Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com

Ostrożny optymizm w kwestii ożywienia gospodarek w UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 lipca 2021, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Poprawa nastrojów gospodarczych skłania do ostrożnego optymizmu co do tempa ożywienia w krajach Unii Europejskiej, ocenia w raporcie Bank Światowy. Dalsze wspieranie gospodarki będzie wymagało współgrania polityki pieniężnej i fiskalnej. Bardzo ważnym obszarem pozostaje rynek pracy i ochrona miejsc pracy

Poprawiające się wskaźniki nastrojów gospodarczych są powodem do ostrożnego optymizmu co do nadchodzącego ożywienia” – napisano w najnowszej edycji cyklicznego raportu Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej.

Jak podkreślono, rosnąca liczba zaszczepionych osób w UE sprawia, że poprawiają się perspektywy gospodarcze, i że kraje mogą z ostrożnym optymizmem czekać na ponowne otwieranie

Jednakże ryzyko zdrowotne i ekonomiczne nie ustąpiło, a wraz z nim niepewność. Dodatkowo niechęć do szczepień w niektórych społeczeństwach i grupach grozi zahamowaniem ożywienia” – zaznaczono.

Ekonomiści Banku Światowego zwracają uwagę, że po wprowadzeniu na rynek szczepionek i złagodzeniu niektórych ograniczeń społeczno-gospodarczych, od stycznia 2021 r. poprawiają się nastroje w gospodarce, wracając do lub przekraczając poziomy sprzed pandemii z początku 2020 r. Dodają jednak, że proces odzyskiwania zaufania do stabilności ekonomicznej wśród gospodarstw domowych prawdopodobnie będzie powolny.

Analitycy Banku Światowego podkreślają rolę przemyślanej i skoordynowanej strategii wsparcia polityk gospodarczych w poszczególnych krajach członkowskich, szczególnie w zakresie polityki pieniężnej i fiskalnej. Te działania powinny być „starannie ukierunkowane i skoordynowane”.

Wspieranie ożywienia będzie wymagało współgrania polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ostrożnych działań równoważących tak, aby wsparcie było skierowane do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a jednocześnie, aby działania rządowe nie osłabiały produktywności i nie zwiększały problemów z zadłużeniem” – zaznaczono w dokumencie „EU Regular Economic Report”.

W ocenie ekonomistów Banku Światowego, staranne przygotowanie i skuteczne wdrożenie krajowych planów naprawy i rozwoju przez państwa członkowskie UE ma kluczowe znaczenie dla wspierania wzrostu oraz przeprowadzania przez kraje potrzebnej zielonej i cyfrowej transformacji.

Bank Światowy ocenia ponadto, że w krótkim okresie kluczowe znaczenie dla stabilizacji gospodarczej w krajach UE będą miały nadal programy rządowe, w tym te nakierowane na ochronę miejsc pracy. W perspektywie średnioterminowej rządy będą musiały przestawić się na wdrażanie polityk ułatwiających ożywienie na rynku pracy.

Aby mieć pewność, że ożywienie gospodarcze będzie sprzyjać włączeniu społecznemu, potrzebna będzie ukierunkowana, aktywna polityka rynku pracy wspierająca pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji” – napisano w raporcie.

W perspektywie średnioterminowej rządy będą musiały jeszcze więcej uwagi niż obecnie kierować na wdrażanie polityk ukierunkowanych na bezrobotnych i nieaktywnych pracowników, podkreślono.

Szczególną uwagę - zdaniem Banku Światowego - należy zwrócić na pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak młodzież, osoby samozatrudnione, osoby zatrudnione nieformalnie, osoby zatrudnione na podstawie niestandardowych umów. Pracownicy ci byli bardziej narażeni na zmiany zatrudnienia w czasie kryzysu i zazwyczaj mają tendencję do długich okresów pozostawania poza rynkiem pracy.

Działania te będą szczególnie istotne w Europie Południowej i Środkowej, którą kryzys dotknął mocniej, a która przed pandemią ponosiła mniejsze wydatki na politykę związaną z rynkiem pracy” - czytamy także.

Bank Światowy podkreśla w raporcie, że kraje wspólnoty powinny wspierać działania, które pozwolą pracownikom dostosować swoje kwalifikacje do dwóch kluczowych trendów gospodarczych, a więc do cyfryzacji i transformacji klimatycznej. Pomóc mogą inwestycje w rozwijanie kompetencji cyfrowych obecnych i przyszłych pracowników.

Aktywna polityka rynku pracy polegająca na wspieraniu przekwalifikowywania pracowników i podnoszenia kwalifikacji będzie miała pierwszorzędne znaczenie, aby zapewnić, że poszczególne grupy społeczne nie zostaną pozostawione w tyle w momencie, kiedy kraje rozpoczynają transformację ekologiczną i cyfrową” – napisano również.

Czytaj też: Fed, raporty, uspokojenie paniki w Hong Kongu

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze