Informacje

pacjent  szpitalu / autor: PAP
pacjent szpitalu / autor: PAP

Nowa definicja zachorowania na COVID-19. Sanepid wprowadził zmiany

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 listopada 2020, 20:50

    Aktualizacja: 4 listopada 2020, 18:29

  • 2
  • Powiększ tekst

Główny Inspektor Sanitarny opublikował nową definicję zachorowania na COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – poinformował GIS na swojej stronie internetowej. Jest to definicja jest z 31 października 2020 roku

Kryterium kliniczne

Według kryterium klinicznego, za chorego uznaje się osobę, u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów: kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku albo też zaburzenie smaku.

Kryterium diagnostyki obrazowej

Natomiast według kryterium diagnostyki obrazowej muszą występować zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na tę chorobę.

Kryterium laboratoryjne

Kryteria zaś laboratoryjne mówią o wykryciu z materiału klinicznego kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 albo antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2.

Kryterium epidemiologiczne

Za chorego na COVID-19 według kryterium epidemiologicznego uznaje się każdą osobę, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z kryteriów: miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) albo przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej lub opieki długoterminowej, w której potwierdzono występowanie COVID-19.

Jest to definicja z 31 października 2020 roku.

Co znaczy „bliski kontakt” z osobą zakażoną SARS-Cov-2?

Sanepid tłumaczy też, co należy rozumieć pod pojęciem bliskiego kontaktu. To przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości - twarzą w twarz - z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut lub też bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo też bezpośredni kontakt, bez środków ochronnych, z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).

Za bliski kontakt uznaje się też kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący: osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19 lub też osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19. To też członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.

Bliski kontakt ma również personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania.

Trzy klasyfikacje

GIS przypomniał równocześnie o trzech klasyfikacjach przypadku COVID-19.

Przypadek możliwy stanowi każda osoba spełniająca kryteria kliniczne. Z kolei za przypadek prawdopodobny uznaje się po pierwsze każdą osobę spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne, po drugie spełniającą kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku, po trzecie spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej.

Natomiast przypadkiem potwierdzonym jest każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.**

GIS zaznaczył równocześnie, że diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno-epidemiologicznych.

businessinsider.com.pl / mt

Czytaj też: Rewolucyjne badanie. Test oddechowy wykrywający COVID-19 w kilka sekund

Czytaj też: Specjalista chorób zakaźnych: statystyki nie oddają skali epidemii

Powiązane tematy

Komentarze