Informacje

RPO Adam Bodnar / autor: Fratria
RPO Adam Bodnar / autor: Fratria

RPO wystąpił o uwzględnienie decyzji ws. Polska Press w aktach rejestrowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 kwietnia 2021, 19:50

  • 2
  • Powiększ tekst

O uwzględnienie postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen w aktach rejestrowych spółek - wystąpił w środę do sądu rejestrowego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zdaniem prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego natomiast „postanowienie sądu o zabezpieczeniu bez merytorycznej oceny, godzi w prawa przedsiębiorców”

Czytaj też: Polska Press w grupie kapitałowej Orlen. Obajtek rozmawia ze związkowcami

Wniosek w tej sprawie, podpisany przez Adama Bodnara - jak dowiedziała się PAP w Biurze RPO - trafił w środę do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego: Krajowego Rejestru Sądowego.

W wydanym postanowieniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem zaskarżonej przez RPO decyzji Prezesa UOKIK oraz powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym. Rzecznik przedkłada przedmiotowe postanowienie celem jego uwzględnienia w aktach rejestrowych spółek - napisał Rzecznik we wniosku do sądu rejestrowego.

Zgodnie z zapisem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „w przypadku gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, udzielonej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, sąd wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na podstawie decyzji Prezesa UOKiK o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji (…)”.

W poniedziałek po południu Biuro RPO informowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji - przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. We wtorek warszawski sąd okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził tę informację.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen SA w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie - głosił ten komunikat. Dodano w nim, że „powyższe postanowienie jest niezaskarżalne”.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał natomiast we wtorek to postanowienie sądu na piśmie wraz z jego uzasadnieniem. W uzasadnieniu tym sąd napisał m.in., że podejmowanie wszelkich czynności w warunkach zawieszenia wykonania decyzji może nieść negatywne skutki wynikające z nieważności czynności prawnych.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczał we wtorek, że „nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie 1.03.2021 r., czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia”. „W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia tego podmiotu” - dodał. Ocenił też, że „postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press; RPO wnioskował do sądu o wydanie takiego zakazu, ale sąd w sentencji wydanego postanowienia nie nałożył na PKN Orlen takiego obowiązku”.

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu bez merytorycznej oceny, godzi w prawa przedsiębiorców - mówił zaś PAP we wtorek prezes UOKiK Tomasz Chróstny. W jego ocenie tego typu decyzja może wpływać na stabilność obrotu gospodarczego.

5 marca br. informowano, że RPO odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Wówczas informowano, że dodatkowo - w oddzielnym wniosku - RPO chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzygnięcia głównego odwołania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej w trybie autokontroli nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie Rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. W połowie marca informowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO. Został on rozpoznany 8 kwietnia br.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze