Informacje

MS Teams / autor: Microsoft
MS Teams / autor: Microsoft

Czego pandemia nauczyła rodziców, szkoły i ministrów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2020, 13:50

  • 2
  • Powiększ tekst

Wiele wskazuje na to, że w nowym roku szkolnym do nauki zdalnej i hybrydowej będą wykorzystywane narzędzia cyfrowe. Firma Microsoft poprosiła niemal 500 członków społeczności Microsoft Education reprezentujących nauczycieli i przedstawicieli instytucji edukacyjnych z całego świata o podzielenie się swoimi doświadczeniami z ostatnich miesięcy edukacji podczas pandemii. Okazało się, że aż 61 proc. badanych spodziewa się rozpoczęcia nowego roku szkolnego w hybrydowym środowisku nauczania – łączącym naukę zdalną i stacjonarną. Natomiast 87 proc. spodziewa się, że po wznowieniu nauczania w klasie, technologia będzie wykorzystywana częściej niż dotychczas

W ciągu ostatnich kilku miesięcy sposób, w jaki uczymy innych i sami zdobywamy wiedzę, całkowicie się zmienił. Wielu nauczycieli i wykładowców wprowadza do swoich zajęć nowe narzędzia. Uczniowie doświadczają nowych metod zdobywania wiedzy, które będą miały istotny i trwały wpływ na przyszłą edukację. Jednocześnie zauważyliśmy, że ze względu na wymagany dystans fizyczny, pomoc nauczycielom w znalezieniu sposobów na nawiązanie kontaktu z uczniami i utrzymanie ich zaangażowania, motywacji i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie jest niezwykle istotna.

Wiele wskazuje na to, że w nowym roku szkolnym dalej będziemy wykorzystywać narzędzia cyfrowe do nauki zdalnej i hybrydowej. Poprosiliśmy prawie 500 członków społeczności Microsoft Education reprezentujących nauczycieli i przedstawicieli instytucjonalnych z całego świata o podzielenie się swoimi doświadczeniami z ostatnich miesięcy. Okazało się, że 61 proc. badanych spodziewa się rozpoczęcia nowego roku szkolnego w hybrydowym środowisku nauczania – łączącym naukę zdalną i stacjonarną. Natomiast 87 proc. spodziewa się, że po wznowieniu nauczania w klasie, technologia będzie wykorzystywana częściej niż dotychczas.

Oto wnioski nauczycieli, rodziców i przedstawicieli placówek oświatowych na temat doświadczeń, jakie zdobyli po przejściu na naukę zdalną, przygotowań do nowego roku szkolnego oraz nowych sposobów wsparcia edukatorów w nauczaniu zdalnym i hybrydowym

Tradycyjne scenariusze lekcji nie zawsze przekładają się na język cyfrowy. W wielu przypadkach nauczyciele przekonują się, że nie mogą odtworzyć dnia szkolnego tylko za pomocą wirtualnych spotkań. Ponad połowa przedstawicieli naszej społeczności edukatorów twierdzi, że “cyfrowe zaangażowanie uczniów” i “uczestnictwo uczniów” to główne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć podczas nauki na odległość.

Nowe metody zdalnej edukacji wymagają nowego sposobu myślenia. Tylko wtedy będziemy w stanie tworzyć atrakcyjne, wciągające i integracyjne treści. Nauczyciele wykorzystują narzędzia cyfrowe, aby zaangażować uczniów w różne aktywności i utrzymać bezpieczeństwo wirtualnych klas. W efekcie, ponad 150 milionów uczniów, wykładowców, przedstawicieli placówek oświatowych i nauczycieli aktywnie wykorzystuje do prowadzenia angażujących lekcji produkty Microsoft Education wraz z Microsoft Teams.

Podczas gdy uczniowie, wykładowcy, nauczyciele, przedstawiciele oświaty i całe rodziny przygotowują się do nauki zdalnej i hybrydowej, naszym celem jest wsparcie ich w możliwie najlepszy sposób. Aby to zrobić, ogłosiliśmy kilka nowości w Microsoft Teams - czytamy na blogu Microsoft Mówi.

