Informacje

Kolej i porty dostaną nowe pieniądze z UE / autor: Fratria
Kolej i porty dostaną nowe pieniądze z UE / autor: Fratria

Unia da nam na porty i kolej 720 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2019, 18:10

    Aktualizacja: 20 grudnia 2019, 21:58

  • 1
  • Powiększ tekst

Sześć umów na dofinansowanie inwestycji transportu kolejowego i morskiego ze środków unijnych o łącznej wartości 720 mln zł podpisała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafi do PKP PLK, zarządów portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, gminy miasta Szczecin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sześć umów na realizację inwestycji w pięciu województwach to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska” - powiedziała podczas konferencji prasowej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Podkreśliła, że szczególnie bliski jej sercu jest projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach, który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Wartość tej inwestycji to 119,2 mln zł, natomiast dofinansowanie z UE wynosi 81,6 mln zł. Prace modernizacyjne będą się odbywały w województwie kujawsko - pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Ich zakończenie jest planowane na marzec 2023 roku.

Cztery z sześciu podpisanych umów o dofinansowanie dotyczą inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Łączna ich wartość to ponad 1 mld zł, z czego kwota dofinansowania przekroczy 555 mln zł. Projekty zakładają przebudowę nabrzeży w portach oraz budowę dróg dostępowych do portów. Prace będę prowadzone także w rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie - zostanie on pogłębiony i poszerzony.

Minister podkreśliła, że np. projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach” wiąże się z ochroną środowiska i ograniczeniem zanieczyszczeń powodowanych przez statki. Terminale portowe zostaną tak zmodernizowane, by zapewnić wpływającym statkom nowoczesną obsługę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Powstanie też infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu oraz odbiór ścieków sanitarnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa sieci magistralnych kanalizacji wód opadowych oraz objęcie nowych rejonów portu kanalizacją sanitarną również przyniesie wymierne korzyści dla środowiska. „W ten sposób dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej” - wskazała Jarosińska - Jedynak.

Jedna z sześciu umów zakłada budowę 340 tzw. ostróg, czyli budowli uniemożliwiających podmywanie brzegów przez wodę na Odrze. Beneficjentem umowy jest PGW Wody Polskie. Prace obejmą ponad 110 km Odry. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki nawigacyjne na rzece. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wyniesie ponad 84,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 117 mln zł.

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Łączna wielkość środków Programu to 27,41 mld euro.

(PAP), DS

Powiązane tematy

Komentarze