Informacje

Maciej Trybuchowski prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe
Maciej Trybuchowski prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Infrastruktura rynku kapitałowego gotowa na wsparcie rozwoju gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 1 grudnia 2021, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Za nami trudny okres pandemii, który polskiej gospodarce udało się przejść stosunkowo w miarę łagodnie. Nasz kraj, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej, szykuje się do wielkiego skoku rozwojowego, który przez najbliższe lata ma być kołem zamachowym transformacji gospodarczej i społecznej Europy, dzięki wsparciu Funduszu Odbudowy w wysokości 750 mld euro – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas2021” Maciej Trybuchowski prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Strategia rządu zakłada skierowanie polskiej gospodarki na zupełnie nowe tory rozwoju. Poza kwestiami społecznymi, jak ochrona zdrowia czy rynek pracy, dokumenty te kładą nacisk na głęboką transformację. Polska gospodarka ma się stać mniej energochłonna, oparta na nowoczesnych technologiach i neutralna dla środowiska naturalnego. Będzie to wymagało głębokiej zmiany sektora energetycznego i przejścia na odnawialne źródła energii, wysiłku intelektualnego i finansowego nakierowanego na tworzenie nowych rozwiązań praktycznie we wszystkich branżach. To z kolei stanowi dużą szansę dla polskiego rynku kapitałowego, aby zaczął odgrywać większą rolę w finansowaniu rozwoju gospodarczego. Realizacja nowych projektów i przedsięwzięć będzie wymagała pozyskiwania kapitału.

Warto przy okazji spojrzeć na trend, który zaczyna dominować na rynku kapitałowym, a mianowicie na inwestowanie odpowiedzialne społecznie (ESG – od angielskich słów Environment, Social, Governance). Według portalu Investhink.org. w wielu krajach stanowi ono już od 18 do 63 proc. wszystkich inwestycji. W Polsce takie podejście do inwestowania na rynku kapitałowym nie jest jeszcze tak popularne, ale zaczyna się o nim coraz więcej mówić.

Infrastrukturalnie i organizacyjnie polski rynek jest bardzo dobrze przygotowany do swojej roli finansowania rozwoju gospodarczego. Dowodem na to jest m.in. zakwalifikowanie polskiego rynku przez agencję FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych, co potwierdza, że rynek jest dobrze uregulowany, oferuje profesjonalną i nowoczesną jakość infrastruktury i – co z punktu widzenia Grupy KDPW istotne – dostarcza rozwinięte na poziomie światowym usługi post-transakcyjne. Wciąż jednak w zbyt małym stopniu – w stosunku do swojego potencjału – spełnia swoją funkcję jako miejsca pozyskania i alokacji kapitału oraz wsparcia rozwoju gospodarki.

Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego planowane przyszłe rozwiązania mają na celu promowanie rodzimego rynku kapitałowego jako kluczowego elementu napędzającego polską gospodarkę. W wypracowywanych obecnie projektach czytamy o planowanych zachętach podatkowych dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestorów kupujących akcje giełdowych debiutantów. Dla firm przewidziano uwzględnienie w rachunku podatkowym 150 proc. wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem). Ponadto zakłada się możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (do kwoty 50 tys. zł netto). Z kolei dla inwestora indywidualnego planowane jest wprowadzenie ulgi polegającej na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez trzy lata. To bardzo ważne, z punktu widzenia rozwoju rynku, rozwiązania.

Nie mniej istotne przedsięwzięcia realizowane są także w ramach Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Niektóre z nich już teraz przynoszą rynkowi wymierne korzyści. Patrząc na rozwiązania, które w ramach wdrażania Strategii wprowadziła Grupa KDPW, warto wspomnieć o wzmocnieniu ochrony konsumentów na niepublicznym rynku papierów dłużnych, czyli obligacji korporacyjnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. KDPW uruchomił w tym celu aplikacje internetowe służące rejestracji emisji papierów niepublicznych przez agenta emisji, raportowaniu danych o emisjach zarejestrowanych poza systemem depozytowym oraz publikacji danych o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu emisji papierów niepublicznych. W tym ostatnim przypadku informacje obejmują zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak i emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu.

Innym przykładem jest wprowadzenie przez KDPW rozwiązań ułatwiających komunikację spółek giełdowych ze swoimi akcjonariuszami. Zakres zmian objął dwa obszary. Pierwszy dotyczy dostosowania zakresu informacji przekazywanych przez spółki do KDPW, a dalej przekazywanych przez KDPW do uczestników bezpośrednich (banków i biur maklerskich), w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw z posiadanych przez nich akcji. W szczególności chodzi tu o zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz innych zdarzeniach korporacyjnych. Drugi z obszarów jest nowością i dotyczy przekazywania spółce informacji o jej akcjonariuszach, w celu poprawy komunikacji na linii emitent – akcjonariusz.

Ważne jest myślenie o przyszłości rynku kapitałowego w perspektywie długoterminowych korzyści dla docelowych beneficjentów rynku, czyli emitentów oraz inwestorów, co pośrednio przekłada się na poprawę funkcjonowania całej gospodarki. Wielomiliardowe wsparcie transformacji polskiej gospodarki z Funduszu Odbudowy, a także realizacja przyjętej w 2019 r. rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego pozwalają pozytywnie patrzeć na przyszłość polskiego rynku kapitałowego. Wykorzystajmy ten potencjał.

Maciej Trybuchowski prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Tekst prezesa KDPW został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze