Informacje

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A. / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A. / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Odpowiedzialna transformacja energetyczna

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 10 listopada 2020, 09:30

    Aktualizacja: 10 listopada 2020, 09:37

  • 0
  • Powiększ tekst

Energetyka jest branżą przechodzącą przez okres przełomowych zmian. Wynikają one z postępu technologicznego, przede wszystkim coraz tańszych i łatwo dostępnych źródeł odnawialnych, oraz ze zmian regulacyjnych, z wiodącą rolą polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. Równocześnie zmieniają się oczekiwania interesariuszy – klientów, inwestorów, społeczności lokalnych – którzy chcą, aby dostarczana energia była przyjazna dla środowiska naturalnego – pisze Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A. na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

PGE dostrzega te zmiany. Nie patrzy na nie wyłącznie przez pryzmat zagrożeń dla dotychczasowej działalności, ale chce wykorzystać pojawiające się szanse rozwoju. W przypadku największego producenta energii w kraju zmiana musi się odbywać w sposób odpowiedzialny i uwzględniający społeczne uwarunkowania.

Obecna sytuacja gospodarcza w związku z pandemią wymaga nie tylko ekstraordynaryjnych nakładów, lecz i ogromnego zaangażowania i wspólnoty celów wielu partnerów społecznych. Transformacja energetyczna nie zatrzyma się ze względu na gorszą sytuację ekonomiczną czy pandemię. Tym bardziej należy w pełni wykorzystać jej możliwości i potraktować ją jako impuls rozwojowy dla gospodarki. Programy stymulacyjne uruchomione przez rządy i banki centralne, aby były skuteczne, muszą zmaterializować się w postaci m.in. inwestycji infrastrukturalnych. To ogromna szansa na transformację polskiego sektora energetycznego i odpowiedni czas, by ją realizować.

W nadchodzących latach ewoluuje łańcuch wartości PGE, ale Grupa nadal będzie się skupiać na tym, co robi najlepiej – zapewnianiu energii i ciepła swoim klientom. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła pozostaną podstawową działalnością PGE, ale ze względu na dekarbonizację i decentralizację z pewnością będzie się zmieniał sposób, w jaki firma będzie podchodzić do realizacji swoich celów. Jednym z głównych wyzwań jest transformacja segmentu wytwarzania, w szczególności przejście w stronę zielonego kierunku. Priorytetem dla PGE jest program budowy morskich farm wiatrowych, będący sztandarową inwestycją w OZE i naturalną konsekwencją pozycji lidera lądowej energetyki wiatrowej, który musi wykorzystać ogromny potencjał energetyczny Morza Bałtyckiego. W pierwszym etapie programu offshore PGE przewiduje budowę morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Chce też zachęcić jak największą liczbę polskich firm do udziału w rozwoju nowego sektora offshore, który będzie stymulował inwestycje w województwie pomorskim i całym kraju.

W czerwcu 2020 r. PGE oddała do użytku park wiatrowy Starza/ Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim. Przy budowie tej farmy wiatrowej o mocy blisko 100 MW aktywnie uczestniczyły polskie firmy, takie jak konsorcjum firm Elektromontaż Wschód i EL-IN oraz Enea Operator. Szeroka współpraca przy rozwijaniu OZE w Polsce pozytywnie wpływa na rodzimą gospodarkę.

W zakresie lądowej energetyki wiatrowej Grupa PGE nadal aktywnie poszukuje szans rozwojowych. W ostatnim czasie zakupiono nowoczesną Farmę Wiatrową Skoczykłody o mocy 36 MW. Analizowane są akwizycje istniejących farm lub projektów posiadających wszystkie wymogi formalne i decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. PGE stara się również organicznie tworzyć portfel projektów rozwojowych. Tylko w okolicy Elektrowni Bełchatów potencjał mocy zainstalowanej farm wiatrowych na terenach kompleksu szacuje się na 100 MW. Onshore to jedna z najtańszych technologii OZE, której rola w transformacji energetycznej jest bardzo istotna.

PGE ma także ambitne plany w zakresie fotowoltaiki. Program PV Grupy PGE do 2030 r. oznacza 2,5 GW instalacji fotowoltaicznych w zasobach PGE. Jednym z dużych projektów jest inwestycja na rekultywowanych terenach kopalni w Bełchatowie, gdzie szacunkowy potencjał fotowoltaiki to ok. 100 MW. Grupa PGE bada też projekty pod akwizycje oraz analizuje różne modele finansowania rozwoju w tym obszarze.

W zakresie fotowoltaiki PGE także kontynuuje wspólne projekty ze spółkami państwowymi. W ramach podpisanego listu intencyjnego prowadzi dalsze rozmowy z PKP dotyczące ustalania modelu współpracy w realizacji wspólnych projektów PV. Aktywnie pracuje również z innymi partnerami zewnętrznymi, m.in. z Grupą Azoty Siarkopol na obszarze Kopalni Siarki Osiek, gdzie będzie możliwe wybudowanie farmy o mocy do 5 MW, oraz w Jeziórku, gdzie rozwija projekt o potencjale mocy ponad 70 MW.

PGE obecnie prowadzi również prace z zakresu magazynowania energii, zdając sobie sprawę z tego, jak istotny to element rozwoju sektora OZE. Grupa pracuje też nad transformacją sektora ciepłowniczego w kierunku niskoemisyjnym, przechodząc na paliwo gazowe. Trzeba podkreślić, że gaz ma charakter jedynie przejściowy, jednak jest kluczowym paliwem przy odpowiedzialnym dążeniu w zielonym kierunku.

PGE chce również umożliwiać udział w transformacji energetycznej swoim klientom. W segmencie sprzedaży detalicznej rozwija oferty bazujące na zielonej energii. PGE Dystrybucja realizuje rekordowe liczby przyłączeń mikroinstalacji – tylko w pierwszym półroczu 2020 r. spółka przyłączyła blisko 41 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 273 MW. To ponad 200 instalacji dziennie. Wzmacniana jest też sieć dystrybucyjna, po to, by móc niezawodnie obsługiwać nasilony i dwukierunkowy przepływ energii. Dzięki dostosowaniu regulacji i modelu taryfowania do nowych wyzwań dla energetyki wysiłki organizacyjne i inwestycyjne pozwolą utrzymać poziom rentowności, by dalej można było odpowiedzialnie realizować priorytety strategiczne PGE.

Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnym to wielkie wyzwanie dla całej branży w Polsce. Wymaga ona szczególnego i uważnego podejścia, dlatego PGE skupia się obecnie na efektywności i sprawności organizacyjnej, akumuluje kapitał i optymalizuje nakłady inwestycyjne, by skutecznie realizować swoje ambicje w roli lidera zrównoważonej transformacji.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A.

Tekst prezesa PGE SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze