Informacje

Piwo / autor: pixabay
Piwo / autor: pixabay

Kompania Piwowarska przedstawia nowy raport rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lipca 2020, 20:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Przejście na „zieloną” energię elektryczną z wiatru, blisko 100 proc. odpadów i produktów ubocznych poddanych odzyskowi, ponad 100 tysięcy prewencyjnych kontroli alkomatami i prawie 2,5 mln zł przeznaczonych na inicjatywy społeczne, a do tego tytuł Super Etycznej Firmy 2019 – to tylko niektóre osiągnięcia wymienione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej „Dzisiaj myślimy o przyszłości”, w którym firma podsumowuje 2019 r.

Troska o ochronę środowiska naturalnego, dbałość o pracowników, społeczeństwo i odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – to obszary, w których aktywnie od lat działa Kompania Piwowarska. O wynikach tych działań podjętych w 2019 r. można przeczytać w 12. Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy. Podobnie jak poprzednie, także to opracowanie pokazuje wkład lidera branży piwnej w Polsce w realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– 2019 rok był okresem poważnych zmian zachodzących w naszej firmie, co pokazujemy w raporcie. Jednak, zgodnie z tytułem opracowania już dziś myślimy o przyszłości – naszej i otoczenia, w którym działamy. W tym celu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów zajmujących się zrównoważonym rozwojem do dwóch dyskusji, w których poprosiliśmy o zdefiniowanie społecznych i środowiskowych wyzwań dla polskiej branży piwowarskiej. W raporcie zestawiamy ich opinie z naszymi inicjatywami – sprawdzamy czy zmierzamy we właściwym kierunku. Generalnie jest dobrze, ale przez cały czas musimy bacznie przyglądać się naszemu otoczeniu i odpowiadać na coraz ambitniejsze wyzwania – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Ochrona środowiska naturalnego

Gazy cieplarniane. W zakresie celu 7. „Agendy 2030” (zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym) Kompania Piwowarska podpisała w 2019 roku przełomową umowę typu PPA (power purchase agreement) z firmą innogy na dostawę energii elektrycznej z farmy wiatrowej. Dzięki tej współpracy po raz pierwszy w Polsce na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z elektrowni wiatrowej i przyczyni się do przejścia browarów Kompanii Piwowarskiej w 100% na OZE (już w 2021 roku) i redukcji emisji CO2 o 66% w porównaniu do 2019 r. W ten sposób producent piwa stanie się jedną z pierwszych firm w Polsce wykorzystujących w procesie produkcyjnym energię elektryczną wyłącznie pochodzącą z OZE.

Ponadto, w ramach ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych czy zużycia energii, browary Kompanii Piwowarskiej wyposażone są precyzyjny system monitorujący zużycie mediów. Pozwala on śledzić m.in. pobór ciepła, prądu i chłodu w dowolnych przedziałach czasowych. Stale też monitorowany jest poziom emisji CO2, który z roku na rok jest coraz niższy. W 2019 roku browary Kompanii Piwowarskiej wyemitowały 7,07 kg CO2e/hl piwa.

Odpady i recykling. Realizując cel 12. dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, Kompania Piwowarska praktycznie wszystkie (99,82%) odpady i produkty uboczne poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi. Około 49% produktów dystrybuuje w opakowaniach wielokrotnego użytku: w szklanych butelkach zwrotnych oraz stalowych beczkach wykorzystywanych w gastronomii, tzw. kegach.

Butelki zwrotne wracają do browarów Kompanii w ramach stworzonego przez firmę systemu obrotu, w którym butelki zwrotne są zbierane z rynku, transportowane do browarów, uzdatniane do ponownego użycia, napełniane świeżym piwem i wprowadzane ponownie do sklepów. To rozwiązanie w pełni zgodne z unijnymi zasadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta – Kompania Piwowarska w pełni pokrywa jego koszty, a gdy butelki nie są już zdatne do dalszego użycia kieruje je do recyklingu. Firmie tak bardzo zależy na butelkach zwrotnych, że w 2019 r. otworzyła przy swoim poznańskim browarze punkt skupu, w którym przyjęto dotychczas ponad 1,2 mln butelek.

Woda. Cel 6. „Agendy 2030” ONZ mówi m.in. o dążeniu do zapewniania dostępu do wody i warunków sanitarnych. W tym zakresie browary Kompanii Piwowarskiej należą do światowych liderów w oszczędzaniu wody. Do uwarzenia 1 hl piwa Kompania potrzebuje jedynie 2,63 hl wody, podczas gdy nadal w innych browarach jest to często od 3 do 6 hl.

Społeczeństwo i pracownicy

Działania odpowiedzialnościowe. Realizując cel 3. Agendy ONZ, w którym jest mowa o zdrowiu i jakości życia, lider branży piwnej w Polsce angażuje konsumentów w programy odpowiedzialnościowe jak np. Sprawdź Promile. W ciągu 5 lat od momentu powstania mobilnej strefy Sprawdź Promile na 61 największych imprezach w Polsce Kompania Piwowarska zaangażowała łącznie ok. 1 mln osób, blisko 340 tysięcy osób przebadało się profesjonalnym alkomatem i przeprowadzono ponad 100 tys. animacji uświadamiających wpływ alkoholu na organizm.

We wrześniu 2019 Kompania Piwowarska razem z fundacją „Dom w Łodzi” uruchomiła także kampanię FASOFF, której celem jest zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Dzięki tej akcji aż 4 mln osób miało styczność z komunikatami dotyczącymi szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży. Kompania Piwowarska rozwija również dynamicznie segment piw bezalkoholowych, które pozwalają na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach, w których nie wolno spożywać alkoholu, jak np. prowadzenie pojazdów. Zachęcając do konsumpcji piw bez procentów firma zwiększyła ich sprzedaż o 103% w 2019 roku.

Od 2009 roku polski lider rynku piwa prowadzi także edukacyjny serwis www.abcalkoholu.pl, który odwiedziło już ponad 270 tysięcy osób. Znajdują się w nim kompleksowe, przygotowane przez specjalistów informacje o wpływie alkoholu na zdrowie i życie społeczne.

Pracownicy. W ramach celu 5. dotyczącego równości i różnorodności, lider branży piwnej zapewnia równe szanse zawodowe wszystkim bez względu na płeć, wiek czy inne różnice. Odsetek pań pracujących w strukturach firmy na stanowiskach kierowniczych wynosi obecnie ponad 31,5%, a różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że wynagrodzenia obu płci w Kompanii Piwowarskiej są równe. Firma należy również do grona 14 firm, które podpisały Kartę Różnorodności.

Społeczności. Kompania Piwowarska od lat wspiera społeczności lokalne. W ten sposób realizując cel 11. dotyczący zrównoważonych miast i społeczności. W 2019 roku firma przekazała prawie 2,5 mln zł na tego typu cele. Były to projekty związane m.in. z rozwojem polskich miast (LECHSTARTER -, program flagowy marki Lech) i ochroną zagrożonych gatunków (marka Żubr), jak również wsparcie instytucji w całej Polsce. We wspieranie organizacyjnie i finansowe działania wolontariatu pracowniczego zaangażowało się ponad 60% pracowników.

Potwierdzeniem rozwijania działalności Kompanii Piwowarskiej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest szereg wyróżnień, jakie firma otrzymała za ub.r. Wśród nich znalazły się m.in. tytuł Super Etycznej Firmy „Pulsu Biznesu” i listek CSR tygodnika „Polityka”. Kompania Piwowarska od lat zajmuje też pozycje w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm.
Kompania Piwowarska publikuje raport CSR od 2009 roku. Obecny został opracowany na podstawie międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards 2016 (poziom Core) i obejmuje cały rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. działalności przedsiębiorstwa w 2019 r.

Pełna wersja raportu

Źródło: Kompania Piwowarska SA

Powiązane tematy

Komentarze