Informacje

autor: SSE Euro-Park Mielec
autor: SSE Euro-Park Mielec

25 lat od powstania pierwszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 22 lipca 2021, 14:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 1995 roku zarządza pierwszą w Polsce specjalną strefą ekonomiczną. Jak ważne było powstanie tej strefy dla rozwoju regionu? Warto zastanowić się nad wkładem inicjatywy w sukces gospodarczy kolejnych dekad

Okres transformacji, który przypadł na lata dziewięćdziesiąte, stanowił wyzwanie dla całego kraju. Postanowiono wówczas zrealizować nowatorski w skali Polski projekt i powołać pierwszą specjalną strefą ekonomiczną.

Nie ulega wątpliwości, że powstanie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – pierwszej w Polsce - było pionierskim projektem, którego sukces zapisał się w najnowszej historii gospodarczej naszego kraju. Był to projekt niezbędny, by skutecznie odpowiedzieć na negatywne skutki transformacji ustrojowej, tak widoczne ówcześnie w regionie. Niezbędny był impuls w postaci napływu firm. Obecnie z dumą możemy powiedzieć, że powstanie 36 tysięcy miejsc pracy oraz przeznaczenie na inwestycje prawie 12 miliardów złotych w ciągu 25 lat działalności Strefy są potwierdzeniem celności obranego kierunku – napisał do uczestników konferencji zorganizowanej z okazji ćwierćwiecza strefy Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.

Początki powstawania strefy wspomina Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego:

Przypominam sobie ten okres. To były bardzo trudne chwile w historii Mielca. Jako przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w WSK Mielec pamiętam ludzkie dramaty związane z rosnącym bezrobociem. Nasz związek nie tylko protestował, ale wskazywał realne rozwiązania. W ten sposób zrodziła się strefa ekonomiczna, ale także Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego czy Inkubator Przedsiębiorczości. W tamtych trudnych okolicznościach, powstanie specjalnej strefy ekonomicznej było jedynym ratunkiem dla Mielca. W rządzie nie wszyscy byli do tego projektu przekonani. Na szczęście byli w mniejszości, mieliśmy także swoich ambasadorów jak chociażby śp. Stanisława Padykułę. Później strefy ekonomiczne były lekiem na problemy ekonomiczne w wielu częściach kraju, jednak trzeba pamiętać, że to właśnie mielecka strefa była pionierskim przedsięwzięciem – mówi Władysław Ortyl.

Pozytywne doświadczenia z pierwszego okresu działalności mieleckiej strefy przyczyniły się do „przetarcia szlaków” i udowodnienia, że specjalne strefy ekonomiczne są obiecującym rozwiązaniem, które warto wdrażać w naszym kraju.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC trwale odmieniła region. Nie byłoby to możliwe bez efektywnej współpracy kilku środowisk – w tym instytucji państwowych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. W strefie udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw: dla przemysłu, dla pracowników, ale także dla inwestorów. Obecnie zadaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC jest nie tylko zarządzanie obszarem i tworzenie oferty inwestycyjnej. Strefa konsekwentnie rozszerza wachlarz usług świadczonych na rzecz inwestorów o specjalistyczne wsparcie techniczne, kadrowe czy prawne. Dzięki aktywnej współpracy władz strefy z inwestorami, szkołami zawodowymi, parkami naukowo-technologicznymi i innymi podmiotami jest ona ważnym miejscem dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Ubiegły rok był wymagający dla przedsiębiorców. Jednak Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zakończyła go z dobrym wynikiem 26 decyzji o wsparciu na rozwój działalności. Bardzo dobry jest też pierwszy kwartał tego roku. Wydano 11 decyzji o wsparciu przedsiębiorcom na rozwój działalności - aż 8 z nich otrzymali nowi inwestorzy, którzy do tej pory nie realizowali projektów w strefie. Deklarowane do poniesienia nakłady inwestycyjne to 365,6 mln zł, nowe miejsc pracy – 166. 736 miejsc pracy zostanie utrzymanych.

Dynamika inwestycji została podtrzymana także w drugim kwartale. Od 1 kwietnia do dzisiaj wydano 10 decyzji o wsparciu. Deklarowane nakłady inwestycyjne to ponad 183 mln zł i 35 deklarowanych nowych miejsc pracy. Managerowie strefy zamierzają w głównej mierze pozyskiwać kolejne projekty, z naciskiem na branże priorytetowe tj.: lotnictwo, motoryzacja, szeroko rozumiana branża IT, przetwórstwo tworzyw sztucznych czy projekty badawczo-rozwojowe.

W strefie pojawiła się ostatnio nowa spółka z branży IT oraz powstał warty 80 mln złotych projekt związany z budową systemów pojazdów szynkowych, przy którym zatrudnienie znajdzie 80 pracowników. Niedawno także strefa zakończyła realizację hali produkcyjno–magazynowej z częścią socjalną, biurową i techniczną w Zaczerniu. Kolejne ćwierćwiecze działalności strefy zapowiada się zatem równie efektywnie co pierwsze.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze