Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Repolonizacja ciepłownictwa była potrzebna

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 października 2021, 16:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Grupa PGE w 2017 roku przejęła polskie aktywa EDF. W ten sposób została największym producentem ciepła w Polsce. Teraz, po zakończeniu Programu Integracji Aktywów wszystkie aktywa ciepłownicze Grupy PGE są w jednej spółce – PGE Energia Ciepła, co przekłada się na optymalizację prowadzonych działań wewnętrznych i zewnętrznych. Spółka może skupić się na kolejnych wyzwaniach związanych z transformacją energetycznej

Aktualnie PGE Energia Ciepła jest liderem na rynku ciepła w Polsce. Od 1 lipca br., kiedy został zakończony proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w Grupie PGE i utworzony został nowy Oddział PGE Energia Ciepła w Szczecinie, Spółka posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji w kraju, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. To zobowiązuje Grupę do ciągłego rozwoju i wyznaczania jego kierunków.

Repolonizacja ciepłownictwa była konieczna, a cały proces zakończył się sukcesem dla Grupy PGE. Już w momencie sprzedaży transakcja oceniana była przez analityków rynku kapitałowego za atrakcyjną dla PGE, wskaźniki EV/EBITDA szacowano na poziomie 4-5x/EBITDA. Przejęcie aktywów pozwoliło nam na uzyskanie dodatkowych uprawnień do emisji CO2, które sprzedaliśmy za 1,4 mld zł. Gdyby je uwzględnić to transakcja wyniosła nas ok. 3 mld zł, czyli w przybliżeniu tyle ile te aktywa już wypracowały funkcjonując w PGE. Dzisiaj je modernizujemy i rozwijamy jako niskoemisyjne jednostki. Kapitalne znaczenie ma fakt zapewnienia przez PGE bezpiecznych dostaw ciepła dla Polaków co jest priorytetem dla PGE, a ten aspekt nie ma żadnej ceny - tłumaczył po przejęciu EDF, Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Uporządkowanie rynku

W ostatnim czasie pojawiły się opinie kwestionujące potrzebę repolonizacji ciepłownictwa. Warto tutaj wymienić kilka konkretnych argumentów racjonalności tego ruchu. Jednym z nich było porządkowanie obszaru rynku ciepła i energii elektrycznej. Konkretniej miało to uporządkować między innymi współpracę z dystrybutorami na rynkach ciepła czy wypracowanie efektywnej ekonomicznie i eliminującej ryzyka regulacyjne i UOKiK koncepcji rozwoju rynków.

Repolonizacja oznaczała także nowe inwestycje. Poza aktywami wytwórczymi PGE kupiła systemy dystrybucyjne (ECZG, Toruń, Zawidawie, Czechnica). Dla przykładu - w połowie października odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię Nowa Czechnica.

No i najważniejsze - zapewniono bezpieczeństwo energetyczne polskich miast. Silny podmiot na rynku ciepłowniczym to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego, poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego. Jednocześnie poprawiono współpracę z samorządami lokalnymi. Spółka angażuje się także w lokalne działania z obszaru CSR wspierając mieszkańców miast. Lokalne działania wspierające prowadzone są w 16 lokalizacjach i dotyczą obszaru edukacji, środowiska, kultury i sportu.

Warto też zaznaczyć inny aspekt - w ramach przejęcia 7 oddziałów PGE GiEK przez PGE Energia Ciepła do PGE Energia Ciepła dołączyło ok. 1700 pracowników.

Transformacja energetyczna

PGE zauważa, że transformacja energetyczna w Polsce jest zupełnie wyjątkowa w skali europejskiej ze względu na skalę działań jakie muszą zostać podjęte przez nasz kraj i polskie firmy. Żaden inny kraj UE nie stoi przed tak dużym wyzwaniem. Aby ta transformacja się powiodła i aby polski konsument nie musiał samodzielnie ponosić tego ciężaru potrzebne jest szerokie wykorzystanie funduszy na transformację, w tym funduszy pozyskiwanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 poprzez: Fundusz Modernizacyjny o wartości około 15 mld PLN oraz poprzez dedykowany fundusz finansowania modernizacji sektora energetycznego. Ważna jest również rozbudowa prostych, ogólnodostępnych programów na wzór programu Mój Prąd, który doprowadził do przełomu w inwestycjach w małe instalacje elektryczne oparte na PV.

Ważne jest zabieganie, aby fundusze przeznaczone na transformację ciepłownictwa uwzględniały również niskoemisyjne paliwa gazowe i odzysk energii z odpadów komunalnych. Wysokosprawna kogeneracja gazowa, jako główna technologia w okresie przejściowym, przyczynia się bowiem nie tylko do likwidacji źródeł węglowych, ale stanie się podstawą wdrożenia bezemisyjnej gospodarki prowadząc m.in. do pełnej dekarbonizacji w ciepłownictwie.

PGE Energia Ciepła wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska pracuje nad koncepcją takiego funduszu dla ciepłownictwa systemowego oraz nad koncepcją nowego modelu rynku ciepła, który mógłby sprostać tym wyzwaniom.

Poza systemem wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, jednostki te mogą brać udział w aukcjach organizowanych na rynku mocy.

Grupa PGE napędza sektor ciepłownictwa w Polsce. A kluczowa w tym jest rola spółki PGE Energia Ciepła. Trzeba mieć zatem na uwadze, że tak silny podmiot mógłby nie powstać bez przejęcia aktywów EDF. Albo stałoby się to zdecydowanie wolniej.

KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze