Informacje

Marcin Chludziński prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. / autor: materiały prasowe - fot. Dariusz Iwański
Marcin Chludziński prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. / autor: materiały prasowe - fot. Dariusz Iwański

TYLKO U NAS

Spółki z udziałem Skarbu Państwa mogą napędzić gospodarkę

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 25 listopada 2021, 14:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła globalną gospodarką. Przed nami czas najważniejszych decyzji i inicjatyw, które wpłyną bezpośrednio na nową rzeczywistość oraz pozycję Polski. Jedną z kluczowych ról w sprawnym powrocie na ścieżkę dynamicznego rozwoju mogą odegrać tzw. narodowi czempioni – stwierdza Marcin Chludziński prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Dyskusja o roli i wpływie państwa na gospodarkę toczy się od lat. Nabrała ona nowej perspektywy w 2007 r., gdy dotknął nas globalny kryzys na rynkach finansowych wywołany w USA. Wielu wybitnych ekonomistów zrewidowało wtedy swój punkt widzenia, zwracając uwagę na niezwykle ważną rolę państwa i jego podmiotów w procesach gospodarczych. Zwięźle ujął to amerykański noblista ekonomiczny Edmund S. Phelps, który stwierdził, że „kryzys finansowy przypomina wszystkim o potrzebie istnienia państwa”. Nie oznacza to oczywiście odejścia od gospodarki wolnorynkowej, wskazuje natomiast na pozytywne skutki funkcjonowania w niej sektora publicznego.

Znajdujemy się obecnie w przełomowym momencie dla Polski i świata. Walka z pandemią i jej skutkami trwa, dlatego w odpowiedzi na czekające nas wyzwania polski rząd zaprezentował wiele ambitnych rozwiązań. W warunkach kryzysowych liczą się przede wszystkim stabilne podstawy funkcjonowania oraz możliwości inwestycyjne, dlatego rola spółek Skarbu Państwa (SSP) w procesie długofalowego wzrostu i poprawy sytuacji ekonomicznej Polaków może być niezwykle istotna.

Jak wynika z danych Eurostatu, spośród członków UE sektor publiczny ma najwięcej akcji i udziałów w Niemczech i we Francji. Światowi „giganci” gospodarczy zabezpieczają w ten sposób kluczowe obszary dla sprawnego funkcjonowania państwa. W 37 krajach skupionych w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 26 proc. przedsiębiorstw państwowych działa w sektorze finansowym, 21 proc. w energetyce, 18 proc. w transporcie, a 11 proc. w sektorze wydobywczym. W Polsce na 15 największych pracodawców aż 11 z nich to podmioty z udziałem Skarbu Państwa. Gwarantują one m.in. stabilność zatrudnienia dla ponad 400 tys. osób, ambitne inwestycje w innowacyjne rozwiązania czy też współpracę z mniejszymi podmiotami, które zyskują dzięki temu pewnych kontrahentów. Sektory, w których skoncentrowana jest własność państwowa, odpowiadają za niemal 40 proc. wytwarzanej w Polsce wartości dodanej. W tym miejscu chciałbym się posłużyć przykładem KGHM Polska Miedź SA - spółki, którą mam zaszczyt kierować od trzech lat. Jesteśmy jednym z liderów branży miedziowej i srebra na świecie, eksportując swoje produkty do kilkudziesięciu państw. KGHM to jedna z zaledwie kilku spółek zaliczających się do globalnej czołówki, która w 2020 r. mimo globalnych problemów zwiększyła swoją wycenę i wyniki produkcji. Podobnie jest w pierwszym półroczu 2021 r., w którym odnotowaliśmy dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln zł, tj. o 3 024 mln zł (+433 proc.) wyższym od zanotowanego w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. Najlepsze wyniki od dekady to przede wszystkim efekt skutecznej realizacji strategii, która świetnie sprawdziła się w warunkach pandemii. Pomogło nam także sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Trzeba podkreślić, że nie wystarczą zasoby naturalne ani duże inwestycje, jeśli aktywa nie będą zarządzane przez odpowiednich specjalistów i z dużą konsekwencją. Spektakularnym przykładem jest oczywiście Sierra Gorda: trudna inwestycja zagraniczna obciążona błędami zarządzających sprzed niemal dekady. Dzięki zaangażowaniu polskiej kadry, nadzorowi i optymalizacji kosztów oraz procesów produkcyjnych po kilku latach wysiłków wychodzi na prostą. Nie jest to jedyna kopalnia. Na zamknięcie ze względu na brak rentowności skazywano już jedną z polskich kopalń KGHM, tymczasem wydobywa więcej i bezpieczniej niż dotąd. Rozmowy z załogą, setki pozornie drobnych, ale znaczących, zmian w procesach, dialog ze stroną społeczną i odważne decyzje to dobra recepta na kierowanie światowym gigantem.

Co warte podkreślenia, wyniki mają przełożenie nie tylko na rozwój naszej grupy kapitałowej oraz stabilność zatrudnienia pracowników. KGHM jest jednym z największych płatników podatków w Polsce. Sama wysokość podatku CIT za 2020 r. to 988 mln zł, natomiast łączne daniny opiewają na kilka miliardów złotych rocznie.

Wielu ekonomistów w ostatnich latach mówiło o efekcie „kuloodporności” polskiej gospodarki. Była ona bowiem przedstawiana jako przykład odpornej na wszelkiego rodzaju ekonomiczne zawirowania zewnętrzne. Aktualne prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) mówią o PKB wyższym nawet o 2,2 proc. względem poprzednich oczekiwań do 5 proc. w tym roku. W 2022 r. instytucja przewiduje wzrost PKB o 4,8 proc. Oznaczałoby to, że w czasach kolejnych zawirowań spowodowanych m.in. pandemią COVID-19 można by było ponownie mówić o osiągniętej odporności krajowej gospodarki. W sytuacji globalnych niepewności gospodarczych może to być dla Polski atutem zwłaszcza w kontekście naszej pozycji jako kraju dążącego do wyjścia z tzw. pułapki średniego rozwoju, o której wielokrotnie mówił premier Mateusz Morawiecki.

Ambitne prorozwojowe inwestycje w infrastrukturę, innowacje czy transformację to duże pole do działania dla spółek z kapitałem Skarbu Państwa. Dysponujemy w Polsce ogromnym potencjałem ludzkim, kreatywnością i pracowitością. To nasze atuty, ale bez stabilnych i pewnych inwestorów nie da się zrealizować większości ambitnych projektów. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz odwołać się do słów wybitnego ekonomisty Edmunda S. Phelpsa, który stwierdził, że „ekonomia nie jest nauką o zarabianiu pieniędzy, lecz jest to nauka o relacjach między gospodarką a życiem społecznym”. Tego balansu musimy obecnie szukać i intensywnie nad nim pracować.

Silni „narodowi czempioni” to niezwykle istotna szansa realizacji inwestycji zmieniających oblicze naszej gospodarki oraz całego kraju. Szczególnie w czasach kryzysu powinniśmy pamiętać o stworzeniu odpowiednich warunków do możliwie jak najlepszej synergii działań administracji publicznej, sektora prywatnego i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki wydobyciu potencjału różnych podmiotów i ścisłej współpracy możemy osiągnąć stabilne podwaliny funkcjonowania postpandemicznej gospodarki, które w kolejnych latach przełożą się na dynamiczny rozwój naszego państwa i – co za tym idzie – wzrost poziomu dobrobytu Polaków.

Marcin Chludziński prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Tekst prezesa KGHM został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze