Informacje

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

PFR przekazał kolejne dopłaty dla uczestników PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 marca 2021, 18:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym Pracowniczymi Planami Kapitałowymi ponad 216 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2020 r. - poinformował portal mojePPK.pl. Jak dodano, do 15 kwietnia br. zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 900 tys. uczestników PPK.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek/rachunki PPK w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna” - czytamy w informacji zamieszczonej w piątek na stronie portalu informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych pod adresem www.mojeppk.pl.

Jak dodano, aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, wpłaty na jego PPK w 2020 roku musiały wynieść co najmniej 546 zł (2600 x 6 = 15 600; 15 600 x 3,5 proc. = 546).

W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do PPK (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. wskazanej wyżej kwoty (w 2020 r. było to 136,50 zł)” - napisano.

Dopłata roczna jest przekazywana uczestnikowi PPK przez ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem PFR.

Jak przekazano, do tej pory w ramach dopłat rocznych i wpłat powitalnych państwo przekazało na rachunki uczestników PPK ponad 0,5 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Jako pierwsze do systemu powszechnego oszczędzania na emerytury przystępowały w 2019 największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. W 2020 r. roku nastąpił drugi i trzeci etap włączania polskich przedsiębiorstw do PPK: tych zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz zatrudniających od 20 do 49 osób. Ostatni etap wrażania systemu rozpoczął się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK przystępują instytucje publiczne.

Portal MojePPK.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzonym na mocy Ustawy o PPK przez operatora - PFR Portal PPK, spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czytaj też: Wyjątkowe zyski na giełdzie! Portfele inwestorów mocno urosły!

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze