Informacje

Razem dla regionu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 września 2019
  • 09:58
  • 0
  • Tagi: Biznes gospodarka
  • Powiększ tekst

Działanie we współpracy z innymi przedsiębiorcami to dobry sposób na zdobycie celu, który dla pojedynczej firmy jest trudno osiągalny.

Łącząc swoje siły finansowe, ale również uzupełniając się kompetencjami konsorcja stają się zdolne utworzyć ofertę produktów i usług zmieniających ich region. Z pomocą przychodzi im Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowując realizację projektów sieciowych w Polsce Wschodniej kwotą 420 milionów złotych.

Tegoroczna edycja konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” jest jeszcze bardziej atrakcyjna i dostępna dla firm. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy wspólnie z innymi firmami chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty pod jedną marką mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

  • Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wspólną realizację projektów w ramach poddziałania 1.3.2 PO PW będą korzystać przede wszystkim z efektu synergii, który powoduje, że wspólne działanie na rynku da dodatkowe korzyści nieosiągalne w przypadku działania w pojedynkę. W założeniu produkty sieciowe mają być tworzone przez MŚP, które maja mniejszy potencjał niż duże przedsiębiorstwa. W wyniku współpracy tych podmiotów oferta w postaci końcowego produktu powinna lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów, co przełoży się ostatecznie na wynik finansowy poszczególnych przedsiębiorców. Przewaga konkurencyjna będzie budowana również poprzez zmniejszenie kosztów przygotowania produktu i jego promocji jako, że koszty te zostaną zoptymalizowane w ramach grupy przedsiębiorstw. Liczymy również na to, że pierwsze doświadczenia podmiotów we wspólnej realizacji projektu przełożą się na kolejne pomysły i rozwój zapoczątkowanej współpracy i utworzonych produktów sieciowych – uważa Sebastian Głąbicki, kierownik Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Produktem sieciowym jest gotowa do sprzedaży oferta (produkt lub usługa) będąca wynikiem współpracy podmiotów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Może to być współpraca niezależnych podmiotów, albo firm działających w ramach konsorcjum. Poddziałanie nie jest sprofilowane na konkretną branżę. Warunkiem udziału w konkursie jest to, że produkty sieciowe muszą dotyczyć obszarów wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej i charakteryzować się innowacyjnością produktową, co najmniej w skali kraju.

W aktualnej edycji zdecydowano o dopuszczeniu możliwości aplikowania przez samodzielnego wnioskodawcę, który poprzez kooperację z co najmniej jednym podmiotem utworzy produkt sieciowy. - Zdecydowaliśmy się na zwiększenie dostępności poddziałania, aby z dofinansowania mogło skorzystać więcej podmiotów decydujących się na realizację projektów we współpracy z innymi podmiotami. Obecny konkurs jest pierwszym, w którym o dofinansowanie będą mogły ubiegać się również firmy działające w pojedynkę kooperujące z innymi podmiotami bez konieczności formalnego zawiązywania konsorcjum. Dodatkowo działanie dostępne będzie dla mniejszych projektów – obniżyliśmy minimalną wartość projektu z 7 do 5 mln zł oraz poprawiliśmy sytuację projektów przewidujących inwestycje w miejsca noclegowe zwiększając limit na te wydatki do 35 proc. Wszystkie te zmiany powinny przełożyć się na pełniejsze wykorzystanie dostępnych środków, co jednocześnie prowadzi do tego, że dofinansowanie otrzyma większa liczba przedsiębiorców MŚP z terenu Polski Wschodniej. W szerszym ujęciu gospodarczym powstaną dziesiątki nowych miejsc pracy i zwiększona zostanie konkurencyjność całego regionu prowadząc do zmniejszenia różnic w zakresie rozwoju gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a resztą kraju – podkreśla Sebastian Głąbicki.

Takim projektem, który wykorzystując unikalne dobrodziejstwa naturalne Mazur posłuży rozwojowi regionu jest jeden ze zwycięzców IV edycji zakładający utworzenie produktu sieciowego pod nazwą „Wodny Świat”.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Giżycko oraz Gajewo. Projekt realizują cztery firmy: Krzysztof Lickiewicz, Nowe Mazury 8 sp. z o.o. sk., Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa sp. z o. o. oraz Karolina Czupryniak CHILIART.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 30 nowych miejsc pracy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2021 r.

„Wodny Świat” to sieć miejsc skupionych wokół wody i każda jego część składowa ma budować z nią skojarzenia. Wdrożenie projektu ma wzmocnić świadome korzystanie z zasobów wodnych poprzez: uczestnictwo w połowach ryb, ich przyrządzaniu i konsumpcji z dbałością o czystość i stan środowiska naturalnego.

Projekt skupiony jest wokół dwóch rdzeni, które stanowią podstawę do tworzenia produktu sieciowego tj.:

-Świadome Wędkarstwo i Żeglarstwo - w ramach tego działania zostanie zbudowana Osada Żeglarza, która będzie pełniła funkcję przystani jachtowej wraz z możliwością korzystania z licznych atrakcji edukacyjnych i prospołecznych. Osada Żeglarza będzie stanowić Centrum Wodnego Świata. W obiekcie tym znajdzie się Centrum rekreacji i edukacji oparte o technologie VR, gdzie w formie zabawy zdobywać będzie można wiedzę związaną z wodą. Jedną z główny atrakcji będzie symulator wędkarski opracowany specjalnie dla Wodnego Świata (z prawdziwą topografią jeziora Niegocin, w ramach którego można się będzie przenieść do dawnej osady rybackiej). Kolejny element, który zostanie zlokalizowany w Osadzie Żeglarza to Centrum Historii Szlaku Wód Wielkich Jezior Mazurskich, w którym znajdą się m.in. akwarium mazurskie.

-Gastronomia na Wodzie - to obiekt na wodzie, w którym będzie można zamówić posiłek z menu bazującego na świeżo złowionych rybach. W ramach działania zbudowana zostanie wielofunkcyjny obiekt z możliwością cumowania jednostek pływających. Wydzielona zostanie sekcja „self-cooking”, gdzie turyści będą mogli samodzielnie przygotowywać posiłki pod opieką szefów kuchni oraz udostępniony zostanie moduł „La Petit Chef”, dzięki któremu klienci będą zapoznawać się z przygotowywaniem serwowanych im dań.

Komentarze