Informacje

Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia / autor: Jeremi Astaszow (materiały prasowe TAURON)
Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia / autor: Jeremi Astaszow (materiały prasowe TAURON)

TYLKO U NAS

Pandemia nie zatrzyma Zielonego Zwrotu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 6 listopada 2020, 09:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Analitycy nie mają złudzeń – kryzys wywołany COVID-19 jest największym z kryzysów od czasów II wojny światowej. Zamrożenie gospodarki i lockdown dobitnie pokazały wyzwania stojące przed polską branżą energetyczną. Zmieniły optykę, odsłaniając łańcuch odpowiedzialności i wyzwań. Pierwsze kwartały tego roku udowodniły, że TAURON dobrze poradził sobie w tej bezprecedensowej sytuacji. Stanęliśmy na wysokości zadania, realizując najważniejszy cel – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, nie zwalniając przy tym tempa transformacji – pisze Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Cyfryzacja w czasie pandemii

Od wielu lat TAURON inwestuje w cyfryzację. Dzięki temu w dobie pandemii nasi klienci mogą korzystać z w pełni bezpiecznych kanałów kontaktu – czatu on-line, infolinii czy internetowych serwisów obsługowych.

Wszystkie dokumenty można też przesłać drogą mailową w postaci skanu, a nawet zdjęcia. W pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. obsłużyliśmy w ten sposób ponad milion klientów. To nie tylko działanie tymczasowe, ale prognoza trendu obsługowego, któremu będą musiały sprostać wszystkie przedsiębiorstwa. Dziś wiemy, że jesteśmy do tego przygotowani, choć zdajemy sobie sprawę, jak wiele musimy jeszcze zrobić, by dotrzymać kroku coraz bardziej cyfrowym klientom.

Pandemia koronawirusa jest również ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla firmy: zatrudniamy ponad 25 tys. pracowników oraz dostarczamy energię i ciepło do ponad 5,6 mln klientów. Dziś jesteśmy gotowi do takiej organizacji pracy, by gwarantując dostawy energii i ciepła nawet w najbardziej negatywnych scenariuszach rozwoju pandemii, zadbać o zdrowie naszych pracowników i ich bliskich.

Wielu naszych pracowników wykonuje obowiązki ze swoich domów, ale kołem zamachowym energetyki jest jednak praca tych, których na co dzień nie widać – dyspozytorów, monterów czy górników. To na ich barkach spoczywa największy ciężar, bo to oni wykonują zadania, których zdalnie zrealizować się nie da. To im należą się największe podziękowania za profesjonalizm i oddanie każdego dnia.

Zielona transformacja

Jednak największe wyzwanie – zielona transformacja – stoi przed nami. W maju 2019 r. ogłosiliśmy Zielony Zwrot TAURONA, czyli zmianę kierunków strategicznych, zgodnie z którymi wartość TAURONA będzie budowana w oparciu o rozwój odnawialnych źródeł energii. Zakładamy konsekwentne zwiększanie udziału mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych (OZE) do ponad 65 proc. w 2030 r. przy równoczesnym obniżeniu emisyjności o połowę.

Dziś chcemy przyspieszyć realizację założeń Zielonego Zwrotu. W tym roku uruchomimy naszą pierwszą przemysłową farmę fotowoltaiczną Choszczno I, a na etapie projektowania jest też kolejna inwestycja – Choszczno II.

Ruszyliśmy także z ambitnym programem TAURON PV, czyli projektem budowy farm fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiska odpadów paleniskowych.

Pierwsza farma budowana w ramach tego programu powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości była zlokalizowana Elektrownia Jaworzno I. Co szczególnie istotne, farmę tę zbudujemy własnymi siłami, korzystając z kompetencji spółek TAURON Serwis i TAURON Nowe Technologie (wcześniej TAURON Dystrybucja Serwis), które w konsorcjum wygrały przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

Cały program obejmuje pięć lokalizacji, oprócz Jaworzna są to: Mysłowice, Stalowa Wola, Trzebinia i Kędzierzyn-Koźle. Potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji. Przypomnijmy też, że we wrześniu 2019 r. TAURON kupił na Pomorzu pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, podwajając tym samym moce zainstalowane w wietrze.

To ważne kroki w transformacji firmy, o czym świadczą choćby wyniki operacyjne oraz zmiana nastawienia ekspertów i analityków giełdowych do firmy. Nie są to jednak przedsięwzięcia na miarę naszych ambicji i planów. Aktualnie budujemy portfel projektów w obszarze OZE. Szukamy kolejnych transakcji w obszarze farm wiatrowych i słonecznych – nie tylko nabycia istniejących farm, lecz i projektów z pozwoleniami na budowę.

Do połowy dekady planujemy inwestycję w energetykę wiatrową i słoneczną o łącznej mocy 1200 MW. Chcemy również zaangażować się w morską energetykę wiatrową na Bałtyku.

Sfinansować Zielony Zwrot

Wiemy jednak, że nowe inwestycje to nie wszystko. Konieczne jest przejrzenie obecnie trwających projektów tak, by jak największy strumień środków płynął właśnie na rozwój odnawialnych źródeł energii. Musimy przemodelować nie tylko nasze aktywa, lecz i całą branżę energetyczną. Oczywiście nie jest to możliwe bez odpowiedniego finansowania.

Przygotowujemy do tego odpowiednie warunki. Mamy już wstępne porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, które zakłada, że kolejne inwestycje TAURONA w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda.

Widzimy też coraz większe zrozumienie sektora finansowego dla wyzwań, przed którymi stoi polska energetyka. W lipcu 2020 r. TAURON osiągnął porozumienie z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje. W myśl porozumienia zadłużenie zaciągane na realizację inwestycji w OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA. Warto podkreślić, że to unikatowe rozwiązanie w polskiej branży energetycznej.

Zielona rewolucja na dachach

Istotnym czynnikiem napędzającym Zielony Zwrot jest także zmiana świadomości społeczeństwa. Na naszych oczach dzieje się prawdziwa zielona rewolucja. Polacy nie tylko przychylnie patrzą na OZE, lecz i sami coraz częściej chcą energię z takich źródeł wytwarzać. Od kilku lat trwa nieprzerwany fotowoltaiczny boom. Każdy kwartał przynosi rekordowe liczby przyłączeń przydomowych instalacji.

Sytuacja ta wymusza przemodelowanie sektora energetycznego i oddanie części rynku wytwarzania prosumentom. Kolejne instalacje to jednak przede wszystkim ogromne wyzwanie dla operatora dystrybucyjnego. Konieczny jest dalszy rozwój sieci elektroenergetycznych oraz systemów ich sterowania i nadzoru. W szybkim tempie i na potężną skalę musimy rozbudować inteligentną sieć w standardzie „smart grid”, a także rozbudować dedykowane piony obsługi klientów, w taki sposób, by proces przyłączeniowy w jak największym stopniu skrócić i uprościć.

Zielony Zwrot TAURONA ma więc wiele oblicz, a naszym zadaniem jest przemodelowanie systemu energetycznego w taki sposób, by nie tylko w krótkim czasie maksymalnie obniżyć emisje, lecz przede wszystkim wywiązywać się ze swojego głównego zadania – zapewnienia energii dla konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki XXI wieku.

Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Tekst prezesa TAURON Polska Energia został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze