Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Będą zmiany w restrukturyzacji firm. Przebranżowienie na pomoc

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2021, 15:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd planuje nowelizację ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców i umożliwienie wykorzystanie otrzymanego dotychczas wsparcia m.in. na przebranżowienie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II kw.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorach objętych ograniczeniami. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na przestrzeni 4 miesięcy obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców […] dokonywało bieżącej oceny funkcjonowania wprowadzonych ustawą rozwiązań. W oparciu o dotychczasową praktykę wdrażania instrumentów wsparcia, został przygotowany projekt zmiany ww. ustawy - czytamy w wykazie.

Projekt ustawy zawiera propozycje przepisów usprawniających mechanizm udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W projekcie nowelizacji proponowane będzie wyłączenie środków pochodzących z udzielonej przedsiębiorcy pomocy spod egzekucji administracyjnej i sądowej, z wyjątkiem egzekucji należności pieniężnej powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia tej pomocy. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie mogło zostać wykorzystane w celu przebranżowienia - zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub zmiany profilu produkcyjnego. Środki otrzymane przez przedsiębiorców na ratowanie firmy będą mogły zostać przekazane również na usługi doradcze, co  - jak zaznaczono w uzasadnieniu - ma pozwolić precyzyjnie określić kierunek potrzebnych działań i przyspieszyć proces zmian w przedsiębiorstwie.

Wśród głównych rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy należy wymienić:

  • rezygnację z konieczności ustalania w decyzji w sprawie udzielenia pomocy, czy wniosek jest uwzględniany w całości, czy w części;

  • wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią skrócenie okresu oczekiwania na umowne ustanowienie zabezpieczenia;

  • rozszerzenie katalogu rozstrzygnięć, od których stronie postępowania będzie przysługiwało odwołanie;

  • wprowadzenie możliwości składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez formularz internetowy;

  • doprecyzowanie w jakich sytuacjach przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc z uwagi na trudności wywołane epidemią COVID-19.

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

Co do zasady, zmiany te wynikają z konieczności wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały na gruncie stosowania ustawy. Ich celem jest również zapewnienie koherencji pomiędzy założeniami zawartymi w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, a przepisami prawa krajowego, podano także.

Zdaniem inicjatorów projektu w efekcie wprowadzonych zmian zostaną usprawnione mechanizmy udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zwiększy się dostępność i efektywność pomocy.

Czytaj też: Premier: rząd wypracuje protokoły sanitarne dla branż

ISBnews/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze