Informacje

KNF karze za naruszenia zasad uczciwego obrotu / autor: Pixabay
KNF karze za naruszenia zasad uczciwego obrotu / autor: Pixabay

KNF surowo karze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 20 sierpnia 2019
  • 19:32
  • 0
  • Tagi: finanse kara KNF Murapol TFI Satrun
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek, że jednogłośnie nałożyła na Saturn TFI S.A. karę w wysokości 5 mln zł i cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności za naruszenia m.in. przepisów ustawy. Komisja nałożyła też na spółkę Murapol dwie kary w łącznej wysokości 10,4 mln zł za naruszenia ustawy o ofercie publicznej

Jak podała KNF, kara pieniężna została nałożona za naruszenie wskazanych przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Naruszenia związane były z zarządzaniem przez Saturn TFI - funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi - zaznaczyła KNF.

Komisja wyjaśniła, że chodzi o zarządzanie funduszami inwestycyjnymi „w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Dodatkowo chodzi o nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Saturn TFI powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych„.

Z kolei sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych została nałożona w związku z ustaleniem, że wskazane naruszenia przepisów ustawy są rażące. Dodatkowo KNF poinformowała, że sankcji w postaci zezwolenia nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

Komisja ustaliła, że Towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy (…) Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne” - podała KNF.

Jak podała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu, kara w wysokości 9,9 mln zł nałożona została za naruszenie w 2017 r. obowiązku „ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding w związku z przekroczeniem przez Murapol wraz z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI SA) 33 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce„.

Druga kara - w wysokości 500 tys. zł - nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding w związku z „parkowaniem akcji” w latach 2017-2018.

Komisja wyjaśniła, że naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem akcji Skarbiec Holding przez Murapol wraz z Venture FIZ, spółką HAS oraz spółką Pruszyński Nieruchomości.

PAP, sek

Komentarze