Informacje

członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy PZU Tomasz Kulik / autor: PZU
członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy PZU Tomasz Kulik / autor: PZU

PZU przedstawi nową strategię dot. aktywów bankowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 września 2020, 17:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza zaprezentować dalsze plany związane z posiadanymi aktywami bankowymi pod koniec tego roku - wraz z ogłoszeniem nowej strategii grupy, która najprawdopodobniej będzie obejmowała lata 2021-2023, poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy PZU Tomasz Kulik

Mogę jedynie teraz dodać, że nasz cel strategiczny dotyczący wielkości zaangażowania w tym segmencie do 2020 (>200 mld zł aktywów bankowych) został już osiągnięty - powiedział Kulik podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).

Wskazał, że strategia najprawdopodobniej obejmie okres kolejnych 3 lat, czyli 2021-2023.

CFO nie ujawnił, czy grupa PZU planuje ewentualną odsprzedaż aktywów bankowych, czy też np. podjęcie działań zmierzających do połączenia banków, których jest współudziałowcem lub też wzrost udziałów w sektorze bankowym.

Zwracamy uwagę, że wartość Alior Banku i Banku Pekao jest dla PZU wyższa, niż obecna wycena giełdowa, między innymi ze względu na wartość umów bancassurance oraz synergii, które są generowane we współpracy z bankami - zaznaczył.

Wskazał, że patrząc na perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce, należy mieć mocno na uwadze środowisko stóp procentowych, w którym obecnie on funkcjonuje.

Na kondycję tego sektora ma niewątpliwy wpływ pandemia COVID-19, która z jednej strony wpłynęła na dodatkowe rezerwy portfelowe związane z ryzykiem kredytowym, a z drugiej strony (poprzez niskie stopy - spadek o 140 pb) na możliwość generowania przez ten sektor przychodów odsetkowych na poziomach z lat poprzednich. Spowodowało to, że cały sektor w tym roku pokazuje wyniki na poziomie niższym o ponad 50 proc.r/r. Trudno mi powiedzieć, jak długo będziemy pozostawali w świecie zerowych stóp procentowych, czy czeka nas sytuacja z ujemnymi stopami itd. W każdym z takich wariantów trzeba będzie się zastanowić, jak i w jaki sposób możemy w dalszym ciągu realizować nasze założenia dotyczące udziału tego segmentu w wyniku skonsolidowanym, o czym poinformujemy przy okazji nowej strategii - powiedział Kulik.

III i IV kw. powinny być lepsze od II kw.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje, że wyniki sprzedażowe za trzeci i czwarty kwartał tego roku będą lepsze od osiągniętych w drugim kwartale 2020 r., poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO grupy PZU Tomasz Kulik. PZU nie planuje w najbliższym czasie buy-backu.

Proszę pamiętać, że na niższą GWP [składka przypisaną brutto] w II kw. dość mocno wpłynęły umowy dłuższe niż 12 miesięcy, które będziemy odnawiać w IV kw. 2020. Poza tym ograniczenia gospodarcze (tzw. Lockdown) zostały uchylone, więc oczekujemy, że sprzedażowo ten kwartał oraz IV kw. będą wyższe niż II kw. - powiedział Kulik podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Pierwsze półrocze to bardzo wysoki wynik po stronie ubezpieczeń, który pozostał pod wpływem złych danych ze strony segmentu bankowego oraz, w konsekwencji, odpisów trwałej utraty wartości w tym segmencie. Drugie półrocze to dla nas okres, w którym chcemy dołożyć wszelkich starań, które mogłyby przełożyć się na zmaksymalizowanie wyników za cały rok 2020 - dodał CFO.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 594 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 5 938 mln zł rok wcześniej.

Jak poinformował Kulik, PZU nie planuje buy-backu.

W chwili obecnej nie ma takich rozważań. Jesteśmy przekonani, że o atrakcyjności inwestycji w PZU powinna świadczyć kondycja biznesowa i wysokie stopy zwrotu (stanowiące bardzo atrakcyjną propozycję na coraz trudniejszym rynku bardzo niskich stóp) raczej niż skup akcji. Ten rok jest oczywiście szczególny, ale z punktu widzenia technicznego i fundamentalnego PZU pokazało, jak bardzo jego model biznesowy pozostaje odporny na przejściowe zawirowania - wskazał.

Nawiązując do pytania o możliwości wznowienia wypłat dywidendy, Kulik powtórzył, że po „sytuacji przejściowej” powinien nastąpić powrót do normalności, tzn. realizowania planów i założeń dywidendowych.

Jesteśmy spółką dywidendową i ostatnie wydarzenia nie wpłyną na naszą politykę w tym zakresie” - zaznaczył.

CFO powtórzył, że Grupa PZU ma oportunistyczne podejście do kwestii fuzji i przejęć na zagranicznych rynkach. Spośród rynków, na których jest już obecna, największe wyzwania dostrzega na Ukrainie.

Największe wyzwania są związane z rynkiem ukraińskim (z wielu powodów, również związanych z niestabilnością na tym rynku). Pozostałe rynki bałtyckie rosną i rozwijają się w sposób bardzo zbliżony, więc nie chciałbym faworyzować. To co robimy w tym zakresie, to prowadzimy wspólną politykę regionalną (daleko idąca współpraca pomiędzy podmiotami), pozwalającą nam na czerpani korzyści skali i zakresu posiadanego portfela i obecności lokalnej - powiedział Kulik.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Czytaj też: Wyniki PZU, czyli rentowność i odporność na wstrząsy

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze