Informacje

Średnioroczna inflacja w tym roku może być wyższa niż 2,5% / autor: Pixabay.com
Średnioroczna inflacja w tym roku może być wyższa niż 2,5% / autor: Pixabay.com

RPP: Inflacja w 2020 roku wyższa niż założył rząd

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 31 stycznia 2020
  • 14:47
  • 0
  • Tagi: Finanse Inflacja Rada Polityki Pieniężnej
  • Powiększ tekst

Średnioroczna inflacja w tym roku może być wyższa niż 2,5% założone w projekcie tegorocznej ustawy budżetowej, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.), napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu budżetu państwa.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma ukształtować się na poziomie 2,5%. Założenia dotyczące dynamiki PKB w 2020 r. oraz jego struktury są w dużym stopniu zbieżne z oczekiwaniami NBP. Natomiast inflacja w bieżącym roku może być wyższa niż założono w projekcie ustawy, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego - czytamy w „Opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 23 grudnia 2019 r.”.

W ocenie RPP, projekt ustawy oparty jest na realistycznych założeniach co do tempa wzrostu gospodarczego.

Polityka fiskalna będzie oddziaływała w kierunku wyższego wzrostu PKB w 2020 r., ograniczając w ten sposób skalę oczekiwanego spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie będzie także oddziaływała w kierunku wyższej inflacji w 2020 r. Polityka fiskalna przewidziana w projekcie ustawy sprzyja utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB - podkreślono w opinii.

W planie dochodów budżetu państwa uwzględniono wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł. RPP zwraca uwagę, że wielkość zysku NBP osiągniętego w 2019 r., a tym samym kwoty wpłaty z zysku do budżetu państwa w 2020 r., będzie znana dopiero po I kwartale 2020 r., to jest po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez audytora zewnętrznego i przekazaniu sprawozdania do Rady Ministrów” - napisano także w dokumencie.

Czytaj też: Bezrobocie w UE na najniższym poziomie od 20 lat

ISBNews, KG

Komentarze