Informacje

Zwalniani pracownicy otrzymają dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek  / autor: Pixabay
Zwalniani pracownicy otrzymają dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek / autor: Pixabay

1,4 tys. i 1,2 tys. zł: nowe wsparcie dla zwalnianych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 czerwca 2020, 14:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym, którego celem jest przeciwdziałanie niszczącym skutkom kryzysu związanego z COVID-19, a także podniósł zasiłek dla bezrobotnych.

Ustawę,o dodatku solidarnościowym – to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, która spotkała się z ogromnym poparciem w Sejmie, również opozycji – za jej przyjęciem było wczoraj 430 posłów.

Dodatek Solidarnościowy – 1400 zł brutto, dla kogo, na jak długo

To dodatek dla pracowników, którzy posiadali stałą umowę o pracę i  w 2020 roku podlegali ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu przez co najmniej 60 dni.

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przyznawanym na trzy miesiące: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Jego wysokość wyniesie 1400 zł miesięcznie.

Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Nie należy mylić tego dodatku z zasiłkiem dla dla bezrobotnych i co ważne będzie można z niego korzystać wówczas, jeśli nie korzysta się jednocześnie z zasiłku dla bezrobotnych lub nie ma innego źródła ubezpieczenia, np. prawa do emerytury czy renty, nie przysługuje też rolnikom.

Dodatek ma być przyznawany maksymalnie na trzy miesiące – tylko w terminie od czerwca do września.

Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym w Polsce, jeżeli są polskimi obywatelami lub obywatelami państw UE czy państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski. Dodatek będzie też przysługiwał cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce, uprawnionym do wykonywania pracy w naszym kraju.

Nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Zasiłek dla bezrobotnych – 1200 zł bruto

Zmienia się też na korzyść wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 września bezrobotni będą otrzymywać przez pierwsze trzy miesiące 1200 zł brutto, a następnie przez kolejne trzy miesiące 940 zł brutto.

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi przez pierwsze trzy miesiace 861,40 zł brutto, natomiast w kolejnych trzech 676,40 zł brutto (592,52 zł netto). 

Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak i bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Na koniec roku bezrobocie – może wynosić według różnych szacunków w granicach 5-6 proc. Na zasiłek dla bezrobotnych może liczyć ok. 270-280 tys. osób.

Tempo prac było błyskawiczne. Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu w środę wieczorem. a w czwartek późnym wieczorem doszło do uchwalanie ustawy.

W czwartek Sejm uchwalił także nowa wersję Tarczę Antykryzysową 4.0. Przewiduje ona szereg pozytywnych zmian dla przedsiębiorców: np. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłużenie do 28 czerwca 2020 okresu, w którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy

Czytaj także: W Polsce bezrobocie na koniec roku może sięgnąć 6 proc.

PAP/Kancelaria Prezydenta/inne źródła/oprac.gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze