Informacje

Beata Kozłowska - Chyła / autor: Materiały prasowe
Beata Kozłowska - Chyła / autor: Materiały prasowe

AKTUALIZACJA

Najwyższy od 6 lat zysk Grupy PZU. Wzrost o 455 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 sierpnia 2021, 07:50

    Aktualizacja: 26 sierpnia 2021, 08:18

  • 2
  • Powiększ tekst

Zysk Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym półroczu 2021 r. blisko 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 455 proc. rok do roku; to najwyższy wynik od 6 lat. W drugim kwartale br. zysk wyniósł 774 mln zł, czyli wzrósł o 318 proc. rdr.

Z kolei wskaźnik ROE w I poł. roku wyniósł 18,7 proc. (wzrost o 15,1 p.p.), a w II kw. 17,1 proc. Jak podkreślono w informacji PZU, „wyniki te stawiają PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie”.

W pierwszym półroczu 2021 roku wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 87 proc. wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie. Oznacza to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,7 proc., czyli o 1,3 punktu procentowego powyżej celu zakładanego w strategii do roku 2024 - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Szefowa PZU podkreśliła, że w tym okresie przypis składki brutto „przekroczył istotnie 12 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem w tej części roku”.

Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych. Osiągnięcia w pierwszej połowie tego roku, w warunkach wciąż dalekich od normalności, to manifestacja odporności kryzysowej i efektywności naszego biznesu oraz jego potencjału wzrostowego – dodała Beata Kozłowska - Chyła.

PZU w czwartkowej informacji prasowej poinformowało, że zysk Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 1 671 mln zł (wzrost o 455 proc. rok do roku), a w samym drugim kwartale 774 mln zł (wzrost o 318 proc. r/r).

Spółka przekazała, że 6 października br. PZU wypłaci dywidendę w wysokości 3,5 zł na akcję (jej stopa wynosi 9 proc.) – w sumie ponad 3 mld zł. Jak podkreślono, „będzie to najwyższa kwota wypłacona w tym roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Nawet pomimo wypłaty rekordowej dywidendy, siła kapitałowa Grupy PZU wyrażona wskaźnikiem wypłacalności Solvency II zostanie utrzymana na bardzo wysokim poziomie powyżej 200 proc. - wskazała Kozłowska-Chyła.

PZU poinformowało, że pierwsze półrocze br. było dla Grupy PZU wolne od dodatkowych obciążeń związanych z odpisami z tytułu działalności bankowej, które wpływały na wynik w roku poprzednim. W II kw. br. segment bankowy kontrybuował do wyniku netto Grupy w wysokości 165 mln zł (w I kw. br. było to 86 mln zł).

Ubezpieczyciel zapewnił, że koszty w Grupie PZU pozostają pod ścisłą kontrolą, pomimo presji płacowej w obliczu odbicia gospodarczego oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19. Wskaźnik kosztów wyniósł 7 proc. w I poł. 2021 r. i 6,8 proc. w II kw. (wobec, odpowiednio, 7,1 proc. i 7,2 proc. w analogicznych okresach roku 2020).

Jeśli chodzi o składkę przypisaną brutto, to w pierwszym półroczu br. wzrosła o 5,6 proc. r/r - do 12,3 mld zł. W II kw. składka wyniosła 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r.

Duży wzrost w drugim kwartale to rezultat zwiększonej sprzedaży w obydwu kluczowych segmentach ubezpieczeniowych. Po stronie majątkowej składka zwiększyła się o 15,2 proc. r/r, głównie dzięki rosnącemu popytowi na produkty korporacyjne. W ubezpieczeniach na życie ten wzrost wyniósł 5 proc. r/r, przede wszystkim w wyniku wysokiej dynamiki sprzedaży produktów ochronnych – powiedział członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Zwrócił uwagę, że wynik netto na poziomie 774 mln zł w II kw. jest efektem „bardzo dobrej” rentowności ubezpieczeń majątkowych - wskaźnik mieszany w tym okresie wyniósł 87,1 proc. (w I poł. roku 88 proc.) oraz wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Zwrot na portfelu głównym wyniósł 6,3 proc. w pierwszym półroczu i 4,7 proc. w II kw.

Jak podała spółka, w obszarze pozakomunikacyjnych ubezpieczeń korporacyjnych składka wzrosła w II kw. o 86 proc. r/r, do 0,47 mld zł. W przypadku ubezpieczeń masowych innych niż komunikacyjne, składka wzrosła o 17 proc. r/r, do ponad 1 mld zł, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami z Grupy PZU, ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń mieszkaniowych.

Z informacji spółki wynika, że składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła w II kw. o 5 proc. r/r, do 2 mld zł. Z kolei w ubezpieczeniach na życie głównym motorem wzrostu składki były produkty ochronne, których sprzedaż wzrosła o 34 proc. r/r w II kw. 2021 r. i o 32 proc. r/r w I poł. roku. Wzrost składki nastąpił również w produktach inwestycyjnych – o 23,8 proc. r/r w II kw. br. Wzrosty te realizowane były głównie w kanale bankowym.

PZU przekazało, że w pierwszym półroczu br. składka pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie, do niemal 700 mln zł, a ze współpracy z wszystkimi bankami - blisko o połowę, do ponad 1 mld zł. Polski ubezpieczyciel rozwijał w tym okresie specjalne produkty dla klientów Banku Pekao i Alior Banku, łączące usługi bankowe m.in. z ubezpieczeniem turystycznym, komunikacyjnym, na wypadek utraty pracy.

Przychody PZU Zdrowie zwiększyły się o 28,5 proc. r/r – do 564 mln zł. W tym, dzięki organicznemu rozwojowi naszej sieci, przychody generowane przez placówki medyczne wzrosły o 39,3 proc, r/r. Na koniec czerwca br. liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln, czyli o 7,4 proc. r/r. - przekazała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji. (PAP)

PAP/RO

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze