Informacje

MFW ocenił reakcję NBP / autor: Fratria
MFW ocenił reakcję NBP / autor: Fratria

MFW: reakcja NBP na pandemię szybka i właściwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 lutego 2021, 10:18

  • 2
  • Powiększ tekst

W ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego szybka i właściwa polityka luzowania pieniężnego prowadzona przez Narodowy Bank Polski pomogła zmniejszyć negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy.

MFW pozytywnie ocenia także stan polskiej gospodarki i podkreśla, że Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia.

W opinii MFW prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) spełnił zadeklarowane cele. Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy, a NBP powinien utrzymać obecny kurs polityki pieniężnej do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze.

Zdaniem MFW, odporność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy przy mocnym wsparciu działań antykryzysowych rządu i NBP powinny wzmocnić silne odbicie gospodarcze w Polsce. Fundusz szacuje, że w 2020 r. Polska doświadczyła jednej z najlżejszych recesji wśród państw Unii Europejskiej, ze spadkiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r.

Fundusz przewiduje, że od II kw. 2021 r. nastąpi odbicie gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w 2021 r. do 2,7 proc. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi w 2022 r.

MFW ocenia, że Narodowy Bank Polski szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, skutecznie dopełniając działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy.

Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele zaopatrzenia rynków obligacji skarbowych w płynność oraz wzmocnienia transmisji polityki pieniężnej. Przejrzystość PSA jest wysoka, a pełna informacja o zakupie papierów wartościowych przez NBP i stanie ich posiadania jest publicznie dostępna.

MFW przewiduje, że inflacja bazowa, która pod koniec 2020 r. znajdowała się powyżej zakresu referencyjnego i wyniosła 3,6 proc., spadnie na koniec 2021 r. do 1,9 proc. (średniorocznie do 2,5 proc.).

Fundusz ocenia, że podwyższona inflacja na koniec 2020 r. była częściowo spowodowana jednorazowymi czynnikami, takimi jak wyższe ceny usług bliskiego kontaktu i opłat bankowych.

Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy i MFW rekomenduje NBP jego utrzymanie do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze, biorąc pod uwagę wysoką niepewność dotyczącą przewidywanego wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji. Wsparciem dla skuteczności programu skupu aktywów będzie kontynuacja jasno sformułowanych komunikatów.

3 lutego 2021 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Umowy o MFW.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Energetyczna strategia UE. „Aspiracje bez pokrycia”

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze