Informacje

Podatek węglowodorowy uchylony

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 15 października 2019
  • 12:01
  • 0
  • Tagi: biznes finanse fiskus legislacja prawo
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

Zasadniczym celem ustawy jest uchylenie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym - czytamy w komunikacie.

W związku z uchyleniem podatku węglowodorowego, ustawa zakłada przyśpieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej).

Zgodnie z art. 6 uchwalonej ustawy, podatek ten będzie płatny z dniem wejścia jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników - czytamy dalej.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

  • art. 3 pkt 3 i art. 9, dotyczących zeznania CIT-8, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

  • art. 3 pkt 2 i art. 8, dotyczących sprawozdań finansowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

(ISBnews)SzSz

Komentarze