Informacje

turbina wiatrowa / autor: Ørsted
turbina wiatrowa / autor: Ørsted

PGE podsumowuje dobry rok w inwestycjach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 grudnia 2021, 14:21

    Aktualizacja: 21 grudnia 2021, 15:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Rok 2021 to rok rozpoczynający wielką transformację polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. To czas budowy wielu nowoczesnych inwestycji czerpiących zieloną energię z natury, krok ku dekarbonizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł ciepła. Aby sprawnie korzystać z tak uzyskanej energii, konieczny jest również rozwój i modernizacja sieci dystrybucji. Przyglądamy się najciekawszym inwestycjom prowadzonym w 2021 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

Największa farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku wskazuje na morską energetykę wiatrową jako kluczową technologię, która ma uczynić Polskę gospodarką niskoemisyjną. Ambicje Polski w tym zakresie precyzuje ustawa o morskiej energetyce wiatrowej.

PGE wspólnie z duńskim partnerem – firmą Ørsted rozpoczęła realizację największej inwestycji na Morzu Bałtyckim - Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Inwestycja powstanie w dwóch etapach. Energia z pierwszego etapu budowy tej farmy popłynie do 4 mln polskich domów już w 2026 roku.

PGE realizuje również samodzielny morski projekt - Baltica 1. Uruchomienie tej farmy planowane jest wczesne lata 30. Z początkiem roku należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka projektowa Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie farmy do sieci przesyłowej.

To bezdyskusyjnie ważny krok w realizacji Programu Offshore PGE – największego na polskim rynku projektu tego typu, zakładającego instalację aż 6,5 GW na Morzu Bałtyckim. Zagwarantowanie możliwości wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 znacząco ograniczyło ryzyko techniczne i biznesowe tej inwestycji, co pozwala nam z jeszcze większą pewnością oraz dynamiką planować i realizować dalsze prace fazy przygotowawczej. Równolegle prowadzimy bardzo intensywne prace dla naszych pozostałych projektów offshore – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

W listopadzie PGE podpisała z Eneą i Tauronem porozumienia na warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku. PGE ma w planach trzy projekty morskie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem.

Cieszę, że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Powodzenie transformacji energetycznej bez tych działań mogłoby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki przedsięwzięciu – podkreślał Wicepremier Jacek Sasin.

Dekarbonizacja wytwarzania energii elektrycznej i ciepłownictwa

25 listopada 2021 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch bloków gazowo - parowych przy Elektrowni Dolna Odra. To projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Nowe bloki gazowe wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Uruchomienie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2023 roku, a zaawansowanie realizacji projektu przekroczyło już 40 proc.

Planowane inwestycje ciepłownicze PGE prowadzą do odejścia od wytwarzania energii w oparciu o węgiel do 2030 r. we wszystkich lokalizacjach, gdzie spółka posiada aktywa ciepłownicze. Nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną.

W październiku 2021 roku rozpoczęto budowę Nowej Elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach. Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi 120-letnią elektrociepłownię węglową. Nie tylko będzie w stanie wyprodukować więcej ciepła dla większej liczby odbiorców, ale również zabezpieczy możliwość dostawy energii elektrycznej na następne kilkadziesiąt lat. Wybrano także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Bydgoszczy – inwestycje w nowe kogeneracyjne jednostki gazowe sprawią, że w Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie z produkcji ciepła zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków. Transformacja regionu bełchatowskiego staje się faktem

Zielona Zmiana / autor: mat. prasowe PGE
Zielona Zmiana / autor: mat. prasowe PGE

Marszałek Województwa w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego przedstawił daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów. Będą to:  2030 r. – 1 blok, 2031 r. – 1 blok, 2032 r. – 2 bloki, 2033 – 2 bloki, 2034 r. – 3 bloki, 2035 r. – 2 bloki i 2036 – 1 blok. Równocześnie przedstawiony został plan zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie – zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. 

Zaplanowanie dat […] ma również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

Grupa PGE jest w pełni świadoma społecznych i ekonomicznych skutków podjętych decyzji oraz konieczności podjęcia systemowego wysiłku w celu zabezpieczenia przyszłości pracowników Kompleksu Energetycznego Bełchatów oraz mieszkańców całego obszaru transformacji województwa łódzkiego. Dlatego w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zgłosiła szereg projektów, wśród których są m. in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy rozbudowy linii kruszyw i kamienia wapiennego.

W marcu 2021 roku podpisano list intencyjny powołujący Centrum Rozwoju Kompetencji. To pierwszy element działań przygotowanych przez PGE w ramach transformacji regionu bełchatowskiego, który pomoże pracownikom PGE i mieszkańcom regionu Bełchatowa nabyć nowe kompetencje zawodowe. We wrześniu 2021 naukę w CRK rozpoczęło blisko 200 słuchaczy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ku zielonej zmianie

PGE gromadzi grunty i uzyskuje pozwolenia na kolejne inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Z końcem bieżącego roku spółka zabezpieczyła blisko 3 tysiące ha gruntów pod budowę farm PV o łącznej mocy ok. 2 GW. W ciągu 2021 r. PGE wygrało aukcje na realizację farm PV o łącznej mocy 19 MW. Do końca roku spółka planuje uzyskać pozwolenia na budowę nowych projektów o łącznej mocy niemal 200 MW. Szacuje się, że w kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a nawet 400 megawatów w fotowoltaice.

W 2021 r. PGE podpisała umowy na dostarczenie zielonej energii z 49 klientami dla łącznego wolumenu ponad 2 350 GW. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad milion gospodarstw domowych w Polsce. Z oferty „Naturalnie że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności energii z wiatru, skorzystały m.in. takie firmy jak: PepsiCo Polska, Krynica Vitamin i BASF Polska.

zielona energia / autor: mat. prasowe PGE
zielona energia / autor: mat. prasowe PGE

Wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja funkcjonuje najwięcej mikroinstalacji. Od stycznia do końca września 2021 roku do sieci PGE przyłączyło się ok. 98 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 700 MW.

Budowa i modernizacja infrastruktury

PGE kończy największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu. Dynamicznie rozwijający się region Czosnowa koło Łomianek zyskuje nowoczesną infrastrukturę energetyczną. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.

Dostępność energii elektrycznej jest już dla nas tak oczywista, że często zapominamy o tym, że obok inwestycji w źródła wytwórcze kluczowe są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. Bez linii dystrybucyjnych, transformatorów i rozdzielni nie jest możliwe funkcjonowanie dynamicznie rozwijających się terenów inwestycyjnych, jak te na Mazowszu, w gminie Czosnów – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA

Jednym z ważniejszych zagadnień transformacji energetycznej w Polsce jest również budowa nowoczesnej łączności dla sektora energetyki zapewniającej niezawodną i bezpieczną transmisję danych. W tym celu od ponad dwóch lat w Grupie PGE trwają prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE450. W tym roku Program LTE450 wszedł w etap inwestycyjny i uruchomione zostały pierwsze przetargi, jak również podpisane zostało porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu.

Artykuł powstał we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną.

Powiązane tematy