Informacje

Wniosek o rekompensatę - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca / autor: Fratria
Wniosek o rekompensatę - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca / autor: Fratria

Wnioski o rekompensaty dla przeds. energochłonnych do 31 III

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lutego 2020, 14:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przygotował i opublikował formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 r., podał Urząd. Wnioski o rekompensaty można składać do 31 marca.

Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Wniosek o rekompensatę - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który ma być ona przyznana.

Ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła możliwość przyznawania przez URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego. Celem regulacji jest poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.

System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) - dodał Gawin.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku. Kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 roku został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25% wszystkich uzyskanych z aukcji środków), przypomniano także.

W przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, aby łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat. Co ważne, jeśli podmiot skorzystał z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie będzie uprawniony do skorzystania z rekompensat dla odbiorców energochłonnych - podano także.

Czytaj też: Rekompensaty za prąd nie dla zamożnych

ISBnews, KG

Powiązane tematy

Komentarze