Informacje

Koło Gospodyń Wiejskich w  Wąglikowicach  / autor: wikipedia
Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglikowicach / autor: wikipedia

Kilkadziesiąt milionów zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 maja 2020, 18:58

  • 1
  • Powiększ tekst

Na senackiej komisji rolnictwa rozpatrzono dziś nowelizację ustawy przewidującej przeznaczenie aż 40 milionów złotych na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich w 2020 roku.

Koło Gospodyń Wiejskich to termin doskonale kojarzony przez wszystkich Polaków. Są to formy działalności społecznej na obszarach wiejskich, ale także w małych miastach. Ich celem jest integracja miejscowych społeczności, a także rozwój rejonów, w których funkcjonują koła.

Członkowie kół realizując wspólne projekty, poszerzają swoje kontakty i nabywają unikalne kompetencje. Wynikiem działalności jest np. wytwarzanie tradycyjnych produktów oraz ich sprzedaż, możliwa m.in. dzięki rolniczemu handlowi detalicznemu.

Koła Gospodyń Wiejskich to wbrew obiegowej opinii nie lokalne enklawy towarzyskich spotkań, lecz przestrzeń rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach. To skuteczny i prosty sposób organizacji mieszkańców tych regionów. Daje on impuls do rozwoju zarówno członków Kół jak i miejscowości, w których działają. Zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r. rozwiązania doskonale się sprawdziły – w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich jest już ponad 9 tys. Kół - i stąd nowelizacja ustawy, która umożliwia pomoc finansową dla tych organizacji także w tym roku – mówi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Środki te rzeczywiście będą znaczące. Nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich przegłosowana przez Sejm 6 maja przewiduje, że na ich wsparcie przeznaczone zostanie 40 milionów złotych. Będzie mogło z niego skorzystać ponad 11 tys. kół, które zarejestrują się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Koło zdecydowanie warto zarejestrować. Nie tylko ze względu na możliwość dofinansowania. Rejestracja koła sprawia, że otrzymuje ono osobowość prawną i staje się pełnoprawną organizacją sektora pozarządowego. Tym samym zyskuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a przy tym nie płaci podatku dochodowego, jeśli swoje dochody przeznacza na działalność statutową. O ile dochody nie przekraczają 200 tys. zł, jest także zwolnione z podatku VAT. A to i tak zaledwie część szeregu udogodnień, jakie daje wpisanie do rejestru” – tłumaczy wiceminister Gembicka.

Oprócz wymienionych wyżej aspektów warto zwrócić uwagę również na fakt, że koło nie musi posiadać kasy fiskalnej, ale posługuje się uproszczoną ewidencją przychodów i rozchodów (przy przychodach do 100 tys. zł).

Zarejestrowane koła mogą także liczyć na wsparcie ze strony rządowej. Otrzymują pomoc pełnomocników w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą korzystać też z infolinii, którą prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to cenna pomoc organizacyjna usprawniająca działalność kół. Rejestracja pozwala przy tym na korzystanie z rozmaitych programów rządowych oraz samorządowych, a także na aplikowanie w konkursach grantowych takich jak EtnoPolska czy Kultura Interwencje – wyjaśnia Anna Gembicka.

Nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich zakładająca przeznaczenie 40 milionów złotych na ich wparcie była dziś rozpatrywana na senackiej komisji rolnictwa i została przyjęta. Teraz trafi pod obrady Senatu.

gr

Powiązane tematy

Komentarze