Możliwość obserwowania twarzy wszystkich uczniów w tym samym czasie ma dla pedagogów ogromne znaczenie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zaangażowanie uczniów, a także aspekty czysto społeczne i emocjonalne. Dlatego rozszerzamy widok w Microsoft Teams do siatki 7×7, dzięki czemu na jednym ekranie zmieści się do 49 uczniów. Wprowadzamy również wirtualne sale do współpracy w mniejszych grupach, tzw. Breakout Rooms. Nowe funkcjonalności dostępne będą jesienią tego roku.

MS Teams / autor: Microsoft
MS Teams / autor: Microsoft

Nauczyciele potrzebują więcej możliwości zapewnienia każdemu uczniowi aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W Teams for Education uczniowie mogą podnieść rękę podczas lekcji. Pedagodzy mogą również zapoznać się z raportami obecności (Attendance Reports) oraz bardziej szczegółowymi informacjami nt. klasy (Class Insights), które zapewniają inteligentną analizę danych pokazującą, w jaki sposób uczniowie współpracują ze sobą, m.in. poprzez wspólne wykonywanie zadań, metryki aktywności i oceny. Nowy widok trendów pojawi się już jesienią.

MS Teams / autor: Microsoft
MS Teams / autor: Microsoft

Kluczowe znaczenie dla nauczycieli ma również zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i kontrola nad tym, co dzieje się podczas zajęć. Dlatego dodajemy nowe funkcje w Microsoft Teams, które uniemożliwiają uczniom rozpoczynanie spotkań bez opiekuna, pozwalają nauczycielom określić, kto może uczestniczyć w lekcji, oraz dają możliwość stworzenia Lobby Spotkań, aby zapewnić, że tylko przydzieleni uczniowie do nich dołączą. Nowe funkcje stanowią uzupełnienie podejścia Microsoft do kwestii prywatności i bezpieczeństwa, które jest zgodne z ponad 90 standardami regulacyjnymi i branżowymi, w tym z ustawą o prawach edukacyjnych rodziny i prywatności (FERPA – Family Educational Rights and Privacy Act) dla bezpieczeństwa uczniów i dzieci.

W wirtualnych klasach i salach wykładowych nauczanie zdalne w ciągu kilku miesięcy uległo znacznej transformacji. Wkrótce po zamknięciu budynków szkolnych i uczelni nauczyciele zdali sobie sprawę z tego, że potrzebują czegoś więcej niż tylko możliwości organizowania wideokonferencji. Obecnie nauczanie online ewoluowało od prób odtworzenia dnia szkolnego do bardziej elastycznego systemu obejmującego sesje nagrane i sesje na żywo, godziny pomocy w odrabianiu prac domowych i zadania wykonywane samodzielnie.

Przed nastaniem pandemii większość nauczycieli nigdy nie przeprowadziła sesji wideo ani nie otworzyła aplikacji Teams. W ciągu kilku tygodni nauczyli się oni używać Teams do prowadzenia lekcji, wystawiania ocen i organizacji spotykań indywidualnych i w małych grupach dla wybranych osób” – mówi Kelly Aramaki, dyrektor wykonawczy szkół w Bellevue School District w stanie Waszyngton. „Nauczyciele matematyki używają OneNote, po to by uczniowie mogli pokazać prace domowe i dokumentować sposób rozwiązywania zadań, podczas gdy oni sami udzielają informacji zwrotnych na żywo. Pod koniec lekcji nauczyciele używają funkcji quizu (Forms), jako formę oceny i weryfikacji wiedzy - czytamy na blogu MS. - Wiemy, że poza salą wykładową szkoła to nie tylko praca domowa, zadania, oceny i sprawdziany. Dużą rolę odgrywa kontakt z innymi uczniami na korytarzu czy w stołówce. Zapewnia on rozwój społeczno-emocjonalny, wzmacnia samoświadomość, samokontrolę i umiejętności interpersonalne niezbędne do odniesienia sukcesu w szkole, pracy i poza nią.

Szkoła to także miejsce sprzyjające kreatywności. Artystyczne projekty uczniów wiszące na ścianie, czy udział w przedstawieniu szkolnym lub koncercie chóru pozwala doświadczyć talentu uczniów i radości z nauki i wyrażania siebie. Niestety w dzisiejszym środowisku nie możemy osobiście uczestniczyć w tych chwilach. Dzięki narzędziom takim jak Flipgrid uczniowie mogą wyrazić siebie, uruchamiając swoją kreatywność. Flipgrid to bezpłatna aplikacja do nauki społecznościowej, która łączy nauczycieli i uczniów za pomocą wideo. Każdego dnia od marca br. do aplikacji rejestruje się średnio ponad 25 000 nowych nauczycieli z ponad 180 krajów.

Dodatkowo, dążąc do utrzymania zaangażowania uczniów podczas edukacji zdalnej, nauczyciele sięgają po metody nauki opartej na grach. Pomaga ona w utrzymaniu koncentracji, zapewnieniu poczucia wspólnoty i umożliwia uczniom wyrażanie swojej kreatywności. Departament Edukacji miasta Nowy Jork i jego nauczyciele uruchomili program dla każdego ucznia szkoły podstawowej i średniej, zapraszając ich do zaprojektowania w Minecraft: Education Edition przestrzeni publicznej w ich sąsiedztwie lub społeczności i udostępnienia jej za pośrednictwem wirtualnej wycieczki po Flipgrid.

Niezależnie od formy nauki, nauczyciele będą przygotowani do nowego roku szkolnego. Flipgrid i Minecraft: Education Edition pobudzą kreatywność uczniów, a nowe funkcje w usłudze Teams pomogą nauczycielom prowadzić zajęcia w bezpiecznym środowisku.

Rodzice i opiekunowie stali się częścią nowego zespołu pomagającego uczniom poruszać się po planach zajęć i nowych systemach, zapewniając dostępność lekcji i minimalizując rozpraszanie uwagi. Wszystko to przy jednoczesnym równoważeniu ich własnych obowiązków.

Jako rodzice i opiekunowie, poza naszymi codziennymi obowiązkami i pracą, zapewniamy również dodatkowe wsparcie uczniom przechodzącym do nauki zdalnej. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas nie mógł tego przewidzieć.

Uczniowie pozyskują wiedzę w różnym tempie i w odmiennym stylu. Może to być szczególnie trudne w przypadku zdalnej edukacji. Aby umożliwić rodzicom wspieranie uczniów na wszystkich poziomach zaawansowania oraz tych, którzy mają trudności z czytaniem lub pisaniem z powodu dysleksji lub dysgrafii, Microsoft wzbogaca naukę przy wykorzystaniu Microsoft Word, Microsoft Edge, Teams, OneNote, Flipgrid i Minecraft: Education Edition o funkcję Immersive Reader. Zapewnia ona wsparcie każdego miesiąca dla ponad 23 milionów osób cierpiących na dysleksję i mających trudności w nauce. Od niedawna Immersive Reader jest również zintegrowany z przeglądarką Microsoft Edge, umożliwiając uczniom wybór sposobu czytania online i pomagając opiekunom w usuwaniu elementów rozpraszających uwagę.

Nowe warunki powodują, że ludzie dzielą przestrzeń swoich domów pomiędzy pracę, mieszkanie i naukę. Możliwość uczestniczenia w rozmowach wideo w wirtualnej klasie przy jednoczesnym zachowaniu prywatności przestrzeni domowej jest ważna dla wielu uczniów. Dlatego udostępniliśmy nowe opcje tła dla uczniów i edukatorów. Teraz, oprócz korzystania z rozmycia tła i wstępnie wybranych obrazów, uczniowie i nauczyciele mogą dostosować swoje własne obrazy i w rezultacie spersonalizować własną przestrzeń do nauki.  

Patrząc w przyszłość, rola rodziców i opiekunów jako członków zespołów edukacyjnych stanie się jeszcze bardziej istotna. Zapewniając rodzicom bardziej elastyczny dostęp do wirtualnych sal lekcyjnych – w tym dostęp do dokumentów OneNote i cotygodniowych e-maili Teams for Education – Microsoft jeszcze bardziej angażuje się w pomoc rodzicom w poruszaniu się po ścieżkach nowoczesnej edukacji.

Dla osób zarządzających placówkami edukacyjnymi jednym z największych wyzwań związanych z przejściem na nauczanie zdalne było zapewnienie gotowości personelu i budowanie zaufania pedagogów do nauczania na odległość.  

Od początku pandemii jesteśmy świadkami tego, jak w ciągu kilku tygodni całe kraje, takie jak np. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) czy całe hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, jak Broward County na Florydzie, przechodzą na tryb zdalnego nauczania. Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły naukę zdalną przez Microsoft Teams dla 650 000 uczniów w ciągu zaledwie 14 dni. Broward County dokonało podobnej zmiany dla 271 517 uczniów również w ciągu dwóch tygodni.

Tak szybka zmiana wymaga niesamowitej koordynacji z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Osoby, takie jak dr Sylvia J. Diaz, Zastępca Kuratora Innowacji i Wyboru Szkoły w Szkołach Publicznych Hrabstwa Miami-Dade, dostarczają rozwiązania i szkolenia dla pracowników z różnym doświadczeniem i poziomem komfortu stosowania technologii w klasie i poza nią.

“Przejście od nauczania w fizycznych placówkach do zdalnej edukacji jest skomplikowane. Wymaga odpowiednich treści, narzędzi i wsparcia dla nauczycieli i uczniów” – powiedziała Diaz. “Niezbędna jest również komunikacja i nowe sposoby kontaktu z uczniami i rodzinami. Nawet jeżeli mamy wszystkie potrzebne rzeczy, połączenie ich w sposób, który pozwala na dostarczenie sensownych instrukcji i solidnych możliwości uczenia się, jest wyzwaniem”.

Przedstawiciele placówek oświaty powiedzieli nam również, że przejście do sfery online to coś więcej niż tylko zdalne nauczanie. To wdrożenie rozwiązania, które sprawi, że wszystkie zespoły będą działały sprawnie i będą ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami uczniów i pracowników.

Jestem dumny ze sposobu, w jaki moi koledzy z Uniwersytetu Durham sprostali wyzwaniom związanym z przeniesieniem edukacji do sfery online, pracą w domu i podejmowaniem kluczowych decyzji na odległość – powiedział Stuart Corbridge, wicekanclerz i naczelnik Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii. - Wdrożenie Microsoft Teams na całym uniwersytecie znacząco wpłynęło na tę zmianę. Bez tej technologii nie dokonalibyśmy takiego postępu w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Nawet przy całej niewiarygodnej pracy, której do tej pory doświadczyliśmy, administrujący i zarządzający placówkami przyznają, że wciąż poruszają się po nieznanym terenie i jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość zdalnej nauki. W zeszłym miesiącu zorganizowaliśmy Wirtualny Szczyt Transformacji (Virtual Transformation Summit), który zgromadził 200 ministrów edukacji z całego świata. Omówiliśmy kwestie równości, roli edukacji w społeczeństwie i przyszłych modeli nauczania.

Wielu ministrów, którzy uczestniczyli w rozmowach zauważyło, że priorytetem musi być stworzenie dostępnej edukacji dla wszystkich. Dostępność zawsze była kluczową kwestią w podejściu Microsoft do technologii. Obejmuje to nowe doświadczenia, takie jak Microsoft Translator for Education, który umożliwia nauczycielom angażowanie uczniów i członków ich rodzin do nauki w ich ojczystym języku oraz zapewnia wsparcie w zakresie czytania i pisania za pomocą tekstu i dźwięku.

Podczas wydarzenia, dyrektorzy szkół wymieniali również partnerstwa publiczno-prywatne jako elementy kluczowe dla przyszłego sukcesu instytucji edukacyjnych. Aby wykorzystać naszą wiedzę techniczną do wspierania społeczności o największych potrzebach z całego świata, współpracujemy z wieloma globalnymi organizacjami pozarządowymi i non-profit, takimi jak UNESCO i UNICEF.

**PRZECZYTAJ WIĘCEJ na blogu we wpisie poświęconym doświadczeniom i możliwościom technologicznym w edukacji: KLIKNIJ

CZYTAJ TEŻ: Co ze szkołami? Nauczyciele oczekują wytycznych

CZYTAJ TEŻ: Zamknięcie szkół nie będzie łatwą decyzją

CZYTAJ TEŻ: Od września szkoła po staremu?

blog Microsoft Mówi, mw

Powiązane tematy

Komentarze