewskich Możejkach, wydłużającym łańcuch wartości” - zaznaczył PKN Orlen.

Koncern wyliczył, że w przypadku jego segmentu detalicznego w II kwartale 2019 r. EBITDA LIFO wyniosła 859 mln zł, co oznacza wzrost o 182 mln zł rok do roku. Według niego, „do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 4 proc. rok do roku”, w tym np. w Polsce o 3 proc., w Czechach o 6 proc., na Litwie o 2 proc. i w Niemczech o 6 proc.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że „w minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,3 pp rok do roku w Czechach - w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od austraickiego OMV, a także o 0,3 pp rok do roku w Polsce i Niemczech oraz o 0,2 pp rok do roku na Litwie.

Jak przypomniał koncern, od kwietnia pierwsza jego stacja paliw działa na rynku Słowackim pod marką Benzina, należąca do czeskiego Unipetrolu z Grupy Orlen.

Odnosząc się do wyników segmentu upstream - wydobycie PKN Orlen podał, iż w II kwartale 2019 r. koncern wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 83 mln zł, „porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,8 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę - PAP)”.

PKN Orlen wspomniał przy tym, iż w Polsce rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-2, kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1 oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do wiercenia otworu Bystrowice OU-3. Z kolei na aktywach w Kanadzie - jak uściśliła spółka - rozpoczęto wiercenie jednego odwiertu, a cztery odwierty zostały poddane szczelinowaniu; do produkcji zostały włączone cztery otwory na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

Według PKN Orlen, w II kwartale 2019 r. koncern „zredukował poziom zadłużenia netto o 2,7 mld zł kwartał do kwartału, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mld zł”. „Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 6,6 proc., która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w strategii, poziomie” - podkreślił PKN Orlen.

Nawiązując do wydarzeń w II kwartale 2019 r. przypomniał także, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło tam rekomendowaną przez zarząd spółki wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 3,5 zł na jedną akcję.

W połowie czerwca akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali, że dywidenda spółki za 2018 r. wyniesie 3,5 zł na jedną akcję, najwięcej w historii spółki. Oznacza to, że na jej wypłatę PKN Orlen przeznaczy prawie 1,5 mld zł z ubiegłorocznego zysku, który wyniósł ponad 5,4 mld zł. Dniem dywidendy PKN Orlen będzie 22 lipca 2019 r., natomiast 5 sierpnia 2019 r. - dniem jej wypłaty.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze