Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

NBP o pozytywnych skutkach luzowania polityki pieniężnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 maja 2021, 18:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Ubiegłoroczne luzowanie polityki pieniężnej zwiększy wzrost PKB o 1,1 pkt proc. i inflację CPI o 1 pkt proc. w 2021 roku, wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) zawartych w „Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020”.

Analizy NBP wskazują, że poluzowanie polityki pieniężnej w 2020 r. (w tym przede wszystkim obniżenie stóp procentowych NBP wraz z prowadzonym skupem obligacji w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku) przyczyniło się bezpośrednio do zmniejszenia skali spadku PKB o 0,3 pkt proc. i podwyższenia inflacji w 2020 r. o 0,3 pkt proc. Szacuje się, że poluzowanie to zwiększy skalę oczekiwanego wzrostu PKB o 1,1 pkt proc. oraz inflację CPI o 1 pkt proc. w 2021 r.  - czytamy w sprawozdaniu.

Jak podał NBP, poluzowanie polityki pieniężnej istotnie wsparło działania antykryzysowe w zakresie polityki fiskalnej, co także umożliwiło istotne złagodzenie negatywnego wpływu pandemii na PKB.

Z analiz wynika również, że łączny wpływ polityki pieniężnej i pakietu fiskalnego spowodował zmniejszenie skali spadku PKB o 0,1 pkt proc. i podwyższenia inflacji w 2020 r. o 2,2 pkt proc. Natomiast w 2021 roku poluzowanie to zwiększy skalę oczekiwanego wzrostu PKB o 2,2 pkt proc. oraz inflację CPI o 2,7 pkt proc. w 2021 r.

W wyniku luzowania polityki pieniężnej średnia rentowność obligacji skarbowych 10-letnich obniżyła się z 2,2 proc. w styczniu do 1,3 proc. w grudniu 2020 r., 5-letnich z 1,9 proc. do 0,5 proc., a 2-letnich z 1,5 proc. do 0,1 proc.

Jak podał NBP, średnie oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych ogółem obniżyło się z 5,2 proc. w styczniu do 3,5 proc. w grudniu 2020 r., natomiast dla przedsiębiorstw niefinansowych z 3,7 proc. w styczniu do 2,3 proc. w grudniu 2020 r. Średnie oprocentowanie depozytów obniżyło się w mniejszym stopniu: w przypadku gospodarstw domowych z 0,8 proc. w styczniu do 0,2 proc. w grudniu 2020 r., natomiast w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych z 0,7 proc. w styczniu do 0,1 proc. w grudniu 2020 r.

Zapewniając korzystne warunki finansowania w całej gospodarce, polityka pieniężna NBP w 2020 r. ograniczyła skalę spadku aktywności gospodarczej oraz koszty epidemii dla rynku pracy. Spadek realnego PKB był w Polsce (2,7 proc.) ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej (6,2 proc.), a stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2020 r. była jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Poluzowanie polityki pieniężnej przez NBP skutecznie ograniczało więc wzrost bezrobocia, a także skalę pogorszenia sytuacji finansowej firm. Jednocześnie zapewniło realizację podstawowego celu działalności NBP, jakim jest utrzymywanie inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie - czytamy w sprawozdaniu.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Umowa społeczna z górnikami podpisana!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze