Informacje

Portfel / autor: Pixabay
Portfel / autor: Pixabay

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 maja 2024, 15:51

    Aktualizacja: 7 maja 2024, 16:46

  • Powiększ tekst

Liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 3 mln 892 tys. 100 osób i w porównaniu do 2022 r. wzrosła o 892,4 tys. – wynika z opublikowanych we wtorek danych GUS. Pod koniec 2023 r. aktywa netto zarządzane w ramach PPK wyniosły 21,8 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Powitalne 250 zł  i dopłaty 240 zł rocznie

Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł na start) i dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty na podstawie daty urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty ma własną politykę inwestycyjną zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.

Instytucje zarządzające PPK

Według GUS pod koniec 2023 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 17 (w roku poprzednim było ich 18), przy czym większość (14) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakład ubezpieczeń.

Liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 3 mln 892 tys. 100 osób., czyli wzrosła o 892,4 tys. względem 2022 r.

Liczba uczestników w PPK prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wzrosła o 762,8 tys. i stanowiła 84,2 proc. wszystkich uczestników PPK ogółem na koniec 2023 r.

Wartość zarządzanych aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 21,8 mld zł. W porównaniu z końcem 2022 r. aktywa zgromadzone w PPK według stanu na 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o 9,8 mld zł.

Wartość aktywów netto PPK zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosła 19,0 mld zł i zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 mld zł.

Wpłaty podstawowe i dodatkowe

Jak podał GUS, PPK przyjęły w 2023 r. wpłaty w kwocie 7,2 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat była wyższa o 1,8 mld zł, co stanowiło 34,5 proc. wzrostu w skali roku. W 2023 r. wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK stanowiły 97,9 proc. przyjętych wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1 proc.

Wpłaty podstawowe w 2023 r. wzrosły o 34,3 proc., a wpłaty dodatkowe o 44,5 proc.

PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły w 2023 r. wpłaty w wysokości 6,3 mld zł wobec 4,7 mld zł wpłat w 2022 r. Podobnie, wpłaty podstawowe stanowiły 97,9 proc. przyjętych przez TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1 proc.

Stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty różniły się w zależności od instytucji zarządzającej, jak i od zdefiniowanej daty. Spośród wszystkich grup funduszy zdefiniowanej daty na koniec 2023 r. najwyższą stopę zwrotu za 12-miesięczny zanotowano dla funduszu należącego do grupy funduszy zdefiniowanej daty 2055 (33,56 proc.), a najniższą dla funduszu z grupy funduszy zdefiniowanej daty 2025 (13,91 proc.).

Stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres 24-miesięczny, zarówno najwyższa, jak i najniższa, wystąpiły w funduszach zaliczanych do grupy funduszy zdefiniowanej daty 2065 i wyniosły odpowiednio 35,59 proc. i 1,90 proc.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN

Ale idzie awantura! Rząd chce zakazu wielu typów polowań

Afrykańskie państwo dotarło do żyły złota. Dosłownie

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych