Informacje

PGE Baltica zakończył pomiary wiatru na Morzu Bałtyckim

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 lutego 2020, 15:00

  • 0
  • Tagi: Bałtyk biznes energetyka finanse OZE
  • Powiększ tekst

PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji. Jest to kolejny krok w kierunku uruchomienia morskich farm wiatrowych w ramach Programu Offshore w grupie PGE, podała spółka.

Przeprowadzone badania dotyczyły m.in. prędkości, kierunku, siły wiatru oraz jego turbulencji. Trwały nieprzerwanie przez 24 miesiące, co jest wystarczającym okresem do zebrania reprezentatywnej próby pomiarów. Według PGE Baltica, są one wystarczająco dokładne, a ich wstępna ocena potwierdza dogodne warunki wietrzne w lokalizacji farm wiatrowych grupy kapitałowej PGE, podano.

Badania wietrzności to dopiero początek przygotowań do budowy, niemniej dla realizacji inwestycji są kluczowym etapem. Cieszę się, że został on zakończony, szczególnie w kontekście otrzymanej w styczniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla elektrowni wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. To kolejne kroki zbliżające nas do uruchomienia przez PGE Baltica pierwszych morskich farm wiatrowych” - powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie.

W przypadku morskich farm wiatrowych głównym czynnikiem warunkującym ich efektywną pracę jest odpowiednia wietrzność. Aby dokładnie oszacować, ile energii będzie w stanie wygenerować dana farma, wykonywanych jest szereg analiz, bazujących właśnie na badaniach wiatru. Kluczowa jest zatem dokładność urządzenia pomiarowego i miarodajność uzyskiwanych przez nie danych, wskazano.

PGE Baltica zdecydowała się skorzystać z technologii pływającego LiDARu (LiDAR – Light Detection and Ranging), czyli urządzenia używającego wiązki podczerwonego promieniowania laserowego do pomiaru prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. W wersji morskiej jest zamontowane na samowystarczalnej energetycznie pływającej platformie (boi). Łączność z brzegiem zapewniona jest za pomocą telefonii satelitarnej. Jedną z wielu zalet LiDARu, w stosunku do tradycyjnego masztu pomiarowego, jest możliwość wykonywania badań dokładnie na wysokości osi wirników projektowanych wiatraków - czytamy dalej.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w grupie kapitałowej PGE, która koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), której planowana moc to 900 MW; Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW; Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.

Za nami kolejny etap przygotowań do budowy farm wiatrowych na Bałtyku, które są kluczowym elementem planu transformacji Grupy PGE w kierunku niskoemisyjnym i filarem zmian w całym polskim sektorze elektroenergetycznym. Realizacja tego tylko projektu pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie, a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

Docelowo Grupa PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach - Baltica 3 i Baltica 2 - a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore.

PGE Baltica planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 - po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW.

PGE podpisała 20 grudnia 2019 r. wstępne porozumienie z Ørsted opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych EWB2 i EWB3. Porozumienie, mające niewiążący charakter, będzie podstawą dalszych negocjacji pomiędzy PGE a Ørsted, które mają doprowadzić do uzgodnienia szczegółowej dokumentacji transakcyjnej.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)SzSz

Komentarze