Informacje

Prezydent i premier podczas wspólnej konferencji / autor: PAP/Wojciech Olkuśnik
Prezydent i premier podczas wspólnej konferencji / autor: PAP/Wojciech Olkuśnik

AKTUALIZACJA

Prezydent i premier o Tarczy Antykryzysowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 marca 2020, 12:38

    Aktualizacja: 18 marca 2020, 13:21

  • 2
  • Powiększ tekst

AKTUALIZACJA

Przejęcie przez państwo finansowania 40 proc. wynagrodzenia w firmach z problemami, jednorazową wypłatę ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu, 7,5 mld zł dla służby zdrowia - zakłada m.in. wprowadzana przez rząd Tarcza Antykryzysowa o wartości ok. 211 mld zł - podała KPRM.

W dokumencie udostępnionym w środę przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) podkreślono, że pakiet został przygotowany w rekordowym tempie - w ciągu dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2. Celem pakietu jest „niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw” - podała kancelaria. Pakiet skierowany do pracowników obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Główne założenia pakietu to m.in. przejęcie przez państwo finansowania 40 proc. wynagrodzenia w firmach z problemami; pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników. Założono, że państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł. Pakiet przewiduje też, że pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach; Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program pomocowy zakłada, że firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE, a firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP w odroczonymi o trzy miesiące ratami. Mikrofirmy zatrudniające do dziewięciu osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat. Będą też mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.

Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.

W informacji KPRM czytamy też, że firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.

Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych; pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.

Zaznaczono, że szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld zł, czyli blisko 10 proc. PKB. W jego skład wchodzą: gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld (2,9 proc. PKB), na który składają? się? wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych; płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł (3,3 proc. PKB) składający się? wakacji kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowego w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP); pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł, który zapewni niezbędna? płynnośćď i warunki kredytowe.

Celem polityki gospodarczej Rządu jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywateli. Istotnym celem działań jest wsparcie sektora przedsiębiorstw i dbałość o bezpieczeństwo systemu finansowego” - zaznaczono w informacji. Dodano, że koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Podkreślono, że piet antykryzysowy zakłada znaczącą skalę wydatków fiskalnych, ale działania te nie powinny prowadzić do osłabienia dyscypliny finansów publicznych oraz powinny zapewniać krótko i długoterminową stabilność finansów.

Zapowiedziano, że większość regulacji prawnych związanych z Rządowym Pakietem Antykryzysowym wdrożonych zostanie w drodze specustawy gospodarczej przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii SARS-CoV-2, opracowywanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi ministerstwami i agendami rządowymi. Zapowiedziano również, że pakiet działań antykryzysowych będzie rozszerzany o kolejne instrumenty polityki gospodarczej, a praca nad pakietem, jego ewaluacja i modyfikacja w związku z najwyższym poziomem ryzyka, zmienności i niepewności w otoczeniu, będzie procesem ciągłym.

Jak powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej, informując o powstaniu projektu „tarczy antykryzysowej”: Ten pakiet w zasadzie już powstał, będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw i mam nadzieję, ze w niedługim czasie będziemy mogli go wprowadzić. Jest właśnie ukierunkowany na to, aby pomóc tym wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Prezydent i premier wystąpili na wspólnej konferencji, informując o propozycjach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

To była nasza troska od dłuższego czasu (…). Mówiliśmy, że taki scenariusz będzie i taki będzie efekt, gdy będziemy wprowadzali coraz większe restrykcje. Poprosiłem wtedy pana premiera, aby przygotować taki pakiet antykryzysowy, który został nazwany „tarczą antykryzysową”. Chodziło mi o gospodarkę, ale i o sytuację przedsiębiorców

Prezydent wskazał, że firmy czeka ciężki czas, zwłaszcza te małe i średnie:

Uznałem, że jest potrzeba wsparcia (…) Ten pakiet musi być bardzo szeroki, głęboki kompleksowy; musi obejmować wszelkie dziedziny życia. Ten pakiet w zasadzie już powstał, będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw i mam nadzieję, ze w niedługim czasie będziemy mogli go wprowadzić. Jest własnie ukierunkowany na to, aby pomóc tym wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji

Jak dodał:

Mamy wszyscy nadzieję, że dzięki tym twardym działaniom ograniczającym kontakty międzyludzkie (…) szybko ta stroma krzywa wzrastającej liczby koronawirusa się wypłaszczy, że będzie tych przypadków coraz mniej i opanujemy sytuację. Ale sytuacja jest również trudna poza naszymi granicami. Należy niestety liczyć się z tym, że niebezpieczeństwo dłuższego trwania takiego stanu pandemii po prostu jest i trzeba odpowiedzieć na to wyzwanie

Prezydent podkreślał, że potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców i dla pracowników. Poinformował również, że „tarcza antykryzysowa” zakłada m.in. ulgi, odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek na ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy.

To program, który zakłada, że radzimy sobie sami (…) Tych różnych rozwiązań przewidzianych jest bardzo dużo. (…) Chodzi o to, aby ochronić przedsiębiorców, ochronić pracowników, ochronić rodziny — akcentował Andrzej Duda, dziękując wszystkim, którzy odważnie służą innym i ciężko pracują.

W godzinę próby pokazujemy, że potrafimy zdać egzamin ze służby, odpowiedzialności i dzielności

Jak mówił, w przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców będzie zwiększenie gwarancji przez BGK do 80 proc. wartości kredytu. NBP i KNF mają realizować działania, które będą chronić polski system bankowy.

W związku z koronawirusem nie unikniemy deficytu budżetowego, wszyscy wiemy, co się dzieje.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas konferencji prasowej, że niezwykle istotne jest to żeby, dbać o zdrowie publiczne , ale również o „zdrowie gospodarcze”.

Gospodarka niewątpliwie ze względu na epidemię koronawirusa zostanie bardzo mocno uderzona. Co najmniej tak mocno jak paręnaście lat temu (…) Reakcja naszego rządu jest natychmiastowa — powiedział, podkreślając wagę amortyzacji skutków pandemii.

Jak poinformował szef rządu, szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego to około 212 miliardów złotych.

Ten pakiet podzielony zostanie na 5 głównych części: pierwszy to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy. (…) Będzie państwo mogło pokrywać 40 proc. wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. drugie 40 proc. pokrywa pracodawca. Kilka milionów ludzi będzie bezpieczniejsze na rynku pracy — podał premier.

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą będziemy mieli możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia

Powiązane tematy

Komentarze