Informacje

Wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 października 2019, 14:40

  • 0
  • Powiększ tekst

W pierwszej połowie roku największe nakłady inwestycyjne poniosły duże przedsiębiorstwa (74 proc.). Najczęściej przedmiotem inwestycji były budynki oraz środki transportu.

Dane GUS nt. wyników finansowych podmiotów gospodarczych (powyżej 10 zatrudnionych) wskazują, że w I połowie 2019 roku inwestycje tej grupy przedsiębiorstw wzrosły o 18 proc. w cenach stałych. Wartość inwestycji w cenach bieżących osiągnęła niemal 70 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 19 proc. w stosunku do zeszłorocznego wyniku (58,7 mld zł). Tym samym przedsiębiorstwa potwierdzają swoją wiodącą rolę w kontekście wzrostu inwestycji w całej gospodarce.

W strukturze inwestycji badanej grupy przedsiębiorstw wiodącą rolę odegrały nakłady na budynki i budowle (wzrost o 24,4 proc.) oraz na środki transportu (o 24 proc. w cenach stałych). Ponad 74 proc. nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże (powyżej 250 zatrudnionych). Jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) zrealizowały 19 proc., a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) – 6,5 proc. ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób.

Znaczną aktywność inwestycyjną wykazywał także sektor motoryzacyjny, mimo spowolnienia obserwowanego w Niemczech. Udział poniesionych nakładów w jednostkach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy wyniósł 14,3 proc., zaś artykułów spożywczych - 13,1 proc.

W ocenie departamentu komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i technologii, sektor przedsiębiorstw pozostanie głównym motorem napędowym w obszarze inwestycji również w drugiej połowie 2019 r. Sprzyjać temu będzie utrzymująca się presja na optymalizowanie procesów produkcyjnych - chociażby ze względu na napiętą sytuację na rynku pracy oraz stabilny popyt wewnętrzny kompensujący niepewne perspektywy w otoczeniu gospodarczym Polski. Dodatkowym proinwestycyjnym bodźcem w tym obszarze pozostanie stabilny napływ środków unijnych, szczególnie w przypadku sektorów związanych z transportem, energetyką czy też budownictwem.

Powiązane tematy

Komentarze