Informacje

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Spadły przychody TFI w 2020 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2021, 21:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Przychody ogółem TFI w 2020 roku były o 3 proc. niższe niż w 2020 roku. Powodem był spadek wartości aktywów funduszy wywołany przez pandemię oraz obniżka stałego wynagrodzenia za zarządzanie – wynika ze środowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF opublikowała w środę raport o sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) w 2020 roku.

Po wzrostach wartości aktywów w 2019 roku, pierwsze miesiące 2020 roku, w związku z pandemią wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przyniosły znaczne odpływy środków z funduszy, w szczególności z funduszy dłużnych, które w roku poprzednim zyskiwały nowe środki jako alternatywa lokowania oszczędności przy niskim oprocentowaniu lokat bankowych” – napisano w raporcie.

Komisja zwróciła uwagę, że mimo znacznego odpływu środków z funduszy inwestycyjnych w marcu i negatywnych nastrojów utrzymujących się jeszcze w kwietniu 2020 roku, w kolejnych miesiącach funduszom udało się w znacznym stopniu odzyskać pieniądze klientów. Nowe środki napływały głównie do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), utworzonych w ramach PPK oraz funduszy mieszanych.

Spadek wartości zarządzanych aktywów skutkował zmniejszeniem sumy przychodów ogółem towarzystw. Była ona o 3 proc. niższa w porównaniu do poziomu z 2019 roku” – napisano w raporcie KNF.

Łącznie przychody TFI w 2020 roku wyniosły 3,4 mld zł.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływał na spadek przychodów TFI w ubiegłym roku było obniżenie stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi (FIO) i SFIO. Jak przypomniała KNF, od 1 stycznia 2020 roku stawka maksymalna tego wynagrodzenia wynosi 3 proc.

Ponieważ suma kosztów ogółem poniesionych przez TFI w 2020 roku utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2019, niższe były wyniki finansowe towarzystw, których suma w 2020 roku była o 11 proc. niższa niż w roku poprzednim” – napisano w raporcie KNF.

Z danych nadzoru finansowego wynika, że w 2020 roku TFI poniosły koszty w wysokości 2,39 mld zł, a wynik finansowy wyniósł 0,85 mld zł.

W 2021 roku można oczekiwać stabilniejszej sytuacji na rynku funduszy niż w roku poprzednim. Spodziewany jest też dalszy wzrost wartości aktywów netto SFIO w związku z ostatnim etapem wdrażania PPK. Jednak w związku z wymaganym przepisami prawa dalszym obniżaniem stawek wynagrodzenia stałego FIO i SFIO w 2021 roku, możliwe jest zmniejszenie przychodów uzyskiwanych przez towarzystwa w 2021 roku” – napisano w raporcie KNF.

W 2021 roku maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami otwartymi wynosi 2,5 proc., a w 2022 r. będzie to 2 proc.

Czytaj też: Nadciąga potężny pocovidowy boom w gospodarce!

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze