Informacje

BGK / autor: Fratria
BGK / autor: Fratria

Nie tylko Tarcza: BGK także wesprze biznes

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2020, 08:21

    Aktualizacja: 15 maja 2020, 12:41

  • 0
  • Powiększ tekst

Karencja w spłacie, wakacje kredytowe i możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki – to zmiany w spłacie zobowiązań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej. Z ułatwień już można korzystać. Stanowią one uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego.

Obecna sytuacja w kraju wymaga szybkich i stanowczych działań. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządy wojewódzkie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły pakiet rozwiązań dla firm, których celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego:

Wspieranie polskich firm to jedno z najważniejszych zadań BGK. Dlatego pracujemy nad szeregiem rozwiązań, które stanowią uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego. Z wielu ułatwień przedsiębiorcy mogą korzystać już teraz. Przykładem są chociażby korzystne zmiany w programach pożyczek unijnych. Dzięki współpracy z marszałkami województw i z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej udało się wdrożyć je bardzo szybko.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej:

Wiarygodność i bezpieczeństwo – tego potrzebują polskie firmy. Pieniędzy na rozwój firm nie może zabraknąć w szczególnym czasie walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Wspólnie z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy lepszą ofertę dla firm, która jest związana z przeciwdziałaniem skutkom COVID19.

Łatwiejsza spłata pożyczki unijnej dla przedsiębiorców

Pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne pół roku. Wakacje kredytowe to kolejne ułatwienie dla właścicieli firm. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Ponadto, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych.

Te rozwiązania już teraz są dostępne dla przedsiębiorców. Mikro-, małe i średnie firmy niebawem mogą spodziewać się kolejnych ułatwień, które pomogą im uniknąć problemów spowodowanych epidemią koronawirusa. Takim rozwiązaniem będą pożyczki na cele płynnościowe.

Nowe zasady udzielania pożyczek, które rozszerzą zakres finansowania o pożyczki obrotowe, to bardzo potrzebne rozwiązanie i sposób na zapewnienie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy. Mamy nadzieję, że nowe możliwości dla przedsiębiorców wejdą w życie już w pierwszych dniach kwietnia – dodaje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Pożyczki unijne są finansowane z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

Branża turystyczna jako jedna z pierwszych wyraźnie odczuła ekonomiczne skutki pandemii. Dlatego ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzono także w pożyczce na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej.
Sześciomiesięczne wakacje kredytowe oraz dodatkowa, półroczna karencja w spłacie - to najważniejsze zmiany w spłacie pożyczek na rozwój turystyki, jakie wprowadziliśmy. Co więcej, firmom, które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, dajemy możliwość obniżenia oprocentowania – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Zmiany dla podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia w spłacie pożyczek wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej. – W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zmiany obejmują:

wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy,

wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,

wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,

obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

Przygotowując rozwiązania dla firm wchodzące w pakiet tarczy antykryzysowej nie zapominamy także o wyjątkowych firmach, jakimi są podmioty ekonomii społecznej. Chcemy pomóc przetrwać im ten trudny okres po to, aby po unormowaniu się sytuacji społeczno-gospodarczej, mogły dalej służyć lokalnym społecznościom – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak ubiegać się o zmiany w warunkach umowy?

Zmiany warunków zawartych umów – zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i podmiotów ekonomii społecznej – będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Powinien on skontaktować się z instytucją finansującą w regionie, współpracującą z BGK. We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Więcej na stronie BGK

BGK/ as/

Powiązane tematy

Komentarze