Informacje

Prezentacja wyników PZU za I półrocze / autor: PZU
Prezentacja wyników PZU za I półrocze / autor: PZU

PZU nie zwalnia tempa, chociaż wyzwań nie brakuje

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • 29 sierpnia 2019
  • 14:26
  • 0
  • Tagi: biznes finanse Grupa PZU wyniki I półrocze
  • Powiększ tekst

Za nami kolejne dobre półrocze, mimo otoczenia pełnego wyzwań. Wynik finansowy Grupy PZU osiągnięty w pierwszym półroczu 2019 r. jest lepszy od wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu roku ubiegłego – powiedział dziś na konferencji poświęconej prezentacji wyników Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Paweł Surówka, prezes podkreślił na konferencji prasowej,że pierwsze półrocze 2019 r. pokazało, że grupa, pomimo trudniejszych niż przed rokiem warunków działania utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe i dociera ze swoim przekazem i ofertą do milionów Polaków.

Kluczowe dane liczbowe i fakty obrazujące rozwój Grupy PZU w pierwszym półroczu 2019 r.: • 1,48 mld zł – najwyższy wynik finansowy netto przypisany jednostce dominującej za I półrocze w ciągu ostatnich pięciu lat

• Wzrost liczby umów PZU Zdrowie o 31% r/r

• Podpisane umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z partnerami zatrudniającymi ponad 100 tysięcy pracowników

• Przyspieszenie wzrostu składki z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych +37% r/r w II kw. 2019

• Wskaźniki ROE i COR na poziomach lepszych niż założone w strategii (ROE za ostatnie cztery kwartały, odpowiednio 23,9%, COR za I półrocze 2019r. 89,2%)

• Decyzja WZA o wypłacie dywidendy w wysokości 2,8 zł na 1 akcję

• Podwyższenie przez S&P Global Ratings perspektywy ratingowej PZU ze stabilnej do pozytywnej przy zachowaniu ratingu siły finansowej PZU na poziomie A-.

Prezes Grupy podkreślił, że skala biznesu pozwala na myślenie w kategoriach wieloletniego rozwoju.

Prezes Paweł Surówka zapytany przez portal wgospdarce.pl o to, czy jego firma włączy się w dziania wspólnie z pracodawcami w przekonywaniu pracowników, by korzystali z możliwości, jakie daje PPK, podkreślił, że  będą to wspólne działania. Zwłaszcza, że obecnie umowy podpisywane są z wielkimi firmami, zatrudniającymi powyżej 250 osób, ale w niedalekiej przyszłości będą to mniejsze firmy.

Uważamy, że nasze możliwości i działania związane z  Pracowniczymi Planami Kapitałowymi stanowią jedna z naszych przewag konkurencyjnych – odpowiedział Paweł Surówka.

Z kolei Tomasz Kulik, dyrektor finansowy Grupy PZU wskazywał na inne przewagi.

Nabyliśmy w całości Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka, co oznacza, że dzisiaj dysponujemy siecią niemal 100 placówek własnych i 2 200 partnerskich w ponad 570 miastach w Polsce – wskazywał.

Podkreślał także,że dywersyfikacja działalności w ramach grupy kapitałowej PZU sprawia, że zwiększa się odporność firmy na zmienność warunków rynkowych.

Nasze wyniki finansowe są  stabilne i przewidywalne. Pomimo tego, że na rynku komunikacyjnym ciągle wzmaga się konkurencja o klienta, rynki finansowe charakteryzują się dużą zmiennością, a obciążenie banków grupy PZU składkami na BFG zwiększyło się dwukrotnie, zysk Grupy wzrósł o 5% rok do roku – wyjaśniał.

Paweł Surówka komentował także w czasie spotkania z dziennikarzami dobrą współpracę z bankami: Bankiem Pekao, jak i Alior Bank.

Na pytani dziennikarzy dotyczące kondycji tego drugiego zwrócił uwagę: „Współpraca z Alior Bankiem jest lepsza, niż kiedykolwiek w przeszłości”.

Z kolei Tomasz Kulik, zaprezentował stanowisko, że PZU nie zakładało, iż Alior uzyska możliwość wypłaty dywidendy za 2019 r.

My nie widzimy konieczności za wszelką cenę doprowadzenia do sytuacji, kiedy nastąpi przepływ kapitałowy między bankiem, a nami, w szczególności z punktu widzenia wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do inwestorów dotyczących dywidendy. Nasza polityka dywidendowa nie jest uzależniona od tego, czy Alior wypłaci dywidendę, czy nie” - powiedział Kulik.

  • Grupa PZU nie widzi konieczności wypłaty przez Alior Bank dywidendy z zysku za 2019 roku i ocenia, że ryzyko konieczności jego dokapitalizowania jest „istotnie niższe, niż jakiś czas temu” – mówił podczas spotkania.

Jak podkreślił prezes Paweł Surówka, PZU opiera na Alior Banku wzrost sprzedaży swoich produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

Co więcej, PZU chce także zrealizować 80 mln zł oszczędności kosztowych w tym roku dzięki współpracy z bankami.

Do końca roku zrealizujemy oszczędności rzędu 80 mln zł. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego, który określiliśmy na 100 mln zł – zaznaczyli prezesi podczas konferencji prasowej.

Prezes Paweł Surówka poinformował, że budowa aktywów banków z grupy „idzie nieco wolniej, niż myśleliśmy”. To m.in. efekt większych od oczekiwanych opłat na BFG PZU spodziewa się, że wkrótce wycena giełdowa Alior Banku i Pekao „odzwierciedli wartość, jaka jest w tych bankach”.

Mówiąc o ogólnej kondycji i perspektywach rozwoju Grupy PZU prezes Paweł Surówka dodawał:

Mamy jednak do zaproponowania o wiele więcej niż dobre wyniki, konsekwentnie wypłacaną dywidendę, czy wspieranie celów i aktywności naszych klientów i partnerów biznesowych w tak wielu obszarach. Chcemy, by każde działanie Grupy PZU miało sens większy niż wyłącznie biznesowy i oparty na ciągłej budowie wartości spółki dla akcjonariuszy. To właśnie dlatego zapowiedzieliśmy oparcie naszych wszystkich aktywności o cel jakim jest #10latdluzej, rozumiany jako podjęcie wspólnie z Polakami wyzwania o taką szeroką zmianę zachowań, aby Grupa PZU była partnerem w ich dłuższym i bardziej komfortowym życiu.

Pierwsze półrocze 2019r. pokazało również, że utrzymuje się wysoki poziom zdolności do wdrażania zapowiedzianych zmian, w tym w dużej mierze jak osiągania kolejnych etapów cyfrowej transformacji PZU.

Znamy zysk grupy PZU

Komentarze