Informacje

Fitch nie zmienia oceny gospodarki Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 września 2019, 22:22

    Aktualizacja: 27 września 2019, 22:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Rating Polski pozostał na niezmienionym poziomie „A minus” (7 wynik w 20-stopniowej skali) - podała amerykańska agencja Fitch.

Mimo ryzyk dla gospodarki nasz kraj pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych. Perspektywę dla Polski oceniono jako „stabilną”.

Rating odzwierciedla zróżnicowaną gospodarkę Polski, członkostwo w UE, silne podstawy makroekonomiczne i solidne ramy polityki wspierane przez stabilny sektor bankowy” - czytamy w komunikacie.

Agencja Fitch po raz ostatni zmieniała rating Polski w 2013 roku.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów przekazało komentarz dotyczący decyzji agencji Fitch, w którym czytamy:

Agencja Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy. Fitch zwrócił uwagę, że Polska znalazła się w szczycie cyklu koniunkturalnego, a w latach 2019 - 2021 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio 4,1%, 3,3% i 2,9%. Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2020-2021 pozostanie poniżej granicy 3%, odpowiednio 2,3% oraz 1,9%. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w 2019 r. wyniesie według agencji 50,5%, a w kolejnych latach będzie mniejszy (średnio 48,3% w okresie 2020-2021).

Odnosząc się do sformułowanej przez Fitch perspektywy ratingu MF stwierdza:

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku słabnącej determinacji do utrzymania deficytu poniżej granicy 3% PKB, nieustabilizowania wskaźnika długu do PKB w średnim terminie, osłabienia ram polityki makroekonomicznej, potencjalnie skutkującego niższym wzrostem PKB, lub w przypadku pogorszenia standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

Źródło: komunikat MF money.pl, oprac. sek

Powiązane tematy

Komentarze