Informacje

Na emeryturę najszybciej jak się da / autor: pixabay.com
Na emeryturę najszybciej jak się da / autor: pixabay.com

Na emeryturę tak szybko, jak to możliwe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lutego 2021, 18:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Ponad połowa Polaków zadeklarowała chęć przejścia na emeryturę najszybciej, jak to możliwe, wynika z 7. rundy Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE 50+ w Europie”. Realizacją jego polskiej części zajmują się w ramach partnerstwa Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Ponad połowa respondentów deklarowała chęć przejścia na emeryturę tak szybko, jak to możliwe. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz średnim częściej to deklarowały w porównaniu do osób z wyższym wykształceniem. Pracujące na własny rachunek deklarowały to o 15 proc. rzadziej niż te, które pracowały na umowę o pracę na czas nieokreślony. Relatywnie duża grupa Polaków w wieku przedemerytalnym nie pracuje, co dotyczy zwłaszcza osób mieszkających na wsi i z niższym poziomem wykształcenia. Osoby w wieku 50-64 lata z wyższym wykształceniem w Polsce pozostają na rynku równie długo co ich rówieśnicy z innych krajów.

Ponad połowa osób w wieku 50+ w Polsce pracowała na umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca na własny rachunek była drugą w kolejności formą zatrudnienia, częściej dotyczyła mężczyzn. Mniej niż 10 proc. badanych miało umowę o pracę na czas określony.

Na emeryturę Polacy przechodzą (w kolejności wskazywania ważnych czynników) z powodu wieku - niemal dwie trzecie badanych, stanu zdrowia – 45 proc., postawy pracodawcy – 28 proc., sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz umiejętności - odpowiednio 12 proc. i 10 proc.

Chęć przejścia na emeryturę zależy również od sytuacji rodzinnej. W Polsce 12 proc. par małżeńskich deklarowało chęć przejścia na emeryturę w tym samym czasie.

W badaniu SHARE odsetek osób wskazujących na problemy ze zdrowiem, które mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności, wynosił od 26 proc. w Grecji do 57 proc. w Polsce i w Niemczech.

Odsetek Polaków uznających swoje zdrowie za bardzo dobre wynosi od 20 proc. w grupie wieku 50-54 lata do 2 proc. w grupie wieku 85 lat i więcej. Niepokojące są wyniki samooceny stanu zdrowia Polaków w wieku okołoemerytalnym (60-64 lata) i w grupie wieku 65-69 lat. Tylko połowa z tych osób oceniła swój stan zdrowia jako co najmniej dobry (53 proc. w wieku 60-64 i 48 proc. w wieku 65-69.

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE 50+ w Europie” jest badaniem panelowym przeprowadzanym wśród osób w wieku 50 lat i więcej. Jest prowadzone od 2004 roku co dwa lata. Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. Łącznie w ośmiu rundach badania „SHARE 50+ w Europie” wzięło udział niemal 150 tysięcy respondentów z 29 krajów. Polska dołączyła do badania w 2006 r. W siódmej rundzie, której dotyczy raport, badanie objęło 4 500 osób. Badanie pozwala odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia, relacje społeczne oraz sytuację finansową i zawodową osób po 50. roku życia.

W latach 2018-2022 polska część badania jest realizowana w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. Polska część badania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Kłamstwo kłamstwa vatowskiego! (Wideo)

Powiązane tematy

Komentarze