Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Więźniowie też idą do szkoły!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 września 2020, 12:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Pierwszego września w 20 jednostkach penitencjarnych nowy rok szkolny rozpoczynają więzienne szkoły. W roku szkolnym 2020/21 naukę rozpocznie 3427 uczniów - powiedziała we wtorek PAP mjr Arleta Pęconek z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

W rozmowie z PAP mjr Arleta Pęconek poinformowała, że szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury i powoływane zostały przez ministra sprawiedliwości. „Sieć 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego (CKU), które realizują zadania dydaktyczne w 20 jednostkach penitencjarnych, zapewnia możliwość kształcenia zarówno skazanym nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym, jak i tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki” - tłumaczyła.

Wskazała, że każde CKU posiada możliwość zorganizowania oferty edukacyjnej na czterech poziomach - podstawowym, zasadniczym, średnim i policealnym. „W związku z reformą oświaty w zakresie kształcenia osób dorosłych, wprowadzaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do szkół funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych wprowadzono od roku szkolnego 2012/13 nową formę kształcenia zawodowego, tzw. kwalifikacyjne kursy zawodowe - powiedziała. Jak dodała, ta nowa forma, umożliwia nadanie pełnych kwalifikacji zawodowych w systemie kształcenia zawodowego osób dorosłych. Kursy kwalifikacyjne zastąpiły dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, które „uległy likwidacji zgodnie z założeniami reformy oświatowej” - podkreśliła.

Poinformowała, że od roku szkolnego 2014/2015 funkcjonariusze Służby Więziennej zauważają tendencję wzrostową zainteresowania więźniów tą formą kształcenia. „W roku 2014/15 kwalifikacyjne kursy zawodowe wybrało 54 proc. uczniów, w roku 2015/16 - 57,96 proc., w roku 2016/17 – 62,12 proc., w roku 2017/18 – 70,7 proc., a w roku 2018/19 – 75 proc.” - wyliczyła mjr Pęconek.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym osadzeni mogą zdobyć zawód lub go zmienić zgodnie z potrzebami rynkowymi. Są również osadzeni, którzy mają zakaz wykonywania zawodu z racji skazania. Zdobycie nowego zawodu umożliwi im podjęcie pracy po opuszczeniu murów więzienia” - stwierdziła. Uściśliła, że „wszystkie CKU starają się dostosowywać ofertę edukacyjną na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy”. Przy czym, ważne są możliwości „zatrudniania osadzonych zarówno w warunkach izolacji, jak i w warunkach wolnościowych” - wskazała.

Podała również, że obecnie w CKU więźniowie mogą wybrać kwalifikacyjne kursy zawodowe m.in na kucharza, cukiernika, krawca, technika przemysłu mody, tapicera, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza, elektryka, fryzjera, stolarza czy informatyka lub introligatora.

Liczba miejsc we wszystkich szkołach i placówkach funkcjonujących przy zakładach karnych i aresztach śledczych w pełni zaspokaja deklarowane przez osadzonych zapotrzebowanie na realizację prawa do nauki” - zaznaczyła funkcjonariuszka Służby Więziennej.

Podkreśliła także, że w sieci szkół przy jednostkach penitencjarnych dokonywane są w sposób ciągły i racjonalny zmiany wynikające z potrzeb osadzonych, jak również ze zmian wprowadzanych przez MEN w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Pierwszego września nowy rok szkolny we wszystkich więziennych szkołach rozpocznie 3427 uczniów.

Jedna z takich szkół więziennych funkcjonuje od 2005 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie–Białołęce. „W roku szkolnym 2020/2021 w sześciu oddziałach łącznie rozpocznie naukę 126 słuchaczy” - poinformowała.

Białołęckie Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie kształcić osoby odbywające karę pozbawienia wolności - zarówno pierwszy raz karane, jak i recydywistów - w liceum ogólnokształcącym na semestrze I i III (41 uczniów) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie na semestrze I i III (43 uczniów), introligatora (20 uczniów)” - przekazała.

Dodała, że kształcenie w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego o profilu stolarz odbywa się w filii białołęckiego CKU w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, gdzie w nowym roku szkolnym uczyć się będzie 24 uczniów. „Kształceni tam stolarze znajdą pracę jeszcze podczas odbywania kary pozbawienia wolności w fabryce mebli funkcjonującej przy AŚ Warszawa Białołęka” - powiedziała mjr Pęconek.

W rozmowie z PAP podała również, że białołęcka szkoła więzienna dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz warsztatowymi, a edukację prowadzi 19 wykwalifikowanych nauczycieli. „Zdawalność matur w 2020 r. była na poziomie średniej krajowej (na 14 uczniów zdało 10)” - podała.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze