Informacje

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych / autor: Andrzej Wiktor, Fratria
Jacek Sasin, minister aktywów państwowych / autor: Andrzej Wiktor, Fratria

Minister aktywów opracuje gospodarkę kopalinami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 maja 2020, 13:30

  • 1
  • Powiększ tekst

- Minister aktywów państwowych inicjuje i opracowuje politykę rządu w zakresie działów administracji rządowej „aktywa państwowe” i „gospodarka złożami kopalin” - wynika z zarządzenia ministra aktywów w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie resortu.

Dodano, że minister przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów.

Szef resortu odpowiada za powoływanie i odwoływanie członków zarządów, rad nadzorczych, pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów w spółkach, w których wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa - wskazano w zarządzeniu.

W załączniku napisano natomiast, że bezpośrednio szefowi resortu podlegają m.in. takie podmioty jak: Poczta Polska, Centralny Port Komunikacyjny, Enea, Grupa Lotos, PGE, PKN Orlen, Naftoport czy PGNiG.

Z zarządzenia wynika, że pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, wiceminister Artur Soboń realizuje m.in. zadania związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi.

Pomioty podlegające wiceministrowi Soboniowi to m.in.: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Spółka Cukrowa czy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, wiceminister Janusz Kowalski m.in. określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Podlegające Kowalskiemu podmioty to m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SA, Wars czy Polbus PKS.

Podsekretarz stanu Tomasz Szczegielniak m.in. koordynuje prace legislacyjne prowadzone w resorcie, współpracę z Sejmem i Senatem oraz Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród podmiotów podlegających Szczegielniakowi są: Polski Holding Hotelowy, Polski Holding Nieruchomości, Towarzystwo Finansowe „Silesia” czy Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica.

Jak podano z zarządzeniu, wiceminister Zbigniew Gryglas aprobuje kierowane do ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru przez szefa resortu nad poszczególnymi podmiotami. Gryglasowi podlegają takie podmioty jak: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, H. Cegielski-Poznań Spółka Akcyjna, Siarkopol Tarnobrzeg czy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki realizuje w resorcie zadania wynikające z przyjętej przez rząd polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz związane z górnictwem węgla brunatnego. Realizuje on też zadania związane z przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych, a także związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin.

Wśród spółek podlegających Małeckiemu jest m.in.: Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM, Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Lotnicza, Polska Grupa Zbrojeniowa, Exatel i Cefarm.

Czytaj także: Sasin: Jesteśmy energetycznie bezpieczni. Mamy zapasy węgla

Czytaj także: Sasin: Widzimy dziś jak ważne są spółki skarbu państwa

PAP (autor: Łukasz Pawłowski)/gr

Powiązane tematy

Komentarze