Informacje

Warszawa przyjęła uchwałę krajobrazową / autor: Pixabay
Warszawa przyjęła uchwałę krajobrazową / autor: Pixabay

Planowanie przestrzenne pod okiem resortu rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano · 22 stycznia 2020, 18:20

 • 0
 • Tagi: Ministerstwo Rozwoju planowanie przestrzenne resort rozowju zagospodarownaie przestrzenne
 • Powiększ tekst

W najbliższych tygodniach przy Ministerstwie Rozwoju zostanie powołany zespół, który zajmie się zmianami w gospodarowaniu przestrzennym. To efekt spotkania w formule „okrągłego stołu”, do którego zaprosiliśmy partnerów społecznych. Uchwałę krajobrazową przyjęli kilka dni temu radni Warszawy

Przedstawiciele resortu i przedstawiciele: administracji, samorządów terytorialnych, izb architektów, urbanistów i inżynierów rozmawiali w tym tygodniu o założeniach zmian systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W dyskusji wzięło ok. 50 osób.

Podczas spotkania wiceminister Robert Nowicki zaprezentował założenia reformy.

Zagospodarowanie to przede wszystkim kwestia jakości życia mieszkańców. Żyjąc w określonych warunkach zabudowy, powinni mieć poczucie bezpieczeństwa i komfortu – mówił Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

Dla przypomnienia kilka dni temu radni Warszawy przegłosowali uchwałę krajobrazową. Jej celem jest zakazanie stosowania wielkich banerów reklamowych w centrum miasta. Ma być też ujednolicany wygląd szyldów. Potrzeba na to jednak określonego czasu.

Z kolei przedstawiciele branży reklamy zewnętrznej oceniają, że jej zapisy są rygorystyczne i mogą doprowadzić do zaniku bardzo wielu form reklamy zewnętrznej. Negatywnym akcentem jest to, że regulacje nie uwzględniają szerszego otwarcia na nowe technologie. A Warszawa pretenduje przecież do wizerunku - smart city.

Dlatego dyskusja w MR z partnerami była potrzebna i potwierdziła konieczność zmiany systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Cele nowego systemu to:

 • stworzenie efektywnych narzędzi planowania przestrzennego;
 • zintegrowanie systemu z dokumentami strategicznymi;
 • zintegrowanie planowania na poszczególnych poziomach;
 • umożliwienie partycypacji społecznej;
 • niwelowanie konfliktów społecznych;
 • podniesienie jakości planowania w wymiarze społecznym.

Podczas poniedziałkowego spotkania w ministerstwie zapadła decyzja o powołaniu zespołu ds. zagospodarowania przestrzennego przy MR.

Będzie to organ opiniodawczy ministra, pracujący nad zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. W skład zespołu wejdą przedstawiciele administracji i ekspertów.

Głównym celem prac zespołu będzie zintegrowanie planowania na poszczególnych poziomach – w skali strategii rozwoju kraju, województw, powiatów i gmin. W tym stworzenie efektywnych narzędzi ogólnych planowania przestrzennego, takich jak plan zabudowy, który ma być miejscowym aktem prawa. Chcemy umożliwić szerszy udział społeczny w planowaniu przestrzennym, bo w procesie tym należy uwzględnić wszystkie strony – podkreślił Robert Nowicki.

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą przeprowadzane niezależnie od zmian w Prawie budowlanym.

Komentarze