Informacje

Zabezpiecz finansowanie firmy

Artykuł sponsorowany

 • Opublikowano: 15 grudnia 2021, 13:01

 • 0
 • Powiększ tekst

Od wielu lat mikro, mali i średni przedsiębiorcy różnych branż, dzięki zabezpieczaniu gwarancjami BGK kredytów bankowych, mają możliwość kredytowania działalności firmy na korzystniejszych warunkach

Gwarancje spłaty kredytu BGK są obecnie powszechnie znanym i cenionym przez banki w Polsce zabezpieczeniem kredytu dla przedsiębiorców. Jak pokazują tegoroczne badania ankietowe przeprowadzone przez BGK aż 98,4% beneficjentów gwarancji de minimis oraz 99,6% beneficjentów gwarancji COSME poleciłoby gwarancje BGK znajomym przedsiębiorcom*.

Gwarancje BGK swoją ugruntowaną pozycję w systemie bankowym zawdzięczają przede wszystkim:

 • łatwemu dostępowi– wszelkie formalności związane z kredytem i jego zabezpieczeniem gwarancją BGK dokonywane są w banku kredytującym, co skraca czas procesu kredytowego.
 • wysokiemu zakresowi zabezpieczenia – gwarancje mogą zabezpieczyć zobowiązania kredytowe aż do 80 proc. wartości kapitału kredytu,

 • atrakcyjnej cenie zabezpieczenia - wiele gwarancji jest bezpłatnych lub o niskiej prowizji za ich udzielenie.

Sytuacja społeczno-gospodarcza, która zaistniała w 2020 r. na skutek pandemii wirusa COVID-19 spowodowała, że oferta gwarancji BGK uległa rozszerzeniu m.in. o gwarancje dla limitów faktoringowych i transakcji leasingowych (w tym pożyczek leasingowych), a dotychczasowe warunki udzielania istniejących gwarancji BGK uległy zmianie dopasowując się do nowych potrzeb przedsiębiorców i sektora finansowego.

Obecnie na rynku usług bankowych Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje szeroką i atrakcyjną ofertą gwarancji. Wszystkie gwarancje udzielane są w trybie portfelowym tzn. za pośrednictwem innych podmiotów finansowych takich jak: banki, faktorzy i leasingodawcy.

W 2020 r. korzystniejsze warunki udzielania gwarancji spłat kredytów BGK dla mikro-, małych i średnich firm zostały wprowadzone m.in. dla:

 • gwarancji de minimis,

 • gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania,

 • gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (gwarancja z FGR).

Dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w 2021 r. wpłynął na kolejne zmiany w  ofercie gwarancji w ramach pakietu pomocowego BGK uległa nie tylko przedłużeniu ale i kolejnym zmianom.

Główne zmiany do istniejących gwarancji wprowadzone w 2020 r. i 2021 r. polegały m.in. na:

• zwiększeniu zakresu gwarancji z 60 proc. do 80 proc. kwoty kapitału kredytu (gwarancja de minimis),

• odstąpieniu w niektórych produktach gwarancyjnych od pobierania prowizji za udzielenie gwarancji na kolejny okres,

• wprowadzeniu możliwości obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego i nieodnawialnego na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie (gwarancja Biznesmax z dopłatą),

• wprowadzeniu możliwości zabezpieczenia gwarancją kredytów walutowych (gwarancja de minimis),

• dopuszczeniu udzielania gwarancji w kwocie wyższej niż 3,5 mln zł (gwarancja de minimis),

• wydłużeniu maksymalnych okresów udzielania gwarancji (np. gwarancja COSME, gwarancja dla faktoringu, gwarancja de minimis),

• dopuszczeniu obejmowania gwarancją kredytu obrotowego na prostszych zasadach oraz otrzymaniu przez przedsiębiorcę dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego (gwarancja z FGR)

Natomiast w 2020 r. jako nowe wsparcie dla przedsiębiorców zostały uruchomione dwa nowe instrumenty gwarancyjne dedykowane nie tylko miko-, małym i średnim firmom, ale także dużym przedsiębiorstwom, były to:

 • gwarancja spłaty kredytu (gwarancja płynnościowa),

 • gwarancja spłaty limitu faktoringowego (gwarancja faktoringowa).

W 2021 r. do tej grupy instrumentów gwarancyjnych dołączyła także gwarancja dla leasingu, czyli gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego udzielana z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG).

Wprowadzone nowe produkty w sposób istotny odbiegają od dotychczas stosowanych gwarancji Istniejąca od 2020 r. gwarancja płynnościowa to gwarancja, która może zabezpieczyć kredyt udzielany na zapewnienie płynności finansowej firmy średniej i dużej firmy, w tym także kredyt walutowy. Kwota gwarancji może sięgnąć aż 200 mln zł, a jej zakres aż 80 procent kapitału kredytu. Pierwotnie gwarancja ta została wprowadzona do oferty banków na czas określony tj. do końca 2021 r., ale obecnie termin jej dostępności zostaje wydłużony do 30 czerwca 2022 r.

Drugą gwarancją funkcjonującą od 2020 r. jest gwarancja faktoringowa, czyli gwarancja spłaty limitu faktoringowego dedykowana wszystkim firmom korzystającym z usług faktorów w zakresie faktoringu odwrotnego i faktoringu z regresem, bez względu na wielkość firmy. Celem tej gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firmom poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu, jak również umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora. Maksymalna kwota tej gwarancji to 200 mln zł, a jej zakres to aż 80 procent kwoty limitu faktoringowego. Okres jej dostępności pierwotnie ustalony na koniec 2021 r. także zostaje wydłużony do końca czerwca 2022 r.

Do grupy nowych gwarancji BGK w 2021 r. dołączyła też gwarancja leasingu/pożyczki leasingowej, której celem jest ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej w formie leasingu dla mikro-, małych i średnich firm. Dzięki gwarancji finansowanie leasingowe jest udzielane na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach w porównaniu do standardowej oferty leasingodawcy. Dzięki gwarancji możliwe jest m.in.: obniżenie kosztu leasingu, wydłużenia jego okresu, otrzymanie wyższej kwoty leasingu. Wszystkie nowe gwarancje wymienione powyżej oraz większość zmian wprowadzonych w 2020 i 2021 roku będą dostępne przynajmniej do końca czerwca 2022 r.

Więcej informacji o gwarancjach BGK oraz listę podmiotów finansowych, które udostępniają poszczególne gwarancje, można znaleźć na stronie www.bgk.pl.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy