Informacje

Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych / autor: materiały prasowe
Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Silne spółki, silna gospodarka, silne państwo

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 grudnia 2021, 11:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Mimo obiektywnie trudnych warunków i braku możliwości planowania długofalowego PWPW zdała egzamin w czasie pandemii, dzięki czemu udaje się niwelować jej skutki. Przede wszystkim ogromne zaangażowanie pracowników, szybkie reagowanie na zmiany, które przynosi sytuacja na świecie, a także zasoby Spółki pozwoliły skutecznie działać, co przełożyło się na wzrost sprzedaży na rynku eksportowym – pisze Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Świat został zmuszony do przewartościowania wielu aspektów otaczającej nas codzienności na skutek pandemii koronawirusa. Jej konsekwencje szybko stały się odczuwalne, dotykając nie tylko gospodarki krajowe, lecz także poszczególne gospodarstwa domowe. Przed państwami pojawiło się największe wyzwanie: ograniczenie transmisji koronawirusa przy jednoczesnej trosce o gospodarkę oraz społeczeństwo.

Obostrzenia, które pierwsze pojawiły się w Chinach w okresie chińskiego Nowego Roku już w lutym 2020 r., a w kolejnych miesiącach objęły wiele krajów na wszystkich kontynentach, spowodowały zahamowanie konsumpcji, wstrzymanie inwestycji i turystyki oraz zakłócenia w wymianie handlowej, wynikające nie tylko z ograniczeń w produkcji, lecz również destrukcji łańcuchów logistycznych czy niedostępności pracowników.

Według danych Światowej Organizacji Handlu w I półroczu 2020 r. wymiana handlowa towarów zmniejszyła się o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skutki kolejnych fal pandemii oraz lockdownów w poszczególnych krajach jeszcze długo będą wpływać na ceny surowców, komponentów, usług transportowych itd. Dynamiczne zmiany związane z zakazami i obostrzeniami w Europie oraz na świecie spowodowały znaczne utrudnienia w analizie handlowej i produkcyjnej projektów. Znakomita większość przedsiębiorstw siłą rzeczy została postawiona przed koniecznością mierzenia się z nieprzewidzianymi kosztami i opóźnieniami cyklu produkcyjnego, którymi należało zarządzać bardzo płynnie. EY w raporcie „Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców” wskazuje na spadek liczby klientów oraz wyższe koszty bieżącej działalności jako najczęstsze utrudnienia w funkcjonowaniu firm wynikające z pandemii.

W 2020 r. globalny PKB spadł o 4,3 proc. i był to największy spadek od czasu II wojny światowej, według wyliczeń Banku Światowego. Polska w tym czasie zanotowała jedną z najniższych recesji wśród krajów Unii Europejskiej. Mimo znacznie bardziej pesymistycznych prognoz PKB Polski zmalał o 2,8 proc., plasując nasz kraj na drugim miejscu za Litwą, która zanotowała spadek na poziomie 0,9 proc. Łącznie tylko cztery kraje znalazły się poniżej progu 3 proc. – poza Litwą i Polską były to Estonia i Szwecja. Analitycy Komisji Europejskiej ocenili, że do tak dobrych wyników przyczynił się szczególnie trzeci kwartał, który pozwolił zniwelować spadki po pierwszej połowie roku. Jak tego dokonaliśmy?

Relatywnie niewielki spadek gospodarczy w Polsce na tle innych państw zawdzięczamy historycznej nadwyżce handlowej w obrotach z zagranicą. Ujemna dynamika popytu krajowego została w dużej części zniwelowana przez saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego, które w 2020 r. wyniosło rekordowe 53,7 mld zł.

Pandemia w szczególny sposób wpłynęła na relacje międzynarodowe – wiele przedsiębiorstw zmuszonych było na nowo zdefiniować swoje cele i opracować strategie z uwzględnieniem nowych realiów. Wszystkie planowane na lata 2020–2021 wydarzenia branżowe zostały odwołane lub odbywały się w formie konferencji on-line. Brak możliwości kontaktów osobistych z klientami i kontrahentami stanowił, szczególnie w początkowej fazie rozwoju pandemii na świecie, bardzo dużą przeszkodę i niedogodność z powodu ograniczonego dostępu do informacji i nowości w branżach. Po pierwszym szoku przyszły jednak duża mobilizacja i poszukiwanie nowych form kontaktów oraz współpracy biznesowej. Spotkania, negocjacje, prezentacje przeniosły się w 100 procentach do świata wirtualnego. Codziennością stały się udział w webinarach z klientami i partnerami biznesowymi, prezentacje oraz rozmowy biznesowe prowadzone on-line lub przez telefon. Mimo znacznego poluzowania obostrzeń w ostatnich miesiącach, ze względów bezpieczeństwa, wielu klientów preferuje nadal kontakt zdalny.

Skutki pandemii COVID-19 dotknęły niemal wszystkie gałęzie gospodarki, nie ominęły również branży high security printing, której przedstawicielem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Historia pokazuje, że gotówka jest zawsze intensywniej wykorzystywana w każdym momencie kryzysu, więc – jak można się domyślić – nastąpił wyraźny wzrost popytu na banknoty. Konsumenci w niepewnych czasach chętnie wracają do tego, co znane i „namacalne”, powrócił też trend do gromadzenia gotówki.

Dzięki temu, mimo utrudnień i braku możliwości kontaktów bezpośrednich, PWPW pozyskała kilka nowych, znaczących zamówień, m.in. na banknoty libańskie o nominale 5 000 LBP czy banknoty paragwajskie o najwyższym i najbardziej prestiżowym w branży nominale 100 000 guarani. Realizujemy także wcześniej zakontraktowane zamówienia na banknoty dla Hondurasu, Peru czy innych krajów. Ze względu na bardzo duży popyt na banknoty i papier banknotowy PWPW nie tylko nie odnotowała spadku zainteresowania ze strony klientów, lecz byliśmy wręcz zmuszeni do rezygnacji z wielu potencjalnych zamówień ze względu na zapełniony kalendarz produkcyjny na kolejne lata.

Rynek dokumentów identyfikacyjnych i dokumentów podróży skurczył się znacząco, czego oczywistym powodem jest ogólnoświatowy lockdown oraz drastyczny spadek podróży międzynarodowych i mobilności ludzi. Wszyscy producenci dokumentów notują znaczne spadki produkcji i niższe prognozy na kolejne lata. Nie przeszkodziło to nam jednak w pozyskaniu zamówień m.in. na dowód osobisty dla Peru. Prowadzimy aktywne działania w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nieprzerwanie realizujemy zamówienia na paszporty oraz elektroniczne dowody osobiste dla Armenii czy na komponenty dokumentowe dla klienta litewskiego.

Mimo obiektywnie trudnych warunków i braku możliwości planowania długofalowego PWPW zdała egzamin w czasie pandemii, dzięki czemu udaje się niwelować jej skutki. Przede wszystkim ogromne zaangażowanie pracowników, szybkie reagowanie na zmiany, które przynosi sytuacja na świecie, a także zasoby Spółki pozwoliły skutecznie działać, co przełożyło się na wzrost sprzedaży na rynku eksportowym.

Pozostaje mieć nadzieję, że intensywna i podwojona praca, jaką wszyscy wykonaliśmy w czasie pandemii, będzie procentować w kolejnych latach, a nowe kanały komunikacji, wypracowane strategie i kierunki rozwoju pozwolą na utrzymanie dobrych wyników finansowych w biznesie, co przełoży się na utrzymanie stabilnej pozycji PWPW SA w kraju i na świecie, a także będzie stanowić nasz wkład w bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Tekst prezesa PWPW został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze