Informacje

GPW / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
GPW / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

Alior Bank rusza z wielkim programem obligacyjnym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 5 sierpnia 2019, 19:10

  • 0
  • Tagi: Alior Bank biznes finanse obligacje polityka
  • Powiększ tekst

Rada nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie wieloletniego programu emisji obligacji - podał bank. Ich łączna wartość nie przekroczy 5 mld zł, a zapadalność będzie nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii - podano.

Rada nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie wieloletniego programu emisji obligacji i upoważniła zarząd do zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych.

Zgodnie z decyzją, obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej program.

Alior Bank podał, że obligacje mogą być emitowane jako: obligacje zwykłe, niepodporządkowane; obligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji banku; obligacje podporządkowane.

Wartość nominalna każdej obligacji ma wynosić co najmniej 100 zł lub co najmniej 100 euro.

Zapadalność obligacji ma być nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii.

Emitowane obligacje mogą być oferowane na terytorium i poza granicami Polski. Oferty obligacji poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta obligacji.

W komunikacie podano również, że rada nadzorcza banku upoważniła zarząd do „określania warunków emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji”.

W szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane Obligacje, rynków na jakich mogą być notowane obligacje, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednej obligacji oraz wartości i waluty poszczególnych serii obligacji, dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Wieloletniego Programu Emisji Obligacji - podał Alior Bank.

PAP, MS

Komentarze