Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Kogo szukają pracodawcy na rynku pracy? Wygrywają kandydaci z "miękkimi" kompetencjami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 stycznia 2014, 05:03

    Aktualizacja: 29 stycznia 2014, 05:06

  • 4
  • Powiększ tekst

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. Tak wysoki odsetek osób pozostających bez pracy zawsze jest dużym problemem społecznym. Dodatkowo, w 2013 r. w Polsce wszyscy pracodawcy ograniczyli potrzeby zatrudnieniowe, a ci którzy rekrutowali, mieli problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

Poszukiwane zawody

Jak wynika z najnowszego Bilansu Kapitału Ludzkiego, po raz pierwszy od 2010 r. znacząco spadła liczba pracodawców poszukujących nowych pracowników. W poprzednich latach zapotrzebowanie oscylowało w okolicach 17 proc. , a w 2013 r.obniżyło się do poziomu 14 proc. Niestety, z tego aż 78 proc. przedsiębiorców deklarowało trudności w znalezieniu kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Jednocześnie, w ostatnich latach, nastąpiła istotna  zmiana struktury popytu pracowników. Najbardziej poszukiwani byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, inżynierowie, technicy, pracownicy usług i sprzedawcy, kierowcy, ale także członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla (20% nowych miejsc pracy dla tej kategorii zawodowej). Obecność tej grupy w pierwszej dziesiątce sygnalizuje zapotrzebowanie firm na doświadczone osoby, które w sposób istotny mogą wesprzeć realizację strategii biznesowych oraz wzrost przychodów.

Co jest dobrą informacją, coraz częściej poszukiwane są osoby z potencjałem do szybkiego opanowywania nowych umiejętności. Dla kandydatów to ważna wskazówka, że należy prezentować swoje dotychczasowe doświadczenie i chęć rozwijania swoich umiejętności.

Wymagania kompetencyjne

Podobnie jak w ubiegłych latach, pracodawcy najbardziej cenili u pracowników kompetencje samoorganizacyjne, np. samodzielność, zarządzanie czasem, podejmowanie decyzji, inicjatywę, odporność na stres i ogólnie chęć do pracy. Cechy te były wskazywane jako znaczące na tak samo wysokim poziomie we wszystkich grupach zawodowych. Na drugim miejscu szefowie podkreślali umiejętności interpersonalne, dotyczące kontaktów z ludźmi, komunikatywności, współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów. Na trzecim plasują się kwalifikacje zawodowe związane z wykonaniem specyficznych zadań dla danego miejsca pracy, np. na stanowiskach kierowniczych.

- Znając sytuację na naszym rynku pracy oraz wymagania pracodawców, powinniśmy indywidualnie zadbać o naszą konkurencyjność, podnosząc swoje kompetencje, zwłaszcza tzw. ”miękkie” – samoorganizacyjne i interpersonalne, które są niezbędne w każdej branży – mówi Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak podkreśla ekspertka szkolenia są najprostszym sposobem na uzupełnienie brakujących kompetencji. W tej chwili na stronie www.inwestycjawkadry.pl  można znaleźć blisko 26 000 ofert komercyjnych i ponad 6000 szkoleń współfinansowanych z EFS oraz około 1100 komercyjnych i 252 współfinansowanych z EFS studiów podyplomowych.

Opr. Jas

 

Powiązane tematy

Komentarze